Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) OverheidsvaartuigenDe erfenis van De Grote Geus
Historische roman over de Tachtigjarige Oorlog
door Jaap van de Wal


Eind november 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek De erfenis van De Grote Geus geschreven door Jaap van de Wal. In 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak. Deze historische roman sluit perfect aan bij dit thema.

Amsterdam, 1567.
De grond wordt steeds heter onder de voeten van ijzerhandelaar Lenaert de Graeff.
Sinds enkele weken mag hij adjudant zijn van de tot kapitein-generaal benoemde Van Brederode, maar het leger van Alvarez stampt richting de stad en de rijkste man van de Lage Landen moet in veiligheid worden gebracht.

De opstand die Van Brederode is begonnen moet worden voortgezet, maar niet veel later komt de Bloedraad bijeen om diens bezittingen verbeurd te verklaren.
Nu zit er niets anders meer op dan te vluchten.

Die Haghe, 1574.
Zeven jaar van oorlog later keert geuzenkapitein Jack van Rijn terug van het Leidens ontzet om op het binnenhof te worden ontboden voor een opdracht van de prins van Oranje.
De opstand loopt op haar laatste benen sinds de watergeuzen tot in het hart van Holland zijn teruggedrongen en Jack moet een tijdens het begin van de gevechten verdwenen ijzerhandelaar op gaan sporen.
De Amsterdammer schijnt de beheerder te zijn van de erfenis van De Grote Geus.

Terwijl de Spaanse generaal Romero verder oprukt blijkt tijdens de zoektocht dat niets is wat het lijkt en de geuzenkapitein raakt steeds verder betrokken in een machtsspel om de leiding van de opstand.
Tot een confrontatie niet langer te vermijden is en de hel opnieuw losbreekt.

De erfenis van De Grote Geus is het vervolg van Jaap van de Wal’s spannende debuutroman In naam van Oranje, waarin kapitein Jack van Rijn voor de eerste keer zijn opwachting maakte.

Over de auteur :
Jaap van de Wal is schrijver van historische romans.
De beste stuurlui staan in zijn boeken aan boord.
In De erfenis van de Grote Geus neemt hij de lezer mee op een spannende zoektocht naar de intriges achter de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van Nederland.
Over mannen van staal en schepen van hout.

Uitgave
Omvang 576
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering tekst Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462493322
Gewicht 1.0 kg
Prijs: € 24,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea
De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden
Bezorgd en ingeleid door W.F.J. Mörzer Bruyns


Op 25 augustus 2018 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers deel 117 in de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea.
De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828 bezorgd en ingeleid door W.F.J. Mörzer Bruyns.


In april 1828 vertrokken Zr.Ms. korvet Triton en Zr.Ms. koloniale schoener Iris van Ambon naar Nieuw-Guinea om een westelijk gedeelte van dat eiland bij proclamatie voor Nederland in bezit te nemen en er een militaire nederzetting te vestigen.
Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea bevat de transcripties van de journalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden die tijdens de reis van 1828 zijn bijgehouden, voorafgegaan door inleidende hoofdstukken waarin de reis van 1828 in haar historische context wordt geplaatst.

Meevarende leden van de ‘Natuurkundige commissie voor Nederlands-Indië’ onderzochten de planten- en dierenwereld van het onder Europeanen nagenoeg onbekende eiland.
De reis, in opdracht van de gouverneur van de Molukken, was ingegeven door de angst dat Engelsen zich vanuit Australië op het door nog geen enkele koloniale macht geclaimde Nieuw-Guinea zouden vestigen.
Van Engelse activiteit was geen spoor te bekennen en Fort Du Bus, zoals de nederzetting werd genoemd, kende een kort bestaan.
Het voor Europeanen fnuikende klimaat, aanvallen door Molukse en Papoease zeerovers en een vrijwel doorlopend gebrek aan voedsel, kostte talloze levens waardoor het fort in 1836 moest worden verlaten.

Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea bevat de transcripties van twee journalen.
Het eerste is van Justin Modera, die bij vertrek uit Nederland tweeëntwintig jaar was, en luitenant ter zee op de Triton.
Het tweede is van de enkele maanden jongere bestuursambtenaar Arnoldus Johannes van Delden, die als gouvernementscommissaris was belast met de formele inbezitneming van Nieuw-Guinea. Modera’s verhaal verscheen in 1830 in druk, maar is nu zeldzaam.

Van Deldens handgeschreven journaal wordt bewaard in het Nationaal Archief in ’s-Gravenhage en verschijnt hier voor het eerst in druk.
In de inleiding worden de belangrijkste zeereizen naar Nieuw-Guinea en de Nederlandse koloniale politiek ten aanzien van dat eiland van vóór 1828 besproken.
Verder de zevenjarige geschiedenis van Fort Du Bus, de binnen- en buitenlandse reacties naar aanleiding van de inbezitneming, de hydrografische werkzaamheden en de verrichtingen van de ‘Natuurkundige commissie’.

Over de auteur :
Dr. Willem F.J. Mörzer Bruyns was senior conservator zeevaartkunde van het Nederlands Scheepvaart-museum, Amsterdam.
Na zijn pensionering in 2005, was hij Sackler Research Fellow in the History of Astronomy and Navigational Sciences aan het National Maritime Museum, Greenwich te London.

Uitgave
Omvang 384
Formaat 15,9 x 25
Illustrering tekst, geïllustreerd, kleur/zw
Uitvoering Genaaid gebonden met stofomslag
Serie Werken van de Linschoten-Vereeniging
ISBN 9789462493087
Gewicht 0.914 kg
Prijs: € 47,74
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Leren navigeren
200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen


Op 24 mei 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek Leren navigeren.
200 jaar maritiem onderwijs in Harlingen van Jurjen Leinenga.
Het boek zal worden gepresenteerd in het Entrepotgebouw op de Willemshaven in Harlingen.


Harlingen is, na Amsterdam, de gemeente in Nederland met de oudste zeevaartschooltraditie.
Vanaf 1818 tot nu toe konden jongens – en sinds 1983 ook meisjes – zich er praktisch en theoretisch bekwamen in het varen.
Dit jubileumboek over 200 jaar Maritieme Academie Harlingen (1818-2018) is de eerste grondige studie over deze speciale tak van onderwijs in de stad.

Het scheepvaartonderwijs in Harlingen kwam op vanuit de gedachte dat iemand door goed onderwijs in staat wordt gesteld om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren en in deze havenstad lag zeevaartonderwijs in 1818 voor de hand.
Van veel afgestudeerde leerlingen zijn de namen, de prestaties en beoordelingen bekend, maar ook waar ze na hun schooltijd terechtkwamen.
Sommigen kozen met hun stuurmansdiploma Grote Zeil- of Stoomvaart ervoor om voor een Harlingse reder te gaan varen, en dat betekende ’s zomers hout halen in Scandinavië.
Wie van wat meer avontuur hield trok naar Amsterdam om van daaruit te gaan varen op Azië of Noord- en Zuid-Amerika.

Aan de hand van een oud-leerling als hoofdpersoon wordt bij elk hoofdstuk aangegeven hoe het de oud-leerlingen daarbij verging.
Zonder koelkast varen naar Nederlands-Indië, op walvis- of robbenvangst gaan rondom Spitsbergen, emigreren naar Amerika, overleven in de Eerste en Tweede Wereldoorlog of na 1945 het vervoersnetwerk van de autobusmaatschappij FRAM van de grond af opbouwen of stoppen met varen en kiezen voor lesgeven of werken met computers, het komt allemaal aan bod.

Wat de school betreft was het steeds weer zaak om goed onderwijs aan te bieden en goede huisvesting.
Soms ging het jarenlang goed met de aantallen leerlingen en de subsidie van het Rijk, maar af en toe moest er stevig onderhandeld worden met de overheid, bijvoorbeeld over nieuwe regels in het onderwijs, was er concurrentie of juist samenwerking met andere scholen voor scheepvaartonderwijs.
Een enkele keer moest de school de deuren sluiten, maar steeds ging het dan later weer door.

Tweehonderd jaar scheepvaartonderwijs in Harlingen, een bijzondere prestatie!
Maar ook de huidige tijd en de toekomst komen aan bod: “droog” leren varen met simulatoren of met een van de nieuwe schoolschepen, het leren omgaan met robottechnologie of het kiezen voor een opleiding scheeps- en jachtbouw.

Over de auteur :
Jurjen Leinenga komt uit een varende familie. Hij schreef een boek over de walvisvaart en publiceerde over de bemanningen van Nederlandse schepen uit de 19e en 20e eeuw. Daarbij laat hij graag door gebruik te maken van brieven, dagboeken, memoires en via interviews de mensen over wie het gaat zelf aan het woord.

Uitgave
Omvang 176
Formaat 22,3 x 28,6
Illustrering rijk geïllustreerd in kleur
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462492950
Gewicht 1.0 kg
Prijs: € 29,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
In de schaduw van de Javazee
Brieven van viceadmiraal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland


Op 15 mei 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek In de schaduw van de Javazee.
Brieven van viceadmiraal Pieter Koenraad naar bevrijd Nederland geschreven door Theo Doorman.
Het boek zal worden gepresenteerd in het Mariniersmuseum te Rotterdam.


Anderhalf jaar voor zijn pensionering wordt kapitein ter zee Pieter Koenraad (1890-1968) in 1938 uitgezonden naar Nederlands Oost-Indië.
Het zullen uiteindelijk acht enerverende jaren worden.
Als commandant der marine in Soerabaja maakt hij de strijd tegen de invallende Japanners in 1942 van zeer nabij mee.
Hij luncht met schout-bij-nacht Karel Doorman, vlak voordat deze met het geallieerde eskader uitvaart en de volgende dag, op 27 februari, met zijn vlaggenschip Hr.Ms. De Ruyter in de Javazee ten onder gaat.

Op 2 maart gelast Koenraad de vernieling van het Marine Etablissement in Soerabaja, waar circa 18.000 mensen werken.
Met de laatst beschikbare onderzeeboot Hr.Ms. K 12 evacueert hij naar Australië, vanwaar hij doorreist naar Engeland.
In 1943 wordt hij benoemd tot marinecommandant Australië en onderbevelhebber der strijdkrachten in het oosten.
Na de capitulatie van Japan is hij nog een aantal maanden waarnemend commandant der zeemacht in Nederlands-Indië en wordt hij geconfronteerd met de gewelddadigheden van de Bersiap-periode.
Vanaf de bevrijding van Nederland in mei 1945 tot en met zijn thuiskomst schrijft Koenraad vanuit de Oost luchtpostbrieven over zijn belevenissen tijdens de oorlog aan zijn familieleden in Nederland.

De brieven bieden het persoonlijke verhaal van een hooggeplaatste marineofficier, die tijdens de Tweede Wereldoorlog één van de brandpunten van de strijd tegen Japan meemaakt.
In de schaduw van de Javazee verschaft de lezer op een unieke manier inzicht in de problemen waarmee ons land in Nederlands-Indië, tijdens de oorlog en na de capitulatie van Japan, wordt geconfronteerd.
Pieter Koenraad is openhartig over persoonlijke aangelegenheden en kritisch over de rol van diverse bekende politici en militairen in de top van de vaderlandse krijgsmacht.

Over de auteur :
Theo Doorman (1935), de jongste zoon van Karel Doorman, bezorgt de inhoud van de brieven en plaatst deze in een bredere geschiedkundige context.

Uitgave
Omvang 176
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering Tekst, geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462492806
Gewicht 1.0 kg
Prijs: € 22,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Zeilrederij Van Starckenborg van Straten
Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw 1815-1865


Op 18 mei 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek Zeilrederij Van Starckenborg van Straten.
Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw 1815-1865 van Cor Scholten.
Het boek zal worden gepresenteerd in het Scheepvaartmuseum Amsterdam.


Zeilrederij Van Starckenborg van Straten is het product van langjarig bronnenonderzoek en levert andere inzichten op dan in gebruikelijke maritieme literatuur.
Zo werpt het een geheel ander licht op een aantal 'bekende rederijthema's'.

Het grootste hoofdstuk ‘De zeilrederij Van Starckenborg van Straten 1830-1866’ is een tijdgebonden reconstructie van een zich ontwikkelende rederij in alle facetten over een periode van circa 36 jaar.
Bijzonder is de unieke berekening van het rendement van alle 20 schepen met hun 166 reizen.
Het geheel mag zeker als representatief worden beschouwd voor een grote zeilrederij in die tijd.
De stoomvaart tekent zich tegen de horizon af.

Er wordt in het boek eveneens aandacht besteed aan de opkomst van de Amsterdamse reders en scheepsbouwers in dezelfde periode met diverse kwantitatieve gegevens.
Trends en de belangrijkste, leidinggevende personen worden belicht.
De gemiste kansen van de Amsterdamse reders om zich los te maken van de afhankelijkheid van de Nederlandsche Handel-Maatschappij worden belicht.
Daarnaast wordt het scheepsleven van het fregatschip de Generaal List beschreven.
Het boek kan worden gezien als een invulling van de maritieme geschiedenis van een grotendeels nog onbeschreven eerste helft van de negentiende eeuw.

Over de auteur :
Cor Scholten (1946) is actief geweest in leidinggevende H.R. functies bij grote Nederlandse en buitenlandse multinationals.
Na zijn pensionering is onderzoek naar zijn voorvader koopvaardijkapitein Klaas Latjes uitgemond in een grondig maritiem onderzoek naar diens rederij Van Starckenborg van Straten.

