Het blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) OverheidsvaartuigenBerichten van overheden.                                  Bijgewerkt 24-12-2021
R.W.S.

* Wilhelminakanaal/Zuid-Willemsvaart: bediening en besturingssystemen 18 bruggen en sluizen vervangen - Klik hier - RWS © 21-12-2021


* Coenbrug Zaandam langdurig gestremd voor hoge schepen - Klik hier - RWS © 17-12-2021


* Aanpak Twentekanalen - Klik hier - RWS © 15-12-2021


* Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal - Klik hier - RWS © 17-12-2021


* Vaarwegen in Nederland incl. afmetingen e.d. - Klik hier - RWS © 10-11-2021


* Bedieningstijden Kunstwerken - Klik hier - RWS © 10-11-2021


* Vaarwegen in Nederland - Klik hier - RWS © 10-11-2021


* Bekendmaking definitieve besluiten krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal - Klik hier - 12-10-2021


* Verslag digitaal overleg Haringvlietbrug - Klik hier - Toelichting - Klik hier 08-07-2021


* Nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal - Klik hier 08-07-2021


* Aanpak Twentekanalen - Klik hier 07-05-2021


* Nieuwsbrief Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal - Klik hier 29-06-2021


* Aanpak Twentekanalen - Klik hier 21-05-2021


* Rijkswaterstaat gaat werken aan sluis Heel - Klik hier 20-05-2021


* Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek afgerond - Klik hier 10-05-2021


* Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III - Klik hier 15-04-2021


* Verruiming Twentekanalen: De Pluimpot komt eraan - Klik hier 01-03-2021


Waterschappen

Hunze en Aa's: Versterking kade A.G. Wildervanckkanaal- KLIK HIER
28-05-2021


VNG: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie - KLIK HIER
20-05-2021 - (via Water Natuurlijk)


Rijnland : Vaarseizoen in volle vaart: let op de vaarvergunning - KLIK HIER 12-05-2021
IL&T zaken

Meerjarenplan 2020-2024 Actualisering 2021 I.L.enT. - Klik hier (04-10-20)


Meerjarenplan 2020-2024 Actualisering 2021 I.L.enT. - Klik hier (04-10-20)


ILT blijft moderniseren en doorgroeien in 2020 - KLIK hier 02-01-2020


Overgangstermijn drijvende werktuigen en grote pleziervaartuigen verlengd - KLIK hier
juli 2019


Binnenvaart certificaten (incl. CvO pleziervaart) MIS DE BOOT NIET - KLIK hier standaard


BUITENLAND

België :
Nieuwe wetgeving pleziervaart - KLIK HIER
29-06-2021


Duitsland :
Masterplan Freizeitschifffahrt - KLIK HIER
12/2020
LANDELIJK

* Lozen toiletwater en ander huishoudelijk water uit pleziervaart - Klik hier
2021


* Hoofdlijnen Besluit activiteiten leefomgeving - Klik hier
2021


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
11-06-2021


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
19-04-2021


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
22-03-2021


* Kabinet presenteert subsidieregeling voor evenementen bij annulering - Klik hier
19-03-2021


* Ontwerp Nationaal Water Programma geeft richting aan Nederland waterland - Klik hier
18-03-2021


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
19-02-2021


* Overheids wijzigingen 2021 - Klik hier
01-01-2021


* Richtlijnen vaarwegen - Klik hier
(eind 2020)


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
26-11-2020


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
28-10-2020


Steun Stage V motoren - Staatscourant - Klik hier (okt. 2020)


Half miljard euro versneld beschikbaar voor onderhoud - Min. IenW - Klik hier (04-10-20)


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
02-10-2020


Drone helpt waterpolitie bij controles - Klik hier
14-09-2020


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
14-09-2020


Richtlijnen Vaarwegen 2020 - Klik hier (21-08-20)


Richtlijnen Scheepvaarttekens 2008 (nog actueel) - Klik hier (21-08-20)


Bekendmaking herziening Richtlijnen Vaarwegen, Rijkswaterstaat- Klik hier (05-08-20)


