Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) Overheidsvaartuigen
Alle prijzen inclusief porti- en verpakkingskosten.
U bestelt per mail het juiste Item en wij zenden U onze bankrekening met het bedrag incl. porti e.d..
Als U een jaarabonnement afsluit, ontvangt U (zo lang de voorraad strekt) Item 21, 22, 24 t/m 26 GRATIS.


Item 21 - De sleepboten van Sleepdienst VOLHARDING
ISBN-10 90-74221-17-3 - 2005
ISBN-13 - 978-90-74221-17-7 Prijs € 10,00

Dit boekwerk verscheen december 2005 met de daarin de sleepboten van de N.V. Stoomsleepdienst Volharding
N.V. Onafhankelijke Sleepdienst
N.V. Vereenigde Onafhankelijke Sleepdienst
Vlootlijst van de participanten per 17-12-1906
Vlootlijst van de participanten per 1912
Op chronologische volgorde de vlootlijsten van de drie genoemde bedrijven
Vlootlijst van charters en particulieren die actief waren voor de Sleepdienst Volharding
Kortom vrijwel alle nu bekende boten van deze sleepdiensten op 128 pagina's samengebracht, waarbij 117 illustraties werden geplaatst.


BESTELLEN KLIK HIER.Item 22 - De sleep- en duwboten van de NRV Prijs € 10,00


De sleep- en duwboten van de NRV waren karakteristieke verschijningen op de Rijn. Denk hierbij onder andere aan de bekende brugboten, de motorsleepboten NJORD en TRITON en natuurlijk ook de "Donald Duckies". In de vlootlijst staan de 98 sleep- en duwboten van de N.V. Transport Maatschappij en de N.V. Nederlandsche Rijnvaart Vereeniging in alphabetische volgorde opgesomd; te weten 87 rijnsleepboten, 2 trajectduwboten, 8 havensleepboten en 1 havenduwboot. Per boot worden de dienstjaren, voor zover bekend het brandmerknummer, het aantal tonnen in m3 waterverplaatsing, het vermogen de afmetingen in lengte over alles x breedte x meter diepgang weergegeven. Daarna volgen gegevens over het bouwjaar en de bouwwerf, een beschrijving van de voortstuwingsinstallatie en ketel met verwarmd oppervlak in m2 per ketel en werkdruk in atmosfeer (ato). Tenslotte worden de historische gegevens vermeld


BESTELLEN KLIK HIER.

Item 24 - De sleepboten van de Koninklijke Landmacht - I.S.B.N. 90-74221-13-0 - 1997 Prijs € 10,00


Nadat de laatste sleepboten van de Koninklijke Landmacht in 1986 door Domeinen werden verkocht, kwam ook deze vloot in aanmerking voor publicatie in deze serie boekwerkjes. Immers de serie bestaat geheel uit sleepvaartbedrijven, welke als historisch kunnen worden bestempeld en dus niet langer operationeel zijn. De geschiedenis van deze dienst bij de Landmacht begon al in de vorige eeuw. De bestaansperiode wordt beschreven en daarnaast zijn zoveel mogelijk feiten per boot verzameld, die in een vlootlijst worden afgedrukt.


BESTELLEN KLIK HIER.
ListerItem 25 - De sleepboten van vier Amsterdamse sleepdiensten - I.S.B.N. 90-74221-14-9 - 1999 Prijs € 10,00


De Amsterdamse haven en stad hebben een grote traditie op sleepvaartgebied. Vele rederijen bevoeren en bevaren grachten en havens en daarom moest bij de samenstelling van dit boekje een keuze worden gemaakt uit verschillende mogelijkheden, want naast de vier beschreven rederijen kon uit nog wel tien anderen worden gekozen. In dit boekje de geschiedenis en vlootlijsten van H. Rutters, M. de Zwart en P. v.d. Zee alsmede Elswijk B.V. uit de recentere geschiedenis. Dit boekje wordt o.a. opgesierd door een aantal zeer fraaie beelden uit de historie van de Amsterdamse haven.


BESTELLEN KLIK HIER.
Industrie WimpelItem 26 - De sleepboten van Sleepdienst Broedertrouw - I.S.B.N. 90-74221-16-5 - 2003 Prijs € 10,00


Na een jarenlange samenwerking met Van der Wees Watertransporten B.V. te Dordrecht ging de Sleepdienst "BROEDERTROUW" B.V. v.h. Firma C. den Boer en Zoen te Zwijndrecht in deze firma op.
Sleepdienst Broedertrouw heeft 99 jaar deel uitgemaakt van de Nederlandse Sleepvaartgeschiedenis. Deze 99 jaar zijn beschreven door de laatste Den Boer, die nog actief deel uitmaakt van het management van de nieuwe combinatie.
De vele foto's zijn afkomstig uit het familie- en bedrijfsarchief.
De vaartuigen worden vermeld met (ex)namen, (ex)meetbrief - motoren, kortom alle gegevens, die in het bestand van J. Toussaint en R. Koster voorkomen.


BESTELLEN KLIK HIER.
Industrie VlagItem 27 - ABONNEMENT SLEEP & DUWVAART :


(Per kalender jaar ) a € 45,00 inclusief porti
of € 40,00 via machtiging

Belangenbehartiging FVEN/RVEN
in combinatie met abonnement
€ 12,50 per schip per jaar
of € 10,00 via machtiging

ABONNEMENTEN BUITEN NEDERLAND € 95,00 per jaar

BESTELLEN KLIK HIER.
Kromhout

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2021