Uitgave
Omvang 352
Formaat 15,3 x 23,6
Illustrering rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462492684
Gewicht 1.0 kg
Prijs: € 29,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Oorlogsvloot van de Rotterdamsche Lloyd '40-'45
De schepen en hun bemanningen tijdens de Tweede Wereldoorlog


In april 2018 verschijnt dit boek bij uitgeverij Walburg Pers

Oorlogsvloot van De Rotterdamsche Lloyd – ’40-’45 verhaalt over de bijdrage die de schepen en hun bemanningen van de Rotterdamsche Lloyd leverden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Veel van het persoonlijke leven van de zeelieden in die oorlogsjaren is onderbelicht gebleven.
Het speelde zich ver van huis en haard af.
Het thuisfront verkeerde al die jaren in grote onzekerheid over het lot van hun geliefden.
Het enige contact was af en toe een Rode Kruis telegram waarmee een teken van leven werd gegeven.

Bijna driehonderd zeelieden van de Rotterdamsche Lloyd verloren het leven.
Anderen kwamen in Jappenkampen terecht.
De helft van de Lloyd-vloot ging gedurende de vijandelijkheden ten onder.
Dit boek richt aan de hand van uniek archiefmateriaal de schijnwerper op de rol van de mail- en vrachtschepen van de Rotterdamsche Lloyd en van het vlootpersoneel dat op alle wereldzeeën dienstdeed onder de meest moeilijke omstandigheden.

De schepen brachten soldaten, oorlogsmaterieel, voedsel en grondstoffen naar de oorlogsgebieden.
Vooral in het begin van de oorlog genoten zij een minimum aan bescherming.
De zeelieden die aanvankelijk nog op vrijwillige basis waren aangemonsterd, kwamen later onder de verplichtingen van het “Vaarplichtbesluit 1942” te vallen.

Over de auteurs :
Frans Luidinga (1934) richtte zich zijn leven na zijn pensionering in 1991 op het schrijven van maritiem-historische studies en op vrijwilligerswerk.
Nico Guns (1948) schreef tal van maritiem-historische studies over de Nederlandse koopvaardij in de 19e en 20e eeuw.

Uitgave
Omvang: 448
Formaat: 15,9 x 25
Illustrering: Tekst, geïllustreerd
Uitvoering: Genaaid gebonden
ISBN: 9789462492905
Gewicht: 1.0 kg
Prijs: € 49,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
De Watergeuzen
Een vergeten geschiedenis, 1568-1575


Op 7 maart 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek De Watergeuzen.
Een vergeten geschiedenis, 1568-1575 geschreven door Anne Doedens en Jan Houter.
De presentatie zal plaatsvinden in het Hannemahuis te Harlingen.


Dit boek gaat over de watergeuzen.
De vrijbuiters, avonturiers en piraten uit de begintijd van onze nationale onafhankelijkheidsstrijd.
Zij, die vanaf de eerste jaren van de Tachtigjarige oorlog in dienst van Willem van Oranje opereerden.
Dit boek gaat over hun operatieterrein, de zee en vooral: het gebied dat we nu de Wadden noemen.
Doedens en Houter deden onderzoek in archieven in binnen- en buitenland.
Ze kwamen veel ongebruikt archiefmateriaal tegen.

Zij beschrijven wie de watergeuzen waren.
Maar ook: wat over het hoofd werd gezien: de grote schade op wat nu de Waddenzee heet.
Op het Marsdiep en het Vlie.
Op en bij de eilanden Vlieland, Texel en Terschelling en Ameland.
Via dat gebied voeren de graanschepen uit de Oostzee binnen, daar werden ze prijs gemaakt.
Daar plunderden en roofden de geuzen, daar hadden zij – zoals in het geval van Vlieland - hun basis en werd een bloedige strijd gestreden.

Bij watergeuzen denkt iedereen natuurlijk aan Den Briel, maar het beeld is groter en completer: in de Noordelijke zeegaten, op de Waddeneilanden en de Zuiderzee werden ingrijpende aanslagen gepleegd.
Alva en zijn mensen onderschatten onterecht het gevaar juist vanuit die hoek.
In het complete verhaal van de vele gewelddadige acties van de watergeuzen en hun tegenstanders mag het voorgaande niet gemist worden.
In De Watergeuzen worden die acties gereconstrueerd.
De tegenstanders van de geuzen en Willem van Oranje, de Spaanse koning en zijn aanhangers, werden daardoor zwaar getroffen.
Bij geuzenoperaties werd geld buit gemaakt, waarmee Oranje’s troepen werden betaald.
Op het Vlie werden de graanschepen tegengehouden die het Spaansgezinde Amsterdam moesten voeden.
Maar het oostelijke dorp op Vlieland werd weer door de Spanjaarden plat gebrand.
Het onderzoek van Doedens en Houter brengt deze Vergeten Geschiedenis in beeld.

Over de auteur :
Dr. Anne Doedens (1945) was docent Nieuwe Geschiedenis bij hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam.
Jan Houter is geschiedschrijver en entertainer over en van Vlieland.
Doedens en Houter ontvingen de Lutineprijs 2014 voor hun onderzoek naar de Gouden Eeuw op de Wadden.

Uitgave
Omvang 192
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering tekst, geïllustreerd, kleur/zw
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462492868
Gewicht 1.0 kg
Prijs: € 19,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Verzwegen zeeheld
Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld


Over Jacob Benckes was weinig bekend en zijn positie op de oorlogsvloot was een mysterie: Hoewel hij geen hoofdofficiersrang had, werd hij drie keer uitgezonden als leider van belangrijke missies.
Verzwegen zeeheld werpt nieuw licht op de herovering van Nieuw-Nederland in 1673, het belangrijkste wapenfeit van Jacob Benckes, dat hem in de geschiedschrijving echter nooit is toegekend.
Hij is de laatste vertegenwoordiger genoemd van de agressieve Nederlandse zeemacht uit de zeventiende eeuw.


Dit boek is geen biografie.
Behalve twee portretten, geschilderd door Nicolaes Maes, bleef van zijn persoonlijke leefwereld weinig bewaard.
Slechts door het opdiepen van vele veelal zakelijke documenten is zijn levensloop te volgen.
Enkele brieven aan zijn opdrachtgevers gunnen ons een kijkje in zijn persoonlijkheid.
Hij groeide op als jongste van zeven in een zeemansgezin in het Friese Koudum.
Als jongen ging hij al mee naar zee en vanaf zijn negentiende tot zijn zevenentwintigste jaar was hij koopvaardijschipper.

Zijn keuze voor de admiraliteit van Amsterdam was geen toeval en Benckes was daar zeker niet de enige officier uit de schippersgemeenschap van de Friese Zuidwesthoek.
Opvallend snel viel zijn benoeming tot kapitein-ter-zee.
Uiteraard vocht hij in de diverse zeeslagen van zijn tijd, zoals de beroemde Tocht naar Chatham.
Door twee missies naar West-Indië is zijn naam voor altijd verbonden aan die contreien.
Jacob Benckes sneuvelde in 1677 op het Caribische eilandje Tobago.

Verschijning
Deze uitgave verschijnt februari 2018.

Ter gelegenheid van Verzwegen zeeheld.
Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld organiseert het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek een tentoonstelling over Jacob Benckes.
De opening van de tentoonstelling en boekpresentatie vinden plaats op 2 februari in het Fries Scheepvaartmuseum.
De expositie loopt van 2 februari tot 6 mei.

Over de auteur :
Jan de Vries (Staveren 1958) was ondernemer en is sinds 2005, onderzoeker van de maritieme geschiedenis van de Friese Zuidwesthoek.

Uitgave
Omvang 384
Formaat 15,9 x 25
Illustrering geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462492745
Gewicht 0.634 kg
Prijs: € 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Torarica
De oude hoofdstad van Suriname


In november 2017 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Torarica.

Verhalen over een oude hoofdstad van Suriname gelegen aan de bovenloop van de Surinamerivier waren genoeg om mijn interesse te wekken en spraken zo sterk tot mijn fantasie en verbeelding dat ik het niet kon laten in de archieven te duiken en alle gegevens over dit plaatsje te verzamelen.
Maar eerst moest Torarica, zoals deze stad heette gevonden worden.
Waar in ’s hemelsnaam lag deze kleine “vlek”?

Wie hadden daar gewoond?
Wie had gedurfd zich daar in de Surinaamse jungle te vestigen en te proberen er een bestaan op te bouwen?
Zou ik nog namen van de kolonisten in de archieven kunnen achterhalen en mij een beeld kunnen vormen van hun leven en van hun strijd om het bestaan?
Al deze vragen vroegen om een oplossing en waren de reden waarom ik met dit onderzoek begon.
Dat ik daadwerkelijk in de jungle ter plaatse terecht zou komen en dat mijn onderzoek mij door meer vergeelde documenten zou voeren dan mij lief was, wist ik toen nog niet.
Maar toen ik jaren later aan de oever van de Surinamerivier zat op de plek waar vroeger Torarica lag en keek over het door de maan beschenen water besefte ik dat 350 jaar geleden er ook mensen op deze plaats gezeten hadden, genietend van het licht van diezelfde maan.

Over de auteur :
John de Bye volgde de middelbare school in Paramaribo, studeerde medicijnen aan de Universiteit van Utrecht, deed zijn artsenexamen in Rotterdam en specialiseerde zich in de chirurgie. Hij repatrieerde in 1974 en vestigde zich als chirurg in Nieuw-Nickerie en later in ’s Lands Hospitaal Paramaribo.

Uitgave
Omvang 128
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering tekst, geïllustreerd, kleur/zw
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462490741
Gewicht 0.241 kg
Prijs: € 19,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Van Elmina naar Paramaribo
De Slavenhaler


In november 2017 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Van Elmina naar Paramaribo.

Dit is het waar gebeurd verhaal van de overtocht van ‘de slavenhaler’ Jan Wils.
Deze ambtenaar verhaalt in het jaar 1686 in zijn journaal over de aankoop aan de Goudkust (Ghana) en het vervoer naar Paramaribo van 500 tot slaaf te maken Afrikanen met het slavenschip de ‘Coninck Salomon’.
Suriname is in dat jaar maar net twintig jaar een Nederlandse kolonie waar de eerste generaties Afrikanen worden aangevoerd en de eerste Nederlandse zeevaarders in deze periode hun bevindingen van de ontwikkelingen aan de West-Afrikaanse kust opschrijven.
De tot slaaf te maken Afrikanen vervoerde hij als ambtenaar in opdracht van de West Indische Compagnie (WIC).

Het Afrika waar Jan Wils zijn menselijke vracht vandaan haalt verschilt in menig opzicht van die van honderd of meer jaren later waarover zoveel meer is geschreven en bekend is.
Terecht wordt in dit boek voorafgaand aan het relaas van Jan Wils het beeld weergeven van het Afrika zoals gezien door vooral de eerste Europese zeevaarders in het midden van de 15e tot en met de 17e eeuw.
Deze hadden met hun reizen naar dit werelddeel geen ander doel dan desnoods met grof geweld goud, waardevolle goederen en tot slaaf te maken mensen uit Afrika te halen.
Zij schetsen dan ook veelal onbevangen hun beeld van Afrika en het Europees optreden in deze periode.
De uitkomst daarvan en het verhaal van Jan Wils dragen bij tot een meer genuanceerd inzicht in het begin en het verloop van de transatlantische slavenhandel.

Het nader bestuderen van de bronnen in de archieven en de primaire geschriften van deze en andere Europese zeevaarders leidde tot andere dan de bekende inzichten over het begin van de contacten tussen Afrikanen en West-Europeanen.
Deze zijn in dit boek weergeven evenals de opmerkelijke gebeurtenissen tijdens de overtocht uit het bijgehouden journaal van Jan Wils.
Daarbij is er de nuancering van de machtsverhoudingen in West-Afrika, het aanzien van de aanvang van de slavenhandel, het Afrikaanse aandeel in die handel evenals de realiteit van de ontwikkelingen op het slavenschip.

Over de auteur :
Dr Frank Dragtenstein is historicus en gespecialiseerd in de slavernij- en koloniale geschiedenis. Van zijn hand verschenen eerder De ondraaglijke stoutheid der wegloopers, Trouw aan de blanken en Alles voor de vrede.

Uitgave
Omvang 176
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering Tekst, geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462492523
Gewicht 0.306 kg
Prijs: € 19,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Op reis met pen en penseel
Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863
bezorgd en ingeleid door Anne Leussink en Wyke Sybesma


Op 18 november 2017 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863. Dit reisverslag is geïllustreerd met meer dan 100 prachtige tekeningen en aquarellen en verschijnt als deel 116 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.

Op 15 januari 1863 begon de Dordtse kunstenaar Frans Lebret, samen met zijn broer Jan Hendrik, aan een reis naar Java.
Het doel hiervan was een bezoek aan hun broer Gerrit, suikerfabrikant te Pasuruan op Oost-Java.
De broers Lebret ondernamen deze reis als toeristen.
Ze reisden per trein naar Marseille, vervolgens met de Franse maildienst vanuit Marseille naar Alexandrië en via de zogenoemde overlandroute per trein naar Suez.
Van daar gingen de broers per schip via Singapore naar Batavia.

Het verblijf bij Gerrit op Kedawung werd door Frans en Jan Hendrik benut om diverse tochten in de omgeving van Pasuruan te maken.
Alvorens terug te gaan naar Nederland maakten de Dordtse broers in gezelschap van Gerrit en diens vrouw een rondreis van drie weken over Java, om ‘alzoo een geheel overzigt van Java te hebben’.
Op 15 juni 1863 kwamen ze, na vijf maanden van huis geweest te zijn, weer in Dordrecht aan.