Vaarwegen in Nederland- Klik hier (03-07-20)


Bedieningstijden van sluizen en bruggen - Klik hier (03-07-20)


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
01-07-2020


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
14-05-2020


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
23-04-2020


* Nieuwsbrief Omgevingswet - Klik hier
11-02-2020


AIS verplicht op de Rijn - Klik hier (nieuwe folder in de maak)(2020)


WATERSTOF IN BINNENVAART EN SHORT SEA - KLIK hier


Provincies & Gemeenten

MEDEMBLIK: Renovatie Westerhavensluis/brug Medemblik - KLIK HIER - (25-11-2021)


Amsterdam: Doorvaartvignet Amsterdam: verdubbeling van prijs om kosten te dekken - KLIK HIER - (11-11-2021)


Provincie N-H: Renovatie Koopvaardersschutsluis; bouwen aan samenwerking – oktober 2021 - KLIK HIER - november 2021


Amsterdam: Sprong over het IJ - KLIK HIER
(14-10-2021)


Noord-Holland: Waarom een nieuwe Zaanbrug? - KLIK HIER (10-10-2021)


Amsterdam: Vaststellingsbesluit eerste verordening tot wijziging van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019 - KLIK HIER (28-09-2021)


Amsterdam: Sprong over het IJ - KLIK HIER
(16-09-2021)


Amsterdam: Instelling van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Houthaven te Amsterdam - KLIK HIER (09-09-2021)


Noord-Holland: Provincie Noord-Holland: Meer openingsverzoeken voor bruggen via digitale vaargids
KLIK HIER (28-07-2021)


AMSTERDAM: Voorbereiding bouw brug Noordhollandsch Kanaal
KLIK HIER (12-07-2021)


Noord-Holland: Watersport duurzamer en innovatiever: de provincie helpt!
KLIK HIER (24-06-2021)


Noord-Holland: € 7,5 miljoen van weg naar water
KLIK HIER (23-06-2021)


Noord-Holland: Provincies en gemeenten roepen Rijk op tot actie voor waterrecreatie
KLIK HIER (11-06-2021)


Amsterdam: Doorvaartvignet Amsterdam uitgesteld naar start vaarseizoen 2022 - KLIK HIER
(08-06-2021)


Amsterdam: Nieuwsbrief Sprong over het IJ - KLIK HIER
(01-06-2021)


Amsterdam: Nieuwsbrief Sprong over het IJ - KLIK HIER
(18-02-2021)


Amsterdam: Nieuwsbrief Sixhaven januari 2021 KLIK HIER (22-01-2021)


Haarlemmermeer: RINGVAART EN RINGDIJK HAARLEMMERMEER KLIK HIER
(Rapport 2020)


Noord-Holland: Ruim 4 miljoen voor verduur- zamen havens Noord-Holland KLIK HIER
(25-11-2020)


AMSTERDAM: Binnenvaart Bulletin
KLIK HIER (03-11-2020)


Aanpak Twentekanalen - RWS -
KLIK HIER (02-11-2020)


Herstel bruggen Krommenie - Noord-Holland
KLIK HIER (04-10-20)


Inspraak ontwerp Provinciaal inpassingsplan - Cruquiusbrug - Noord-Holland
KLIK HIER (04-10-20)


Integraal meerjaren programma infrastructuur 2021-2028 Noord-Holland
KLIK HIER (04-10-20)


Onderzoek recreatievaart in NOORD-HOLLAND
KLIK HIER (08-09-20)


Onderzoek recreatievaart in ZEELAND
KLIK HIER (08-09-20)


ON LINE deelname aan: ‘Genereus Verbonden’ / Sprong over het IJ - Dinsdag 1 september 2020
KLIK HIER (21/07/20)


Vaststelling maximum vaarsnelheid Noordzeekanaal en het Afgesloten IJ
KLIK HIER (29/07/20)


Advies oversteek IJ bekend gemaakt
KLIK HIER (26/06/20)


Transitie bediening bruggen en sluizen N-H
KLIK HIER (23/01/20)

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2021