Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) OverheidsvaartuigenBel


STICHTING B.A.S.M.

De Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten is een Behoudsorganisatie op het gebied van historische bedrijfsvaartuigen uit de doelgroepen.
De groep historische bedrijfsvaartuigen bestaat naast de genoemd stoomvaartuigen en motorsleepboten verder ondermeer uit voormalige Overheidsvaartuigen, werfvaartuigen en opduwers.
Onder de groep overheidsvaartuigen ook de bekende Schottelaangedreven vaartuigen van Douane, KLPD en Kon. Marechaussee.

De eigenaren van deze vaartuigen worden door de Stichting vertegenwoordigd in diverse overleg organen zoals b.v. Registratie als Varend Erfgoed of Varend Monument® in de Register commissie van het R.V.E.N., Beoordelen van aanvragen voor registraties, deelnemen in commissies b.v. Wet- en Regelgeving.

Daarnaast is de stichting uitgever van het blad SLEEP & DUWVAART.

Voor de werkzaamheden, die worden uitgevoerd ten behoeve van de belangenbehartiging binnen de FVEN t.b.v. de RVEN rekenen wij voor onze aangesloten abonnees € 12,50 per jaar
of € 10,00 via afgeven machtiging

Voor schepen, waarvan wel de belangenbehartiging wordt gedaan, doch die geen abonnee zijn op SLEEP & DUWVAART zijn de kosten voor belangenbehartiging € 25,00 per jaar.

Het onderzoek omtrent de historie van alle vaartuigen uit de doelgroepen wordt op "wetenschap- pelijke" wijze verricht, waarbij openbare archieven en -registers worden geraadpleegd.
De organisatie onderhoudt naast de bestanden van schepen ook een aantal aan elkaar gekoppelde websites.

Ook vlaggen van historische Nederlandse motorenfabrieken zijn door de Stichting opnieuw op de markt gebracht.

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2021 -> heden