Frans Lebret hield een reisdagboek bij van deze onderneming.
Op levendige wijze deed hij verslag over de dagelijkse beslommeringen aan boord en de diverse avonturen onderweg.
Daarnaast legde Frans in meer dan honderd tekeningen, aquarellen en schetsen de voor hem onbekende wereld vast.
Het reisverslag en de tekeningen worden door de Linschoten-Vereeniging voor het eerst integraal gepubliceerd.
Een uniek exponent van een in de negentiende eeuw snel in populariteit toenemend fenomeen: het toerisme.

Over de auteur / Ingeleid door:
Anne Leussink MA studeerde maritieme geschiedenis aan de Universiteit Leiden en verrichtte tijdens haar studie onderzoek naar de kunstenaar Frans Lebret.

Wyke Sybesma MA is conservator bij het Dordrechts Museum.
In 2011 organiseerde zij aldaar de expositie Expeditie Java.
De Indische tekeningen van Frans Lebret.


Uitgave
Omvang 544
Formaat 15,9 x 25
Illustrering tekst, geïllustreerd, kleur/zw
Uitvoering Genaaid gebonden met stofomslag
Serie Werken van de Linschoten-Vereeniging
ISBN 9789462492752
Gewicht 1.182 kg
Prijs € 65,68
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Terug naar de Oost
De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656


Op 30 september 2017 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek Terug naar de Oost.
De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656.
Dit boeiende reisverslag is niet alleen interessant voor maritiem geïnteresseerden.
Terug naar de Oost verschijnt als deel 115 in de serie Werken van de Linschoten-Vereeniging.


Drie keer maakt Gijsbert Heeck uit Bunschoten als scheepschirurgijn in dienst van de Vereenigde Oostindische Compagnie een reis naar de Oost.
Na twee reizen in 1636 en 1641 vestigt hij zich als chirurgijn in zijn geboorteplaats.
Zware tegenslagen in zijn persoonlijk leven doen hem besluiten zich weer te melden bij de VOC.
In 1654 monstert hij aan op het schip Verenigde Provinciën voor de kamer Zeeland.
Joost, zijn negenjarige oudste zoon uit zijn eerste huwelijk, mag met hem mee.

Het verslag dat Gijsbert Heeck bijhield van zijn belevenissen tijdens deze reis is bewaard gebleven.
Niet alleen bevat het verslag de oudste beschrijving van de Kaapkolonie, die enkele jaren tevoren door Jan van Riebeeck was gesticht.
Ook Heecks observaties in Batavia zijn interessant, omdat hij de stad vergelijkt met de situatie die hij tien jaar eerder aantrof.
Maar vooral Heecks verblijf in Siam maakt zijn reisverslag – ook voor hedendaagse Thaise historici – tot een belangrijke historische bron.

Heeck maakt gebruik van zijn goede contacten in Batavia om overgeplaatst te worden op een schip dat naar Paliacatte, op de Coromandelkust zeilde. Daar maakte hij, soms samen met zijn zoon, excursies in het binnenland.
De informaties die hij over dit deel van India optekende worden hier voor het eerst gepubliceerd.

Na enkele omzwervingen keert Heeck in 1656 terug naar Batavia.
Op 25 juli, vlak voor zijn aankomst aldaar, stopt zijn verhaal abrupt: zijn papier is op en hij kondigt aan zijn verhaal later te vervolgen.
Het manuscript van zijn derde reis belandde begin vorige eeuw in het Nationaal Archief in Den Haag. Het vervolg is helaas nooit gevonden.

Over de auteur / Ingeleid door:
Barend Jan Terwiel (1941) is antropoloog en historicus met als specialisme het vasteland van Zuidoost-Azië.

Peter Kirsch (1938) is gepensioneerd tandarts en historicus.
In 1994 verscheen Die Reise nach Batavia, over Duitsers in dienst bij de VOC.

Uitgave
Omvang 448
Formaat 15,9 x 25
Illustrering geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebonden
Serie Linschoten-Vereeniging
ISBN 9789462491540
Gewicht 1.0 kg
Prijs € 54,78
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Canon van Nederland
Het dagelijks leven door de eeuwen heen


Op 22 september 2017 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Canon van Nederland. Het dagelijks leven door de eeuwen heen onder redactie van Andrea Kieskamp en Hubert Slings. Canon van Nederland verschijnt bij de gelijknamige presentatie in het Openluchtmuseum die vanaf 23 september in Arnhem te zien is. Boek en presentatie tonen de vijftig belangrijkste momenten en personen uit de Nederlandse geschiedenis - van hunebedden tot heden.

Canon van Nederland.
Het dagelijks leven door de eeuwen heen biedt een overzicht van vijftig belangrijke historische gebeurtenissen, personen, teksten, kunstwerken en voorwerpen uit de geschiedenis van Nederland.
Het laat zien hoe er werd geleefd en gewerkt, liefgehad en oorlog gevoerd.
Op een paar duizend vierkante kilometer die wij nu kennen als Nederland, en soms daar ver vandaan, zoals Suriname, de Antillen of Indonesië.

Het verhaal begint bij de eerste jager-verzamelaars in de woeste natuur van de Lage Landen en eindigt in ons dichtbevolkte, diverse Nederland.
Ieder hoofdstuk beslaat een tijdvak uit de geschiedenis en zoomt in op de belangrijke onderwerpen van die tijd – met het dagelijks leven als rode draad.
Een Romeinse marktdag, een dienstmaagd die een VOC-aandeel koopt, het eerste televisieprogramma.
Maar ook: een slavenmarkt, de werkdag van een fabriekskind, vechten voor vrijheid in Indonesië.
Hun perspectief leert ons met een nieuwe blik naar de eigen samenleving te kijken.
Canon van Nederland is een overzicht van de hele Nederlandse geschiedenis.
Door te focussen op het dagelijkse leven brengt het boek de geschiedenis dichterbij dan ooit.
Je ervaart hoe de geschiedenis van ons dagelijks leven is verbonden met de grote gebeurtenissen uit het verleden.
Wie het verleden kent, leert het heden begrijpen.

Canon van Nederland is samengesteld door het Nederlands Openluchtmuseum.
Alle ‘canonvensters’ zijn vanaf september 2017 te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.
In een interactieve presentatie kunnen bezoekers zien, voelen en horen hoe de grote geschiedenis door de eeuwen heen zijn stempel heeft gedrukt op het dagelijks leven.

Over de auteur
Drs. Andrea Kieskamp is historisch letterkundige en tentoonstellingsmaker.
Sinds 2010 is zij betrokken bij het Nederlands Openluchtmuseum.

Dr. Hubert Slings is historisch letterkundige en didacticus.
Sinds 2005 draagt hij bij aan totstandkoming en beheer van de Canon van Nederland en de website www.entoen.nu

Uitgave
Omvang 128 pagina's
Formaat 22,3 x 28,6 cm
Illustrering: Geïllustreerd, kleur
Uitvoering: Genaaid gebonden
ISBN 9789462491816
Gewicht 0.853 kg
Prijs € 19,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Bastaard van Oranje
Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631)


Op 9 september 2017 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Bastaard van Oranje van Adri P. van Vliet. Over Justinus van Nassau, de enige bastaardzoon van prins Willem van Oranje, is tot nu zeer weinig gepubliceerd. In veel literatuur over 'onze' Oranjes komt hij slechts zijdelings voor. Het gaat dan om speculaties over zijn afkomst, zijn huwelijk met Anna van Merode, zijn gouverneurschap over Breda en de overgave van die stad aan de Spaanse veldheer Ambrogio Spinola in 1625. Hier blijft het veelal bij.

Het verhaal van deze buitenechtelijke zoon van Willem van Oranje en zijn maîtresse Eva Elinx loopt voor een groot deel parallel met de hoogte- en dieptepunten uit de eerste helft van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
Justinus van Nassau groeide op aan het hof van Willem van Oranje, kreeg een adellijke opvoeding en studeerde als eerste Nassautelg aan de universiteit te Leiden.

Als een van de weinige Nassaus was Justinus op zee actief.
In 1585 werd hij luitenant-admiraal van Zeeland.
Hij was betrokken bij de verdediging van Antwerpen (1585), blokkeerde in 1588 succesvol de Vlaamse kust waardoor de Spaanse Armada en Parma’s invasievloot zich niet konden verenigen.
Hij bestreed ter zee de Duinkerker kapers en te land nam hij deel aan de inname van Breda met het Turfschip, het beleg van Steenwijk en Geertruidenberg en de Slag bij Nieuwpoort.

Alleen en samen met landsadvocaat Johan van Oldenbarnevelt reisde hij voor diverse diplomatieke missies naar Frankrijk en Engeland.

In 1601 nam hij ontslag als admiraal.
Enkele maanden later volgde zijn benoeming tot gouverneur van Breda.
Hij oefende die functie uit tot de capitulatie van Breda in 1625.
Daarna verhuisde hij naar Leiden waar hij zijn laatste jaren als ambteloos burger doorbracht.
Justinus overleed op 25 juni 1631 en werd in de Hooglandse Kerk te Leiden begraven.
Een mooie grafsteen houdt de herinnering aan hem levend.

Over de auteur
Adri P. van Vliet (1956) is plaatsvervangend directeur bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag.
Hij is specialist in de Nederlandse maritieme geschiedenis van de zestiende en zeventiende eeuw.

Uitgave
Omvang 256
Formaat 15,3 x 23,6
Illustrering Geïllustreerd, kleur
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462492332
Gewicht 1.0 kg
Prijs € 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Willoughbyland
Engelands verloren kolonie


In april 2017 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Willoughbyland.
Engelands verloren kolonie van Matthew Parker, in een vertaling van Marcel Misset.

Willoughbyland vertelt de fascinerende geschiedenis van Suriname onder Engels bewind - beginnend bij de ontdekkingstochten van Sir Walter Raleigh tot de Nederlandse verovering van Suriname in 1667.

Aan het begin van de jaren 1650 lag Engeland in puin – door de pest en de burgeroorlog verwoest, verarmd en in diepe rouw gestort.
Toch glinsterde aan de horizon een veelbelovend visioen van een paradijs in Guyana: Willoughbyland.

Naamgever van de Engelse kolonie in het huidige Suriname was Francis, 5e baron Willoughby van Parham, die als gouverneur van Barbados in 1650 een 40 man sterke expeditie uitzond om een geschikte plaats voor de vestiging van een kolonie aan de kust van Zuid-Amerika te vinden.
Aangetrokken door tolerantie, optimisme, vruchtbare bodem en de belofte van het goud van El Dorado, stroomden ambitieuze en vrijzinnige avonturiers het land binnen. Het was Engeland's meest hoopgevende kolonie.

De politieke restauratie en de terugkeer van Karel II op de troon van Engeland maakten ook een einde aan de politieke vrijheden in Willoughbyland.
Spionnen, oorlog, rebellie en verraad traden hiervoor in plaats.
De opkomst van de raciale slavernij vergiftigde uiteindelijk alles.
Wat begon als een paradijs op aarde werd al snel één van de wreedste plekken ter wereld.

De Nederlandse verovering van Suriname door Abraham Crijnssen heeft Francis Willoughby niet meer beleefd. Hij verdronk in 1666 bij een schipbreuk.

Over de auteur
Matthew Parker (1970) groeide op in Groot-Brittannië, Noorwegen en Barbados. Hij doceerde Engels aan het Balliol College in Oxford en schrijft voor diverse Britse kranten en tijdschriften o.a. History Today, BBC History Magazine en Literary Review.

Uitgave
Omvang 256 pagina's
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462491830
Gewicht 1.0 kg
Prijs € 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Goede Hoop
400 jaar Nederland en Zuid-Afrika


In maart 2017 verscheen bij uitgeverij Walburg Pers het boek Goede Hoop.
400 jaar Nederland en Zuid-Afrika van Bas Kromhout met een voorwoord van Hans Goedkoop.

Goede Hoop is een reis- en geschiedenisboek in één.
Het is gekoppeld aan de gelijknamige documentaireserie van de NTR.
Het boek geeft verdieping aan de historische plekken die presentator Hans Goedkoop in Zuid-Afrika bezoekt.
Plaatsen zoals aan het VOC-fort en slavenloge in Kaapstad, Stellenbosch en de wijnlanden, Oostkaap – het land van Gordon, het graf van Saartjie Baartman – de ‘Hottentot-Venus’, Oranje-Vrijstaat, de Slagvelden van de Boerenoorlog, Pretoria de stad van Kruger en apartheid, maar ook aan Sophiatown en Soweto.

Ga mee op reis door Zuid-Afrika en volg de sporen die Nederlanders in de afgelopen vierhonderd jaar hebben achtergelaten.
Zet voet aan land met Jan van Riebeeck en ontmoet de Khoisan-bevolking.
Beleef de tocht die ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon maakte naar de onherbergzame Karoo.
Trek met de broer van Piet Mondriaan mee ten strijde tegen het machtige Britse leger.
Maar sta stil bij de apartheidspolitiek van Hendrik Verwoerd en het zwarte verzet.
Dit boek laat u Zuid-Afrika zien door de ogen van de Nederlanders – en de Nederlanders door de ogen van Zuid-Afrikanen.
Het vertelt hoe twee naties elkaar door de eeuwen heen hebben beïnvloed, ten goede en ten kwade.

Dit boek geeft inspiratie voor uw eigen bezoek aan Zuid-Afrika, maar u kunt zich ook vanuit de luie stoel mee op ontdekkingstocht laten nemen.
U reist door een land én door de tijd.
U leest over de fascinerende en turbulente geschiedenis van Zuid-Afrika, en de rol die Nederlanders hebben gespeeld.
Onderweg worden vragen beantwoord zoals: Was van Riebeeck een handelsman of indringer?
Waar komen de Kleurlingen vandaan?
Wie waren ‘Krugers Hollanders’?
Is apartheid een Nederlandse uitvinding?
Waren alle Nederlanders voor het ANC?

