Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten en Opduwers
   (ex) Overheidsvaartuigen

    Klik op foto's voor
    vergroting.


Gebruik van deze site.

 

Deze website komt tot stand door de samenwerking van de vrijwilligers van de Sleep & Duwvaart organisatie en vele hobbyfotografen.

Ze houden van varen, water en van oud ijzer liefst ook in hergebruik.


De basis van het geheel vormen allerlei berichten, die in de pers, op websites en vanuit de overheid verschijnen en Watergebonden zijn, dit kan zijn op gebied van Water, Wonen, Varen e.d.

Enerzijds worden persberichten, die via een link worden gevonden, zoveel mogelijk in rubrieken op de website geplaatst.

Het streven van de samenstellers is zoveel als mogelijk de bronnen te vermelden vanwaaruit de berichten afkomstig zijn.
© Het copyright van tekst, afbeeldingen etcetra berust bij de (oorspronkelijke) vervaardigers.
Een ieder die zich niettemin juridisch eigenaar weet van materiaal dat zonder zijn of haar toestemming en tegen zijn of haar wil op deze website voorkomt, wordt verzocht contact op te nemen met de webmaster .

Bij de samenstelling van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is. De samenstellers kunnen daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden.
Uiteraard staan zij altijd open voor verbeteringen.


De samenstellers zijn zelf afkomstig uit de ex Bedrijfsvaartuigen doelgroepen.

 

Heeft U tips van zaken die van belang zijn om te vermelden MAIL ONS
De makers van deze website stellen het zeer op prijs, wanneer U via bovenstaande mail eventuele gebroken links wilt melden.

 

* De links op de pagina's veelal afkomstig uit de pers en worden bijeengeraapt door de webmasters.

Links zijn verwijzingen naar de bron, de bronnen kunnen een link verwijderen, helaas krijgen wij daarvan geen bericht, dus in dat geval: Sorry.
Ontdekt U een gebroken link stuur ons even een MAILBERICHTStichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2021