Goede Hoop is helder geschreven en prachtig geïllustreerd met een ruime hoeveelheid historische afbeeldingen en eigentijdse foto’s.
Een boek om in één keer uit te lezen of heerlijk in te grasduinen.

Over de auteur
Bas Kromhout is historicus en journalist en heeft al diverse geschiedenisboeken op zijn naam staan. Jaarlijks neemt hij groepen geïnteresseerden mee op reis naar Zuid-Afrika.

Uitgave
Omvang 160 pagina's
Formaat 22,3 x 28,6
Illustrering Geïllustreerd, kleur
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462491809
Gewicht 1.01 kg
Prijs € 24,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Slag in de Javazee
Oorlog tussen Nederland en Japan


Bijna 75 jaar na dato is de Slag in de Javazee weer terug in het nieuws.
De wrakken van de Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java lijken van de bodem van de Javazee verdwenen te zijn.
In februari 2017 verscheen bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Slag in de Javazee.
Oorlog tussen Nederland en Japan van Anne Doedens en Liek Mulder.
Het boek beschrijft niet alleen de twee slagen in de Javazee en het Nederlandse optreden, maar ook andere relevante gebeurtenissen uit de korte Nederlands-Japanse Oorlog van december 1941-maart 1942.
De tekst wordt verlevendigd met verslagen van deelnemers aan de strijd.

Op 8 december 1941, een dag na de Japanse aanval op Pearl Harbor, verklaarde de Nederland de oorlog aan Japan.
Drie maanden later staakte het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) de strijd.
Zo begon de Japanse bezetting van de belangrijkste Nederlandse kolonie, die voortduurde tot 15 augustus 1945.

De Nederlands-Japanse Oorlog was onderdeel van de blitzkriegachtige opmars van Japan in Zuidoost-Azië.
De Japanners waren veel beter getraind en uitgerust dan de geallieerden die hun strijdkrachten hadden samengevoegd in het American-British-Dutch-Australian Command.
Tijdens de Eerste Slag in de Javazee (27/28 februari 1942) kwam schrijnend het verschil tussen de moderne Japanse militaire zeemacht en die van de geallieerden aan het licht.
In deze ongelijke strijd, inclusief de Tweede Slag in de Javazee op 1 maart, sneuvelden tweeduizend geallieerde marinemannen, onder wie ruim negenhonderd Nederlanders.
Nederland verloor bij de Eerste Slag de kruisers Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java alsook de jager Hr. Ms. Kortenaer.

Over de auteurs
Dr. Anne Doedens (1945) was docent Nieuwe Geschiedenis bij hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam.
Liek Mulder (1942) is historicus, was docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs, en publiceerde onder meer voor het geschiedenisonderwijs.

Uitgave
Omvang 192 pagina’s
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering Tekst, geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
Serie serie Oorlogsdossiers
ISBN 9789462491380
Gewicht 0.366 kg
Prijs € 21,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Slag in de Javazee
Oorlog tussen Nederland en Japan


Bijna 75 jaar na dato is de Slag in de Javazee weer terug in het nieuws.
De wrakken van de Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java lijken van de bodem van de Javazee verdwenen te zijn.
In februari 2017 verscheen bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Slag in de Javazee.
Oorlog tussen Nederland en Japan van Anne Doedens en Liek Mulder.
Het boek beschrijft niet alleen de twee slagen in de Javazee en het Nederlandse optreden, maar ook andere relevante gebeurtenissen uit de korte Nederlands-Japanse Oorlog van december 1941-maart 1942.
De tekst wordt verlevendigd met verslagen van deelnemers aan de strijd.

Op 8 december 1941, een dag na de Japanse aanval op Pearl Harbor, verklaarde de Nederland de oorlog aan Japan.
Drie maanden later staakte het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) de strijd.
Zo begon de Japanse bezetting van de belangrijkste Nederlandse kolonie, die voortduurde tot 15 augustus 1945.

De Nederlands-Japanse Oorlog was onderdeel van de blitzkriegachtige opmars van Japan in Zuidoost-Azië.
De Japanners waren veel beter getraind en uitgerust dan de geallieerden die hun strijdkrachten hadden samengevoegd in het American-British-Dutch-Australian Command.
Tijdens de Eerste Slag in de Javazee (27/28 februari 1942) kwam schrijnend het verschil tussen de moderne Japanse militaire zeemacht en die van de geallieerden aan het licht.
In deze ongelijke strijd, inclusief de Tweede Slag in de Javazee op 1 maart, sneuvelden tweeduizend geallieerde marinemannen, onder wie ruim negenhonderd Nederlanders.
Nederland verloor bij de Eerste Slag de kruisers Hr. Ms. De Ruyter en Hr. Ms. Java alsook de jager Hr. Ms. Kortenaer.

Over de auteurs
Dr. Anne Doedens (1945) was docent Nieuwe Geschiedenis bij hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam.
Liek Mulder (1942) is historicus, was docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs, en publiceerde onder meer voor het geschiedenisonderwijs.

Uitgave
Omvang 192 pagina’s
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering Tekst, geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
Serie serie Oorlogsdossiers
ISBN 9789462491380
Gewicht 0.366 kg
Prijs € 21,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
De Tegenaanval
Anton Bussemaker (1900-1941) Onderzeebootcommandant


In november 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen De Tegenaanval.
Anton Bussemaker (1900-1941) Onderzeebootcommandant van Henk Bussemaker en Janet van Klink.
De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. O 16 behaalde in de nacht van 11 op 12 december 1941 het eerste belangrijke succes van de geallieerden na de Japanse aanval op Pearl Harbor.
De onderzeeboot torpedeerde op uiterst spectaculaire wijze vier Japanse troepen-transportschepen.
Commandant Anton Bussemaker (1900-1941) kreeg de Militaire Willems-Orde. Postuum.
De O 16 liep op 15 december 1941 op een mijn.
Van de bemanning overleefde één man het drama op zee.


Al kort na de Tweede Wereldoorlog inspireerde de O 16 romanschrijvers.
De werkelijkheid is echter totaal anders.
Nabestaanden Henk Bussemaker en Janet van Klink beschrijven in De Tegenaanval 75 jaar na het begin van de oorlog in Nederlands-Indië aan de hand van officieel archiefmateriaal en persoonlijke brieven het échte levensverhaal van de commandant van de legendarische O 16. Een leven in aanloop naar een oorlog.

De Nederlandse Onderzeedienst ontwikkelde vanaf het begin van de jaren dertig de modernste onderzeeboottactiek ter wereld.
Hoe groot was Antons teleurstelling en frustratie dan ook dat die aan de vooravond van de oorlog terzijde werd geschoven.
Hij zei in november 1941: ‘we zijn verkocht en verraden.’
De Tegenaanval is bovenal het verhaal van een gelukkig vooroorlogs marinegezin en hoe de ondergang van de O 16 het leven van Antons vrouw en kinderen nog decennialang bepaalde.

Over de auteurs
Henk Bussemaker (1928) studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU in Delft.
Hij werkte bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Na zijn pensionering hield hij zich bezig met zijn vader en de vraagstukken over de O 16.

Janet van Klink (1985) studeerde Political Science aan de Universiteit Leiden.
Janet schrijft nu als freelance journalist.

Uitgave
Omvang 256 pagina’s
Formaat 15 x 23
Illustrering Tekst, geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462491526
Gewicht 1.0 kg
Prijs : Indien u nú intekent, profiteert u van de speciale intekenprijs van € 19,95. Na verschijning (15 november 2016) wordt de prijs van deze bijzondere editie € 24,95.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen:
+31(0)575-590336,
Fax algemeen:
+31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Zeehelden
Nederlands trots overzee in de Gouden Eeuw


In oktober 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Zeehelden.
Nederlands trots overzee in de Gouden Eeuw van Gerben Graddesz Hellinga.
Deze nieuwe rijk geïllustreerde uitgave verschijnt in opvolging van de succesvolle voorganger uit de serie Kopstukken van de Gouden Eeuw.


Er zijn in de 17de eeuw maar weinig perioden geweest, waarin de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën niet in oorlog was.
De opmerkelijke economische groei en de toenemende politieke invloed van de jonge staat leidde tot jaloezie van Engeland met als gevolg drie Engelse zeeoorlogen (en nog een vierde in de volgende eeuw).
Bovendien waren er invasies vanuit Frankrijk en Duitsland en speelden het bestrijden van kapers en de kaapvaart in West-Indië gedurende de gehele Gouden Eeuw een belangrijke rol.
Er werd in de Gouden Eeuw dan ook niet alleen bijna voortdurend een groot beroep gedaan op de landmacht, maar vooral op onze zeemacht.

Wie ‘zeehelden’ zegt, denkt aan de Grote Drie: Piet Heyn, Maarten Tromp en Michiel de Ruyter.
In de Gouden Eeuw konden echter tientallen anderen minstens zoveel aanspraak maken op die titel.
Velen waren gewone zeelui, over wie bitter weinig informatie bewaard is gebleven.
Over admiraals en andere vlagofficieren weten we daarentegen veel meer.
Hun levens waren vaak net zo boeiend als die van de Grote Drie.
Soms omdat ze onverbeterlijke querulanten waren, zoals Witte de With en Cornelis Tromp, soms omdat ze van adel waren en enkel om die reden tot vlootvoogd werden gemaakt terwijl ze niets van varen wisten, laat staan van het leiden van een zeeslag.

Zeehelden laat u kennismaken met die zeehelden uit de roemruchte Gouden Eeuw.
Auteur Gerben Graddesz Hellinga beschrijft de levens en daden van drieëntwintig officieren die een rol speelden in de ontstaansgeschiedenis van de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden.
De ruzies die ze maakten, de zeeslagen waarin ze vochten en hun frustraties wanneer politici zich – vaak met rampzalige gevolgen – met hun werk bemoeiden.
Uiteraard ontbreken in dit rijk geïllustreerde boek de werken van de grote zeeschilders niet;
Willem van de Velde de Oude en de Jonge, Ludolf Backhuysen en vele anderen.
Ze geven de lezer een indruk van de strijd, die zo vaak ordeloos en chaotisch verliep, en van de schepen waarop de zeehelden vochten en in veel gevallen sneuvelden.

Over de auteur
Dr. Gerben Graddesz Hellinga (1938) is gepensioneerd psychiater.
Bij Walburg Pers verschenen eerder van zijn hand onder andere De Oranjes, Geschiedenis van Nederland, Kopstukken van de Gouden Eeuw, Geschiedenis van Vlaanderen en Karel V.

Uitgave
Omvang 176 pagina’s
Formaat 23,8 x 28,6
Illustrering Geïllustreerd, kleur
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462491045
Gewicht 1.192 kg
Prijs € 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Een Grote Onderneming
Van Oord 1998-2008


Op 7 september 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Een Grote Onderneming. Van Oord 1998-2008.
In Een Grote Onderneming beschrijft voormalig president-commissaris J.G. van Oord het decennium waarin de familieonderneming uitgroeide tot een van de grootste baggerbedrijven ter wereld.
Het boek verschijnt in samenwerking met het Rotterdamse historisch onderzoeksbureau Stad en Bedrijf.


In de jaren 1998-2008 ontwikkelde Van Oord zich van een middelgroot bedrijf tot een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld.
Aan deze transformatie lag de fusie van Van Oord ACZ en Ballast HAM Dredging ten grondslag: het verrassende sluitstuk van het consolidatieproces in de baggerindustrie, dat vanwege het grillige verloop en de harde strijd bekend kwam te staan als de ‘baggeroorlog’.
Het boek beschrijft de baggerindustire in de periode 1998-2008; een uitdagende periode van consolidatie in de industrie en groei van de onderneming Van Oord.
Mede op basis van gesprekken met de hoofdrolspelers van toen geeft J.G. (Koos) van Oord een persoonlijke visie op deze turbulente tijd.

Een Grote Onderneming is het vervolg op het in 2001 gepubliceerde Een Gedurfde Onderneming.

Over de auteur
J.G. van Oord (1934) is voormalig president-commissaris van Van Oord NV en behoort tot de derde generatie die leiding heeft gegevens aan het familiebedrijf.

Uitgave
Omvang 200 pagina’s
Formaat 20,8 x 26,1
Illustrering Tekst, geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462491687
Gewicht 1.0 kg
Prijs € 29,90
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Slavenopstand op de Neptunus
Kroniek van een wanhoopsdaad


Op 30 september 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Slavenopstand op de Neptunus.
Kroniek van een wanhoopsdaad van maritiem historicus Ruud Paesie.
Hoewel historicus Piet Emmer dit 'de meest dramatische opstand aan boord van een Nederlands slavenschip' noemt, kreeg deze slavenopstand tot op heden nauwelijks aandacht.


In oktober 1785 brak op de Neptunus een slavenopstand uit, kort voordat het uit Zierikzee afkomstige, maar in Amsterdam uitgeruste schip de oversteek van West-Afrika naar Amerika zou maken.
De muitende slaven slaagden er zelfs in de macht op het schip over te nemen.
In de daaropvolgende uren ontbrandde een hevig vuurgevecht rondom de Neptunus, waarbij de Nederlanders steun kregen van vele tientallen bewapende Afrikanen en Engelsen die met allerlei vaartuigen toegeschoten waren.
Een enorme explosie in de kruitkamer maakte een einde aan de gevechten en de Neptunus spatte uiteen.
Alle opstandige slaven en een groot aantal Afrikanen en Europeanen kwamen daarbij om.
In totaal verloren zo’n 400 mensen het leven.

Was de explosie het gevolg van een verdwaalde kogel in de kruitkamer, zoals sommige historici menen, of hebben de voor hun vrijheid strijdende slaven in een ultieme wanhoopsdaad het schip zelf opgeblazen?

Op basis van diepgaand bronnenonderzoek, in binnen- en buitenlandse archieven, is de auteur erin geslaagd om deze rampzalige slavenreis nauwgezet te reconstrueren.
Hij geeft niet alleen antwoord op de hierboven gestelde vraag, maar zijn onderzoek levert ook nieuwe inzichten op over de betrokkenheid van Zierikzeese kooplieden bij de Nederlandse slavenhandel en de niet eerder beschreven wijze waarop die georganiseerd was.
Bovendien komt hij tot de opzienbarende conclusie dat de slavenopstand op de Neptunus de meest dramatische is geweest uit de meer dan drie eeuwen omvattende geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel.

Over de auteur
Dr. Ruud Paesie (1956) is maritiem historicus. Hij publiceert over uiteenlopende maritieme onderwerpen, veelal vanuit een Zeeuws perspectief. Bij WalburgPers verschenen eerder van zijn hand Zeeuwse kaarten voor de VOC, Voor zilver en Zeeuws belang en Geschiedenis van de Middelburgse Commercie Compagnie.

Uitgave
Omvang 160 pagina’s
Formaat 15,3 x 23,6
Illustrering tekst, geïllustreerd, kleur/zw
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462491304 Gewicht 1.0 kg
Prijs € 19,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Holland aan de Ganges
Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838)


In mei 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Holland aan de Ganges.
Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838) van cultureel antropoloog en India-kenner Bauke van der Pol.
Holland aan de Ganges is de opvolger van zijn succesvol boek De VOC in India.


Prins Hendrik van Oranje-Nassau (1820-1879) die ook wel de ‘Zeevaarder’ werd genoemd, komt eind 1837 aan bij de monding van de Ganges met het marine opleidingszeilschip Bellona.
Deze jongste zoon van de latere koning Willem II en Held van Waterloo, is niet de eerste Hollander die deze gevaarlijke rivier bevaart.
In de 17e eeuw al voeren schepen naar Chinsurah, de hoofdvestiging van de VOC in Bengalen.
Maar hij is wel de eerste Nederlandse (en Europese) prins ooit, die voet aan wal zet in Brits-Indië (India).
Prins Hendrik zou slechts een week in Calcutta blijven maar waarom besluit hij een maandenlange reis te maken door de Gangesvlakte naar steden als Agra en Delhi?

De driehonderd overige bemanningsleden moesten zich al die maanden in Calcutta zien te vermaken waar het fregat de Bellona voor anker lag.
Voor een select groepje officieren was dat geen straf.
Zij maakten boottochten naar het ‘Nederlandse’ Chinsurah en waren daarnaast graag geziene gasten op de vele Engelse feesten.
Het meest memorabele feest was bij de schatrijke Indiër, Baboo Rabindranath Tagore, die zijn buitenverblijf speciaal met oranje zijde had versierd ter ere van het bezoek van prins Hendrik.
Bauke van der Pol treedt in de voetsporen van prins Hendrik en de overige ‘mannen van de Bellona’.
Unieke tekeningen van het Calcutta uit het begin van de 19e eeuw die zij maakten, vergelijkt hij met wat er nu nog herinnert aan hun bezoek.
Van der Pol bezoekt India al sinds 1974 en deed de laatste jaren onderzoek naar de historische relatie India-Nederland.

Over de auteur
Cultureel antropoloog Bauke van der Pol (1952) beschikt over ruim 40 jaar kennis en ervaring van India en legde zich toe op het onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed in dit land.

Uitgave

Omvang 144 pagina’s
Formaat 17,0 x 24,0
Illustrering Geïllustreerd, kleur
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
ISBN 9789462490925
Gewicht 1.0 kg
Prijs € 24,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Engels-Nederlandse Oorlogen
Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw


In april 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Engels-Nederlandse Oorlogen.
Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw van Anne Doedens en Liek Mulder.
Dit is na het succesvolle Frans-Duitse Oorlog het tweede deel van de reeks Oorlogsdossiers.


Een drama in drie bedrijven, binnen een kwarteeuw: 1652-1674.
Over moordende concurrentie tussen Engeland en Nederland en hevige zeeslagen tussen beide mogendheden.
De ondertitel Door een zee van bloed in de Gouden Eeuw duidt op de harde en wrede werkelijkheid van deze zeeoorlogen.
Aan de hand van eigentijdse bronnen wordt aandacht gegeven aan de vele duizenden slachtoffers, de vernietiging van honderden schepen en de zorg en verdriet bij het thuisfront. Ooggetuigen doen daarover verslag.

Ook wordt ingezoomd op techniek en tactiek van de oorlog: de inzet van grote aantallen scheepskanons, nieuwe typen oorlogsschepen, andere strategieën bij het manoeuvreren en de oprichting van het Korps Mariniers.
Uiteraard komen zeehelden als De Ruyter en vader en zoon Tromp nadrukkelijk in beeld.
Maar ook een onderbelichte zeeheld als Witte de With krijgt aandacht.
De beroemde tocht naar Chatham (1667) wordt in perspectief geplaatst, onder meer door de relatie met de verwoesting van een grote koopvaardersvloot bij Vlieland in 1666 en de daarop volgende brand van West-Terschelling te leggen.
Chatham was niet het einde van de vijandelijkheden, maar de opmaat naar het (ramp)jaar 1672, toen ook Frankrijk zich bij de oorlogvoerenden voegde.
Weer werd het land op en door het water gered.
Oorlogspropaganda kreeg in deze kwarteeuw aan beide kanten vorm in gedichten en pamfletten.
Informatie over verraad, spionage en politieke manoeuvres completeren het verhaal..

Over de auteurs
Dr. Anne Doedens (1945) was docent Nieuwe Geschiedenis bij hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam.
Liek Mulder (1942) is historicus, was docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs en publiceerde onder meer voor het geschiedenisonderwijs

Uitgave

Omvang 192 pagina’s
Formaat 15,0 x 23,0
Illustrering Tekst, geïllustreerd
Uitvoering Genaaid gebrocheerd
Serie serie Oorlogsdossiers
ISBN 9789462491052
Gewicht 1.0 kg
Prijs € 19,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Holland-Amerika Lijn
Geschiedenis van een rederij


In april 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Holland-Amerika Lijn. Geschiedenis van een rederij van Nico Guns. Deze rijk geïllustreerde uitgave bevat talrijke nooit eerder gepubliceerde afbeeldingen en schetst de glorierijke jaren van Nederlands meest bekende rederij. Holland-Amerika Lijn is een compleet naslagwerk voor iedereen die belangstelling heeft voor de uitermate boeiende historie van de glorierijke Nederlandse koopvaardij.

De geschiedenis van de HAL is een verhaal vol ups en downs, dat zich laat lezen als een spannende roman. Rotterdam was meer dan een eeuw de trotse thuishaven van deze rederij; aan de Wilhelminakade bepaalden de drijvende paleizen met hun geel-groen-witte schoorstenen het beeld van de Maasstad. Vanaf de oprichting in 1873 tot ver in de twintigste eeuw verscheepte de Nederlandse HAL-vloot miljoenen passagiers en een kleine miljard ton aan lading. Nog steeds spreekt de legendarische rederij, die uitgroeide tot een internationaal vermaard cruisebedrijf, tot de verbeelding van velen. Iedereen kent de beroemde schepen als de Statendam en de Rotterdam. Legendarisch is het geallieerde troepentransport van de Nieuw Amsterdam, die zó snel voer, dat geen enkele U-boot haar te pakken kreeg. Vele emigranten staken met de HAL de Atlantische Oceaan over, om een nieuw bestaan op te bouwen in het land van de onbegrensde mogelijkheden. Het vrachtvervoer tussen West-Europa en Amerika nam in de loop der tijd een hoge vlucht en droeg sterk bij aan de groei van de rederij en de welvaart van ons land. De geschiedenis van de onderneming heeft vele hoogte- en dieptepunten gekend. Zij komen in dit boek uitgebreid en boeiend aan de orde. Holland-Amerika Lijn bevat een schepenlijst, waarop alle in het boek genoemde HAL-schepen – met nadere bijzonderheden – zijn terug te vinden.

Over de auteur
Nico Guns werd in 1948 in Bussum geboren.
Hij studeerde sociale wetenschappen in Leiden.
Zijn maritieme belangstelling gaat vooral uit naar de Nederlandse koopvaardij in de 19e en 20e eeuw.
Hij woont in Rijswijk.

Uitgave

Omvang 144 pagina’s
Formaat 23,8 x 28,6
Illustrering
Geïllustreerd, kleur
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462490413
Gewicht 1.0 kg
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Zeegang
Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw


In april 2016 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw van Jaap R. Bruijn. Het boek vertelt de ongewone geschiedenissen van gewone mensen uit de achttiende eeuw die het ruime sop kozen.

Wat bewoog iemand in de tijd van de zeilvaart te gaan varen en zeeman te worden?
Het Nederland van de achttiende eeuw kende vele takken van zeevaart waarin hij terecht kon.
Bij de koopvaardij, marine, zeevisserij, walvisvaart en ook bij de Oost-Indiëvaart.
Vele tienduizenden jongens en mannen, niet alleen uit Nederland maar ook uit het buitenland, bemanden elk jaar opnieuw de schepen, van oorlogsschip tot visserspink.

Enkelen hebben herinneringen aan hun leven op de schepen, in de havens en thuis later opgeschreven.
Heel beeldend met oog voor details.
Zij komen geregeld in het boek terug.
Er zijn nog veel meer bronnen waaruit een maritiem historicus bij een studie naar de achttiende-eeuwse zeeman kan putten en diens gang naar zee kan volgen.
Bewaard in archieven, musea en bibliotheken.

In Zeegang wordt beschreven hoe jonge jongens en mannen bij de zeevaart terechtkwamen en een schip vonden, meermalen onder moeizame omstandigheden.
De arbeidsvoorwaarden en de werkzaamheden komen aan de orde, evenals het dagelijks leven aan boord, de voeding en de medische en geestelijke aspecten.
Soms waren er passagiers of werden slaven vervoerd, de visserij en de jacht op walvissen waren altijd onzeker.
De vijf vaarten worden daarna afzonderlijk geschetst en tot slot ook het thuisfront.

Over de auteur
Prof. dr. Jaap R. Bruijn (1938) is emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Bij WalburgPers verscheen eerder van zijn hand (samen met J. Schokkenbroek) De laatste Traan.
Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964.
Hij publiceerde ook over de VOC en de oorlogsvloot in de tijd van de Republiek.

Uitgave

Omvang 320 pagina’s
Formaat 15,9 x 25
Illustrering tekst, geïllustreerd, kleur/zw
Uitvoering Genaaid gebonden
ISBN 9789462490987
Gewicht 1.0 kg
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Goud en Indianen
Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili
bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer


Op 21 november 2015 verschijnt bij WalburgPers Goud en Indianen.
Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643.
Het tijdens de reis bijgehouden journaal, de daarin opgenomen brieven over de communicatie tussen de schepen en de verhoren van gevangen genomen Spanjaarden en indianen, geven een uniek inzicht in het verloop van deze vrijwel onbekende expeditie.
Goud en Indianen wordt bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer en verschijnt als deel 114 in de reeks Werken van de Linschoten Vereeniging.


Begin 1643 vertrok een vloot onder bevel van Hendrick Brouwer vanuit Recife naar het zuiden van Chili.
Delen van West-Afrika en Brazilië waren al in bezit van de West-Indische Compagnie en de verovering van Chili moest het sluitstuk worden van een Nederlands imperium op het zuidelijk halfrond.
Johan Maurits van Nassau, de gouverneur van Nederlands-Brazilië, wilde een bondgenootschap sluiten met de indianen van Zuid-Chili die eerder tegen de Spaanse veroveraars in opstand waren gekomen.
Samen met hen hoopte hij de rijke zilvermijnen van Potosí in de Andes te veroveren.

Eind april 1644 bereikten de Nederlanders het eiland Chiloë waar zij Spaanse doelen aanvielen en indiaanse bondgenoten aan boord namen voor de bezetting van de noordelijker gelegen stad Valdivia, het einddoel van de reis.
Brouwer stierf echter voordat het einddoel was bereikt.
Door tactloos optreden van zijn opvolger Elias Herckmans tegen de indianen mislukte de expeditie.
De aanval op Zuid-Chili was niet het gedroomde sluitstuk van een Nederlandse imperium op het zuidelijk halfrond, maar luidde de neergang van Nederlands-Brazilië in.

Over de auteurs
Dr. H.J. den Heijer (1950) was hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Zijn specialisatie is Atlantische geschiedenis, waarover hij diverse boeken en artikelen publiceerde.
Bij Walburg Pers verscheen eerder van zijn hand het standaardwerk Geschiedenis van de WIC.

Uitgave
ISBN: 9789462490529
352 Pagina’s
€ 44,22
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Reizen door het maritieme verleden van Nederland
Onder redactie van Anita van Dissel, Maurits Ebben en Karwan Fatah-Black


Reizen door het maritieme verleden van Nederland is aangeboden aan Henk den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Den Heijer is vooral bekend als auteur van Geschiedenis van de WIC, opkomst, bloei en ondergang dat in 2013 een vierde, gewijzigde druk beleefde.


Aan het einde van de zestiende eeuw zwermden Nederlandse zeevaarders naar alle windstreken uit.
Schepen en hun bemanning voeren langs de kusten van Europa, over de Atlantische Oceaan naar de Nieuwe Wereld en voorbij Kaap Hoorn of Kaap de Goede Hoop naar Azië.
De Nederlandse expansie heeft diepe sporen nagelaten in ons land, in Suriname, de Caraïben, Indonesië en delen van Afrika en Amerika.

In Reizen door het maritieme verleden van Nederland volgt de lezer officieren, slaven, soldaten, kooplieden, compagniedienaren, ondernemers en politici op hun tochten door Europa en in de koloniën.
De grote diversiteit aan bronnen biedt een afwisselend perspectief.
Brieven en reisjournalen doen verslag van overzeese ontmoetingen, familieruzies, persoonlijk leed, politieke idealen en misgelopen carrières.
Scheepsjournalen beschrijven het leven aan boord en schilderijen en kaarten verbeelden zeeslagen en verre kusten.

Deze bundel geeft de lezer een gevarieerd beeld van individuele of groepen reizigers die sinds 1600 om uiteenlopende redenen scheep gingen.

Over de auteurs
Anita van Dissel en Maurits Ebben zijn universitair docenten Vaderlandsche Geschiedenis verbonden aan de Universiteit Leiden.
Karwan Fatah-Black promoveerde in 2013 bij Henk den Heijer en Gert Oostindie op een proefschrift over de vroegmoderne scheepvaartverbindingen tussen Paramaribo en de rest van het Atlantisch gebied.

Uitgave
ISBN: 9789462490437
352 Pagina’s
€ 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Zeilvaart op Nederlands-Indië
Boissevain & Co (1836-1882) - Charles F.C.G. Boissevain


Op 10 oktober 2015 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers het boek Zeilvaart op Nederlands-Indië.
Boissevain & Co (1836-1882) van Charles F.C.G. Boissevain.


Op 5 oktober 1841 ontmoet koopman-reder Gideon Boissevain ‘op de beurs al de broeders en zwagers, Claude Crommelin, C. Cruijs, F. der Kinderen, P. van Eeghen, P. Bel, B & A Kooij, A. Huidekoper…’ en twee weken later heeft hij ‘visite afgelegd bij President van Nederlandsche Handel-Maatschappij Van der Houven om hem te feliciteren met zijn besluit nog een jaar president te blijven. Vriendelijke ontvangst.’

Zeilvaart op Nederlands-Indië identificeert de investeerders in de twaalf schepen van de Amsterdamse rederij Boissevain & Co en geeft hun precieze relatie tot de reder weer.
Daarmee draagt het boek nieuwe en gedetailleerde informatie aan in de kennis van de negentiende-eeuwse partenrederij.
De relaties tussen de 130 investeerders in de bouw en uitrusting van de barken en schoenerkoffen brengen vier netwerken naar voren, waarin rederijdirecteur Gideon Boissevain en scheepsbouwmeester Cornelis Smit centraal staan.
Zij brengen belangrijke spelers in hun eigen familie, in het Amsterdamse ondernemersbolwerk, in de West-Nederlandse scheepsbouw en in de hen toeleverende bedrijven bij elkaar.
Direct en indirect profiteren zij van de beschermende maatregelen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de koloniale politiek, die de Nederlandse economie overeind moet helpen en houden.
Gideons persoonlijke dagboek geeft treffende voorbeelden van de praktijk.
Samen met de bredere politieke, economische en maritieme context, waaruit de rederij ontspringt, biedt de invalshoek van dit boek een mooie introductie op het pre-industriële ondernemerschap.

Over de auteurs
Charles F.C.G. Boissevain (1952) werkte in diverse functies in de archief- en museumwereld.

Uitgave
ISBN: 9789057303302
144 Pagina’s
€ 24,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
ss Rotterdam
Een scheepsbiografie - Arnout Guns & Nico Guns


In september 2015 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen het boek ss Rotterdam.
Een scheepsbiografie van Arnout en Nico Guns.


Al in 1938 kregen ontwerpers van de Holland Amerika-Lijn de opdracht voor een ‘running mate’ van de beroemde Nieuw Amsterdam.
Door het uitbreken van WOII volgde pas in 1955 de bouwopdracht voor een luxe turbinestoomschip.
Uitgangspunt van het unieke ontwerp was dat het schip zowel voor transatlantische passage (in twee klassen) als voor cruises te gebruiken moest zijn.
De Rotterdam – het vijfde HAL-schip met deze naam – werd het vlaggenschip van de Nederlandse koopvaardij.

Na de tewaterlating in 1958 volgde een leven van Atlantische oversteken, afgewisseld met exotische cruises in de wintermaanden.
Na verloop van tijd zette de HAL het schip nog uitsluitend in voor cruises.
De divisie toerisme van de HAL werd in 1989 verkocht aan Carnival Cruises en de Rotterdam ging als begeerlijk ‘asset’ mee naar Miami.
In 1997 kwam het schip onder de naam Rembrandt in handen van Premier Cruises.
De rederij ging echter failliet en het schip werd in 2000 in Freeport (Bahamas) aan de ketting gelegd.
Na tal van verwikkelingen werd besloten om dit stuk Nederlands maritiem erfgoed terug te halen naar haar thuishaven.
De Rotterdam meerde met behulp van twee sleepboten op 4 augustus 2008 onder grote belangstelling aan op haar huidige ligplaats voor Katendrecht.
Het schip is na de grondige renovaties sinds 15 februari 2010 toegankelijk voor publiek.

Over de auteurs
Nico Guns studeerde sociale wetenschappen in Leiden.
Zijn maritieme belangstelling gaat vooral uit naar de Nederlandse koopvaardij in de 19e en 20e eeuw.

Arnout Guns maakte na zijn studie Psychologie de overstap naar het communicatievak.
Zijn enthousiasme voor het schrijven dankt hij aan zijn vader Nico.


Uitgave
ISBN: 9789462490314
128 Pagina’s
€ 24,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Willem Vos en zijn Batavia
Drie boeken over leven en werk van Willem Vos


Scheepsbouwmeester Willem Vos (1940) die in 1985 de Bataviawerf in Lelystad oprichtte om een reconstructie van de Oost-Indiëvaarder Batavia uit 1628 te bouwen, is 75 jaar geworden en de Bataviawerf in Lelystad viert haar 30-jarig bestaan.
Ter gelegenheid hiervan verschijnen op 30 september bij uitgeverij WalburgPers in co-editie met AERIE Auteurs Uitgevers in totaal drie boeken van en over scheepsbouwmeester Willem Vos, zijn leven en zijn levenswerk.
Aan dit unieke boekproject ging ruim zeven jaar voorbereiding vooraf.


Willem Vos fascineerde de wereld door in tien jaar tijd (1985-1995) met een groep werkloze jongeren in Lelystad een reconstructie te bouwen van de Batavia, het bekende spiegelretourschip uit 1628 van de VOC dat op haar eerste reis voor de kunst van Australië verging.
Zijn krankzinnig geachte plan werd een ongekend experiment in historische scheepsbouw.
Na de kiellegging in 1985 groeide de Batavia uit tot een bejubeld meesterwerk.
Toen koningin Beatrix het tien jaar later doopte, hadden ruim 1,5 miljoen mensen het bezocht, duizenden particulieren en bedrijven hadden geld gedoneerd en honderden zogenaamde ‘kansarme’ jongeren hadden dankzij Willem Vos en zijn werf een vak geleerd.
De Batavia werd opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis.

Biografie
Wilfried Vonk (1969) beschrijft in Willem Vos, biografie van een Scheepsbouwmeester het levensverhaal van deze uitzonderlijke man.
Het is een onafhankelijke journalistieke reconstructie van het leven van Nederlands bekendste scheepsbouwmeester, gebaseerd op persoonlijke gesprekken met Willem Vos, zijn familie, zijn leerlingen, bestuurders en critici.
Een openhartig portret over de weg omhoog, de diepe val en de wederopstanding van een geharnast gevoelsmens die miljoenen wist te boeien met het realiseren van zijn jongensdroom.

Willem Vos. Biografie van een Scheepsbouwmeester door Wilfried Vonk, ISBN 9789462490338, €19,95

De bouw van een Oost-Indiëvaarder
In De bouw van een Oost-Indiëvaarder zet Willem Vos via zelfgemaakte tekeningen en begeleidende teksten zijn unieke vakkennis en ervaring op papier zoals alleen hij dat kan.
Dertig jaar na de kiellegging van de Batavia in Lelystad, kijkt Willem Vos in woord en beeld terug op zijn levenswerk.
Hoe bouwden ze zo’n schip in 1628 en hoe gingen Willem en zijn bouwploeg ruim 350 jaar later te werk?
En zou hij het nu op dezelfde manier hebben aangepakt als dertig jaar geleden, of zijn Vos’ inzichten veranderd?
Willem Vos is niet alleen een groot ambachtsman, hij blijkt ook een begenadigd tekenaar en een ras-verteller.
Hij duidt zijn zoektocht voor, tijdens en na het spectaculaire bouwproces van zijn Batavia in eenvoudige en directe bewoordingen en legt zo zijn onvervangbare praktische kennis van de hoogtijdagen van de Hollandse scheepsbouw vast voor toekomstige generaties.

De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw, door Willem Vos, ISBN 9789462490321, €39,95

Verzamelmap
De tientallen bouw- en detailtekeningen die Willem Vos voor dit project maakte, zijn op monumentale wijze bijeengebracht in een afzonderlijke publicatie voor fijnproevers: De bouw van een Oost-Indiëvaarder.
Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw.
Deze bouwtekeningen op grootformaat (50 x 70 cm) zijn losbladig en voorzien van een tekstkatern opgenomen in een exclusieve verzamelmap.
Een ware schatkamer aan informatie die verschijnt in een gelimiteerde oplage van 350 exemplaren.

De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw door Willem Vos, ISBN 9789462490383, €195,-

Boekpresentatie
De presentatie van dit boekproject vindt plaats op woensdag 30 september om 15.00 uur in het Trippenhuis aan de Kloveniersburgwal te Amsterdam, hoofdzetel van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW).
Op zaterdag 3 oktober volgt in het kader van 30 jaar Bataviawerf een grote reünie van de bouwploeg van toen op de werf in Lelystad.

Dit boekproject werd mede mogelijk gemaakt door:
Stichting Erfgoedproject Willem Vos, Willem Vos Fonds, Stichting Ondersteuningsfonds N.I.S.S., Stichting Helden der Zee – Fonds ‘Dorus Rijkers’, Vereeniging ‘Prins Hendrik Stichting’, Bataviawerf Lelystad en diverse particulieren.


Over de auteurs
Wilfried Vonk (1969) studeerde journalistiek.
Hij was jarenlang (algemeen en maritiem) correspondent voor landelijke en regionale media en volgde Willem Vos en de bouw van de Batavia nauwgezet.

Scheepsbouwmeester Willem Vos (1940) is een ambachtsman, een begenadigd kunstenaar en een boeiend verteller.
Na zelf gevaren te hebben, richtte hij zich op het bouwen van traditionele houten schepen.
De Batavia is zijn meesterwerk.Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Quaco
Leven in slavernij


In juni 2015 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen het stripverhaal Quaco.
Leven in slavernij van Eric Heuvel en Ineke Mok.
Quaco wordt gepresenteerd op 26 juni 2015 te Amsterdam.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan minister Jet Bussemaker.


Quaco. Leven in slavernij is het eerste stripverhaal over het Nederlandse slavernijverleden.
Quaco, de hoofdpersoon, heeft werkelijk geleefd.
Hij was een Akan en kwam uit een gebied dat nu in Ghana of Ivoorkust zou liggen.
Na zijn ontvoering leefde hij eerst in West-Afrika in slavernij, daarna in Suriname en Nederland.
Quaco was een van de miljoenen Afrikanen die slachtoffer werden van de trans-Atlantische mensenhandel, waarbij ook Nederlanders betrokken waren.

Quaco wordt als 8-jarige rond 1770 ontvoerd.
Terwijl zijn broer achterblijft in de cellen van het fort aan de kust, wordt Quaco verkocht aan de kapitein van een slavenschip.
Met het meisje Afua weet hij de ontberingen aan boord te doorstaan.
Ze komen beiden in Paramaribo terecht bij de rijke planter en bestuurder Walter Kennedy.
De oudere Olijf, die ook op het erf woont, ontfermt zich over Afua en Quaco.
Quaco wordt Kennedy’s persoonlijke bediende, ofwel foetoeboi.
Maar dan geeft Kennedy Quaco aan legerkapitein John Gabriël Stedman, die in Suriname is om ten strijde te trekken tegen de weggelopen slaven.
Onderweg naar het binnenland kijkt hij uit naar zijn broer en wordt hij geconfronteerd met het harde leven op de plantages.
De militaire missies plaatsen Quaco vervolgens voor onmogelijke dilemma’s.
Als Stedman Quaco na vier jaar meeneemt naar Nederland, zal hij zijn vrijheid verwerven.
Maar de prijs is hoog. Hij voelt zich ontheemd. Steeds vaker doemen beelden uit zijn verleden op.
Dan neemt hij een drastisch besluit.

Naast de hier getoonde handelseditie verschijnt Quaco ook in een luxe gebonden editie en een educatieve editie, met een bijlage waarin de bredere context wordt geschetst.
Inclusief kaarten en tijdlijn.
Bij de educatieve versie hoort bovendien een docentenhandleiding en lesmateriaal, zowel voor HAVO/VWO als voor het VMBO.
De primaire doelgroep voor deze educatieve is leerlingen in klas 2 van het voortgezet onderwijs. De praktijk wijst uit dat ook leerlingen van klas drie de strip bijzonder waarderen.

Over de auteurs
Eric Heuvel (1960) winnaar van de Stripschapprijs in 2012, verwierf de meeste bekendheid met de strips De ontdekking, De zoektocht en De terugkeer.
Ineke Mok (1959) is onderzoeker.
Zij schreef o.a. het lesboek Kind aan de ketting en was co-auteur van Jacquelina, slavin van plantage Driesveld.


Uitgave
ISBN: 9789057309595
64 Pagina’s
€ 8,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Andries van Pallandt
Belevenissen van een 19e-eeuwse klokkenluider


In april 2015 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers te Zutphen het boek Andries van Pallandt van Eerde.
Belevenissen van een 19e-eeuwse klokkenluider van Siem van Eeten.
Het boek behandelt een vergeten pagina uit de Nederlandse koloniale geschiedenis.
Baron Andries van Pallandt van Eerde is afkomstig uit Ommen-Overijssel en vertrekt als jonge man naar Zuid-Afrika.
Na publicatie van zijn kritische brochure Remarques générales sur le Cap de bonne Espérance wordt het hem duidelijk dat er voor hem aan de Kaap geen toekomst meer is weggelegd.
In zijn dagboek beschrijft hij zijn omzwervingen tussen Nederland, Engeland en Zuid-Afrika.


Als lid van de delegatie die in 1803 het nieuwe bestuur in de Kaapkolonie vorm moet gaan geven komt hij tot het inzicht dat er een groot verschil is tussen hetgeen de plannenmakers in Nederland hadden bedacht en de werkelijkheid aldaar.
Deze discrepantie geeft hij vorm in een brochure Remarques générales sur le Cap de bonne Espérance, die hij op eigen kosten laat drukken.
Het bestuur aan de Kaap is ‘not amused’ en dwingt hem publiekelijk afstand te nemen van zijn stellingname en alle gedrukte exemplaren in te leveren.

Teleurgesteld neemt hij zijn ontslag en keert terug naar Nederland.
Tot overmaat van ramp wordt het schip waarop hij zich bevindt gekaapt en wordt hij gevankelijk naar Guernsey gebracht, waar hij de gebruikelijke procedures moet ondergaan.
Zijn belevenissen, zowel tijdens de lange zeereis als tijdens zijn periode aan de Kaap en op het kapereiland Guernsey, heeft Andries uitgebreid beschreven in een dagboek van 240 pagina’s handgeschreven Franse tekst.
Siem van Eeten verzorgde de hertaling van dit dagboek, aangevuld met relevante fragmenten uit de Remarques.

Over de auteur
Siem van Eeten (1942) studeerde Frans (MO-A) en volgde daarna Geschiedenis (MO-A).
Hij was werkzaam voor het Voortgezet Onderwijs.
In zijn publicaties gaat hij uit van lokale historische feiten die evenwel een (inter)nationale impact hadden dan wel verklaard worden binnen een (inter)nationale context.


Uitgave
ISBN: 978.90.5730.566.5
126 Pagina’s
€ 29,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Geschiedenis van de Wadden
Canon van de Waddeneilanden


In april 2015 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers Geschiedenis van de Wadden.
De CANON van de Waddeneilanden van Anne Doedens en Jan J. Houter.
Geschiedenis van de Wadden is de eerste uitgave die vijftig historische hoogtepunten en hoofdzaken van de Nederlandse Waddeneilanden weergeeft.
In hun samenhang en apart.
Van Texel, Vlieland en Terschelling tot Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog.
Voor deze canon werd er overlegd met tal van kenners van de eilanden zelf om een evenwichtig en compleet beeld te scheppen.
Een rijk geïllustreerde uitgave over de totale geschiedenis van de waddeneilanden in hoofdzaken.


Canon betekent ‘richtsnoer’.
In dit boek wordt het begrip gebruikt als maatstaf van wat men zou moeten weten van de geschiedenis van de wadden, de belangrijkste historische personen, zaken en processen.
Deze Waddencanon heeft 50 ‘vensters’, evenals de Nederlandse geschiedeniscanon.
Ze geven inzicht in de gedeelde en verschillende cultuur en geschiedenis van de eilanden: die hebben daarin een steviger onderlinge relatie dan die met de provincies waar ze bij horen.
Het water verbond de eilanders.

De eilander ‘talen’ zijn verwant.
De folklore kent overeenkomsten.
De aanleg van bossen maakt op alle eilanden deel uit van één proces.
Opvallend is de aanwezigheid van doopsgezinden.
De rol van kerken en kloosters is bepalend voor de Waddengeschiedenis.
Veranderingen van het landschap voltrekken zich hier sneller dan elders.
Aparte staatjes als Ameland, beroemde Nederlanders als kardinaal de Jong, Willem Barendsz. en Willem de Vlaming komen aan bod.
De betekenis voor onze nationale defensie is en was groot.
Meer dan elders vindt en vond men er kunstenaars van allerlei soort, zoals Wolkers op Texel.

Over de auteurs
Anne Doedens (1945) was docent Nieuwe Geschiedenis bij hoger onderwijsinstellingen in Amsterdam.
Jan J. Houter is geschiedschrijver en entertainer over en van Vlieland.
Doedens en Houter ontvingen de Lutineprijs 2014 voor hun onderzoek naar de Gouden Eeuw op de Wadden.


Uitgave
ISBN: 978.90.5730.429.3
192 Pagina’s
€ 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
De IJzeren Eeuw
Het begin van het moderne Nederland


Met De IJzeren Eeuw zal opnieuw een stuk Nederlandse geschiedenis op multimediale wijze tot leven worden gebracht.
In april 2015 gaat, in navolging van de succesvolle serie De Gouden Eeuw, de nieuwe NTR/VPRO geschiedenis-serie De IJzeren Eeuw van start.
Met meer dan 900.000 kijkers per aflevering en 17.000 verkochte boeken was De Gouden Eeuw een overweldigend succes dat De IJzeren Eeuw wil evenaren.
Naast een 13-delige tv-documentaire met opnieuw Hans Goedkoop als presentator, een jeugdserie én een tentoonstelling in het Amsterdam Museum verschijnt bij WalburgPers dit bijbehorende fraai geïllustreerde boek.


Anders dan de zeventiende, Gouden Eeuw, ontbeert de negentiende in ons land een roepnaam.
Toch draagt ze er zelf één aan.
Het is de eeuw, zo heet het al in 1841, van treinen en bruggen en stoommachines, en dat allemaal met dank aan één metaal.
Heden ten dage is het ijzer even onmisbaar voor onze behoeften als de lucht, het water en het vuur.
De eeuw, waarin wij leven, kan met regt de ijzeren eeuw worden genaamd.

De IJzeren Eeuw werpt een frisse blik op een tijd die al te lang is afgedaan als saai en burgerlijk.
Een riant geïllustreerd publieksboek, aansluitend op twee televisieseries en een tentoonstelling, richt het oog juist op de indrukwekkende vernieuwingen van toen.
De vaar- en spoorwegen die werden aangelegd.
De opkomst van de industrie.
De emancipatie van vrouwen, arbeiders, katholieken en protestanten.
De opkomst van toerisme en sport.
De bloei van de wetenschap, die vijf Nobelprijzen opleverde.
De komst van de monarchie en van een grondwet die nog steeds de basis vormt van de huidige.
De IJzeren Eeuw laat het begin zien van een tijdperk van onophoudelijke innovatie en versnelling.
Het begin van ons moderne Nederland.

Over de auteurs
Hans Goedkoop (1963) is historicus en tv-presentator van onder meer Andere Tijden, De Gouden Eeuw en De IJzeren Eeuw.
Kees Zandvliet (1953) is historicus en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Beide auteurs namen samen eerder de succesvolle uitgave De Gouden Eeuw voor hun rekening.


Uitgave
ISBN: 978.90.5730.341.8
192 Pagina’s
€ 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-590336,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Nederlandse ondernemers
Rotterdam • 1850 - 1950


Op 25 november 2014 verschijnt het zesde en laatste deel in de reeks Nederlandse ondernemers 1850-1950.
Het zesde deel in de serie geeft een overzicht van de 50 meest invloedrijke ondernemers uit Rotterdam, leidende figuren, die zowel van economisch als maatschappelijke betekenis zijn geweest voor de stad.
De serie is een uitgave van uitgeverij Walburg Pers te Zutphen in samenwerking met onderzoeksbureau Stad en Bedrijf te Rotterdam.
De redactie wordt gevoerd door Joop Visser, Matthijs Dicke en Annelies van der Zouwen.


Halverwege de negentiende eeuw keek menig ondernemende figuur van buiten Rotterdam met enige afgunst naar de bedrijvigheid in deze stad.
De traditionele Rotterdamse kooplieden, die uiterst terughoudend waren om het principe van de pre-industriële stapelmarkt los te laten, maakten plaats voor een economische klasse die de voordelen van Rotterdams gunstige ligging in de Rijndelta wilde benutten.
Dit waren de ‘fantasiejongens’, zoals K.P. van der Mandele hen waarderend noemde: D.G. van Beuningen, W. van der Vorm, Frans en Cornelis Swarttouw, A.J.M. Goudriaan en Jan Key.
Zij zijn te beschouwen als wegbereiders van het Rotterdams transitokapitalisme.
Zij stonden immers aan de basis van de ontwikkeling van Rotterdam tot grootste continentale havenstad vóór de Eerste Wereldoorlog. Terwijl van de arbeidersbeweging al jaren een meerdelig biografisch woordenboek bestaat, ontbrak tot nog toe een dergelijk goed gestructureerd overzicht van Nederlandse ondernemers. In deze zesdelige reeks worden de biografieën van 300 ondernemers gebundeld. Per deel (regio) staan de 50 belangrijkste ondernemers en ondernemersfamilies centraal uit de periode dat Nederland omschakelde van een agrarische op handel gebaseerde economie naar een industriële samenleving.

Matthijs Dicke, Joop Visser en Annelies van der Zouwen

Over de auteur(s)
Dr. Joop Visser (1940), drs. Matthijs Dicke (1972) en drs. Annelies van der Zouwen (1978) zijn verbonden aan onderzoeksbureau Stad en Bedrijf in Rotterdam.


Uitgave
ISBN: 978.90.5730.991.5
408 Pagina’s
€ 39,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Geschiedenis van Scheveningen
Van 1875 tot heden


In november 2014 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers Geschiedenis van Scheveningen.
Van 1875 tot heden.
De feestelijke presentatie van het boek vindt plaats op zaterdag 29 november 2014 om 17.00 uur in de Oude Kerk aan de Keizerstraat 8 op Scheveningen.
Dit boek is het vervolg van Geschiedenis van Scheveningen.
Vroegste tijd tot 1875 en is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Geschiedschrijving Scheveningen.


In Geschiedenis van Scheveningen.
Van 1875 tot heden wordt de ontwikkeling van dorp naar stadsdeel beschreven.
De periode 1875-1940 laat een onstuimige groei in de visserij zien.
Het dorp krijgt eindelijk havens voor zijn steeds grotere en modernere haringvloot, waarmee het de andere Nederlandse vissershavens voorbijstreeft.
Het dorp zelf groeit vast aan grote broer Den Haag en er wordt een begin gemaakt met de sanering van de vele krotten en de bouw van Duindorp.
De badplaats ontwikkelt zich tot de mondaine ‘parel aan de Noordzee’ waar ‘s zomers wereldberoemde artiesten optreden.

De Tweede Wereldoorlog is een tragische onderbreking van deze ontwikkeling.
Bijna alle Scheveningers worden geëvacueerd, het dorp wordt een vesting.
Van de bloeiende joodse gemeenschap is na de oorlog vrijwel niets meer over.
In de jaren die volgen verandert het uiterlijk van de badplaats volkomen;
het Kurhaus ontsnapt ternauwernood aan sloop.
De Scheveningers zelf houden nog altijd vast aan hun gebruiken, al verdwijnt de klederdracht bijna geheel uit het straatbeeld.

Kortom, ook het tweede deel van de Geschiedenis van Scheveningen mag straks in geen enkele Scheveningse en eigenlijk ook geen Haagse boekenkast ontbreken!

Redactie: Maarten van Doorn en Kees Stal Beeldredactie: Froukje Holtrop

Over de auteur(s)
Het boek verschijnt onder redactie van Maarten van Doorn, Henk Grootveld, Paul de Kievit en Kees Stal.
De redactie wordt terzijde gestaan door een groep gespecialiseerde auteurs.


Uitgave
ISBN: 978.90.5730.973.1
336 Pagina’s
€ 39,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Verdrinken zonder water
De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778


Op 22 november 2014 verschijnt bij uitgeverij WalburgPers Verdrinken zonder water.
De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778.
Perry Moree en Piet van Sterkenburg voorzagen de memoires van noten en schreven een uitvoerige inleiding op de lotgevallen van Jan Ambrosius Hoorn.
Het boek verschijnt als deel 113 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.


De 17-jarige Jan Ambrosius Hoorn, geboren in Gouda, vertrok in 1758 zonder medeweten van zijn ouders naar Azië op het VOC-schip Leiden.
Hij maakte veel mee: ziekte en sterfte aan boord, mishandeling door officieren, kannibalisme op Timor, en een militaire expeditie in Siak.
Hoorn keerde in 1762 terug in Amsterdam en scheepte een jaar later in op de Lekkerland richting Ceylon.
Ongelukkig in de liefde, zeilde hij gedesillusioneerd naar Batavia. Na allerlei baantjes werd Hoorn in 1770 benoemd tot substituut waterfiscaal bij de Raad van Justitie in Batavia.
Zo kreeg hij gelegenheid te participeren in de wijdverspreide corruptie en zelfverrijking tijdens de nadagen van de VOC.
In 1778 keerde Hoorn als welgesteld man naar de Republiek terug en vestigde zich als rentenier in Zwolle, en later in Kampen, waar hij in 1821 overleed.

De Groninger uitgever Wolter van Boekeren tekende Hoorns Aziatische avonturen op.
Het resultaat verscheen in 1819 onder de titel Mijne lotgevallen ter zee, en bedrijven op Batavia.
In dienst der (voormalige) O.I. Comp.
Het is een goed leesbaar verhaal, vol overdrijving en zelfoverschatting, van een eigenwijze, handige en soms emotionele man.
De bezorgers van Hoorns memoires gingen op zoek naar het waarheidsgehalte van de sterke verhalen van Hoorn.
En wat bedoelde Hoorn met verdrinken zonder water?

Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg

Over de auteur(s)
Maritiem historicus Perry Moree (1960) publiceert regelmatig over VOC-onderwerpen en was redacteur van het Sailing Letters Journaal.
Emeritus hoogleraar lexicologie Piet van Sterkenburg (1942) publiceert over taal en historische onderwerpen.


Uitgave
ISBN: 978.90.5730.995.3
256 Pagina’s
€ 33,65
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
De Noordse Compagnie
Opkomst, bloei en ondergang 1614-1642


In 2014 is het 400 jaar geleden dat de Noordse Compagnie (NC) werd opgericht en 140 jaar geleden dat het laatste boek over de geschiedenis van de NC is verschenen.
Inmiddels is door archeologisch veldonderzoek in de nederzettingen van de NC in het Noordpoolgebied en nieuw archiefonderzoek veel nieuwe kennis over de jaren van de compagnie verzameld.
Tijd om een nieuw boek met prachtige illustraties van het unieke werkgebied van deze NC te laten verschijnen.
De Noordse Compagnie (1614-1642).
Opkomst, bloei en ondergang van de hand van Louwrens Hacquebord werd op 31 oktober 2014 feestelijk gepresenteerd tijdens een symposium over de invloed van de walvisvaart op regionale ontwikkelingen in Nederland in het Kasteel te Groningen.


De walvisvangst is aan het eind van de 20ste eeuw bij het brede publiek vooral bekend geworden door de acties er tegen van Greenpeace.
Deze bedrijfstak heeft echter ook in Nederland een 400 jaar lange geschiedenis.
De vroege periode ervan heeft altijd tot de verbeelding van mensen gesproken.
Immers stoere mannen jaagden in kleine bootjes met handharpoenen op de grote beesten om hun spek tot traan te koken en zo hun brood te verdienen.
Vaak ging het goed maar soms ook niet en dan verdronken de jagers in het ijskoude water van de Noordelijke IJszee.
In het begin vond de jacht plaats onder het monopolierecht van de Noordse Compagnie (NC).
Deze compagnie is nooit zo bekend geworden als de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West Indische Compagnie (WIC).
Misschien komt dat wel omdat de NC veel minder lang heeft bestaan dan de beide andere compagnieën en minder geld opbracht.
Toch is de geschiedenis van Noordse Compagnie een heel interessante periode uit de Nederlandse walvisvaartgeschiedenis.
In die periode werd namelijk de kennis verworven die noodzakelijk was voor een succesvolle jacht en die jacht was door prijs- en vangstafspraken duurzaam waardoor het aantal walvissen niet afnam.
In de bloeiperiode van de NC zeilde de latere admiraal Michiel Adriaensz de Ruyter als stuurman op de Groene Leeuw naar het Jan Mayen-Eyland om daar walvissen te vangen.

De concurrentie was toen sterk afgenomen en de Compagnie was heer en meester in zijn vangstgebieden.
Aan het eind van de jaren dertig begon de concurrentie echter weer toe te nemen en ontstonden ruzies tussen de bewindhebbers.
In 1642 werd daarom geen verlenging van het monopolierecht bij de Staten Generaal meer aangevraagd, waarmee het bestaan van de Noordse Compagnie eindigde en de vrije vangst begon die uiteindelijk leidde tot het uitroeien van de walvis in de Noordelijke IJszee.

Over de auteur(s)
Dr. Louwrens Hacquebord (1947) is als archeoloog en fysisch geograaf enkele tientallen keren naar het poolgebied geweest om de resten van de nederzettingen van de Noordse Compagnie te onderzoeken.
In 1984 promoveerde hij cum laude op dit onderzoek en van 1994 tot 2013 was hij hoogleraar Arctische en Antarctische Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen.Uitgave
ISBN: 978.90.5730.193.3
136 Pagina’s
€ 29,50
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
GESCHIEDENIS VAN INDONESIË
Meeslepend en helder geschreven standaardwerk


In oktober 2014 verscheen Geschiedenis van Indonesië in een gehe el herziene uitgave.
Dit rijk geïllustreerde boek geeft een beeld van het oude, pre-koloniale, Indonesië tot en met het Indonesië van nu.
Onderweg wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de verschillende bevolkingsgroepen en aan de migranten naar en van Indonesië.
Naast politieke en economische geschiedenis besteedt het boek ook aandacht aan geografische en religieuze geschiedenis en de emigratie naar Nederland.
Een veelzijdigheid die in geen ander boek over de geschiedenis van Indonesië aan te treffen is.
Geschiedenis van Indonesië is een uniek standaardwerk over de fascinerende geschiedenis van een land van enorme contrasten.


De Indonesische archipel herbergt een grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen met elk een eigen culturele en religieuze identiteit.
Het ‘vreedzaamste volk op aarde’ (volgens een typering uit de koloniale periode) kan behalve lijdzaam onderdanig ook intens gewelddadig zijn.
Dit w erk belicht zowel de oudste als de nieuwste geschiedenis van Indonesië.
Aan de orde komen onder andere de grote en machtige rijken in de archipel voor de komst van de Europeanen, de introductie en de expansie van de islam en de moeizame verhouding tussen de koninkrijken op Java en de VOC in de zeventiende en achttiende eeuw.

Ook de koloniale tijd, de Japanse bezetting, de onafhankelijkheidsstrijd en vervolgens de overdracht van Nieuw-Guinea in 1962 worden uitvoerig belicht.
Veel aandacht wordt besteed aan de Indische Nederlanders die aan het begin van de 20e eeuw ingeklemd raakten tussen de blanke koloniale bovenlaag en de overgrote meerderheid van de Indonesische bevolking.
De periode rond de Tweede Wereldoorlog en vervolgens de moeilijke keuze voor een van beide vaderlanden hebben de geschiedenis van deze groep bijzonder bewogen gemaakt.

Geschreven en verbeeld door een team auteurs en fotografen, onder redactie van Leo Dalhuisen, Mariëtte van Selm en Frans Steegh (†).

Leo Dalhuisen e.a., Geschiedenis van Indonesië , Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,

Uitgave
ISBN 978.90.5730.927.4
prijs €39,50
192 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
TOPSTUKKEN
Maritiem Museum Rotterdam


Op 1 oktober 2014 verscheen bij Uitgeverij WalburgPers het boek Topstukken, Maritiem Museum Rotterdam.
Het boek bij de gelijknamige tentoonstelling van het Maritiem Museum Rotterdam toont de meest bijzondere en unieke stukken uit de eeuwenoude museumscollectie.
Minister-president Rutte heeft de tentoonstelling op woensdag 1 oktober geopend.
Dit bijzondere boek verschijnt ook in een Engelstalige editie, Highlights. Maritime Museum Rotterdam.


Ruim 150 jaar verzamelen heeft het Maritiem Museum Rotterdam een collectie van wereldklasse opgeleverd.
Wat in 1851 begon met een presentatie van scheepsmodellen in de Nederlandsche Yachtclub te Rotterdam, is uitgegroeid tot een hoogkwalitatieve en brede collectie van bijna 900.000 objecten.
Het Maritiem Museum Rotterdam toont met zijn collectie aan hoeveel invloed de maritieme wereld op ons dagelijks leven heeft.
Zo voldoet het museum nog steeds aan de motivatie van prins Hendrik, de grondlegger van de collectie. De innige samenwerking met de maritieme sector door de eeuwen heen komt nadrukkelijk tot uitdrukking in de collectie.
Deze bevat hoogtepunten zoals de zeventiende-eeuwse cartografie en schilderkunst maar ook mooie scheepsmodellen die verband houden met de offshore en scheepsbouw en symbool staan voor de innovatieve kracht van de moderne Nederlandse maritieme industrie.
De topstukken in dit boek vertellen het verhaal van de rijke maritieme geschiedenis: van de VOC tot aan rederij Nedlloyd en van de walvisvaart op Spitsbergen tot de olie- en gaswinning op de Noordzee.

drs. Matthijs Dicke (1972), Boudewijn Pothoven MA (1984) en drs. Annelies van der Zouwen (1978), zijn verbonden aan historisch onderzoeksbureau Stad en Bedrijf te Rotterdam.

Uitgave
ISBN 9789057303272
148 Pagina’s
Prijs € 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
DE V O C
Een multinational onder zeil, 1602-1799


In september 2014 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen het boek De VOC.
Een multinationa l onder zeil, 1602-1799 van Jan J.B. Kuipers.
Dit rijk geïllustreerde publieksboek is onmisbaar voor iedereen die op een gemakkelijke en toegangkelijke wijze kennis wil maken met de historie van de Vereenigde Oostindische Compagnie.


De geschiedenis van de VOC, de eerste naamloze vennootschap en ‘multinational’ ter wereld, is nauw verweven met die van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Lange tijd was de Compagnie het grootste handelsbedrijf ter wereld: een puur commerciële onderneming, die geen middel schuwde om haar positie te verstevigen.
Maar ook een instelling die cultuur produceerde, en het leven in haar handelsgebieden en de Republiek diepgaand beïnvloedde.

Het verval in de achttiende eeuw had veel oorzaken: de logge organisatievorm, torenhoge bestuurs- en militaire kosten, enorme corruptie en zelfverrijking, concurrentie van andere Europese compagnieën, vooral de Engelse, de tanende internationale positie van de Republiek.
De VOC kwam de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) niet te boven.
Zij werd in 1795-1799 geliquideerd door de Bataafse Republiek.

De VOC. - Een multinational onder zeil geeft een panoramisch beeld van de fascinerende ‘Edele compagnie’, die uiteindelijk zou zijn ‘Vergaan Onder Corruptie’.
Het boek biedt de grote lijn én de kleine anekdote.
Het werpt licht op de veelsoortige handelsgebieden tussen Kaap de Goede Hoop en Japan, het leven in Batavia, op zee en thuis in Nederland, én op een stoet kleurrijke personen.
Van de wrede gouverneur-generaal Jan Pietersz Coen tot de Molukse opstandeling Kapitein Jonker: allen maakten de VOC tot wat deze was.

Jan J.B. Kuipers (1953) publiceerde tientallen boeken, zowel non-fictie als fictie, veelal over historische onderwerpen.
Hij won verschillende prijzen en was stadsdichter van Middelburg.

Uitgave
Jan J.B. Kuipers,
De VOC. Een multinati onal onder zeil, 1602-1799,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.985.4,
prijs € 24,95 – 176 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
GESCHIEDENIS VAN DE MIDDELBURGSE COMMERCIE COMPAGNIE
Opkomst, bloei en ondergang

In juni 2014 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen het boek Geschiedenis van de Middelburgse Commercie Compagnie van Ruud Paesie.
De officiële presentatie vindt plaats op 13 juni 2014 tijdens het symposium Zeeland en het einde van de slavenhandel in de bibliotheek te Middelburg.
Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning Han Polman.
Het symposium en de boekpresentatie maken deel uit van de Nationale Herdenking 200 jaar Afschaffing van de Nederlandse Slavenhandel.


De in 1720 opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) behoort tot de kleinere Nederlandse compagnieën uit de achttiende en negentiende eeuw en kreeg vooral bekendheid door de trans-Atlantische slavenhandel.
De onderneming omvatte echter veel meer activiteiten.
Naast slavenhandel bedreef de compagnie walvis- en kaapvaart en rustte zij schepen uit voor de Europese handel en de handelsvaart op West-Afrika en Amerika.
Zelfs een kostbare Zuidzee-expeditie heeft zij georganiseerd.

Na de opheffing van de grote handelscompagnieën VOC en WIC wist de MCC zich als enige te handhaven.
Na 1800 richtte de MCC zich voornamelijk op scheepsbouw en werden op haar werven in opdracht van derden naast fregatten, barken en schoeners ook verscheidene stoomschepen gebouwd.
De MCC is pas in 1889 geliquideerd.

In Geschiedenis van de MCC belicht Ruud Paesie alle facetten van deze unieke onderneming.
Er is door de auteur naast literatuuronderzoek, ook langdurig en diepgravend archiefonderzoek verricht naar met name de geschiedenis van de MCC in de negentiende eeuw.
Dit onderzoek heeft veel nieuwe en nog niet eerder gepubliceerde inzichten opgeleverd.
De bijna volledig bewaard gebleven bedrijfsadministratie van de Middelburgse Commercie Compagnie is opgenomen in de Memory of the World Register, de Werelderfgoedlijst voor documenten van UNESCO.

Geschiedenis van de MCC is een standaardwerk over het bestaan van deze handelsorganisat ie.
Samen met Geschiedenis van de VOC en Geschiedenis van de WIC schetst dit boek een compleet beeld over het ontstaan van de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Dr. Ruud Paesie (1956) is maritiem historicus.
Hij publiceert over uiteenlopende maritieme onderwerpen, veelal vanuit een Zeeuws perspectief.

Uitgave
Ruud Paesie, Geschiedenis van de MCC .
Opkomst, bloei en ondergang,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.931.1,
prijs € 29,95 – 208 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
REIZE NAAR SURINAMEN
Dagboek van John Gabriël Stedman uit 1772-1777

Op 29 mei 2014 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen Reize naar Suri namen.
Dagboek van John Gabriël Stedman uit 1772-1777 in een moderne vertaling van Michaël Ietswaart.
In dit boek beschrijft Stedman zijn lotgevallen in Suriname.
Hij hield een dagboek bij en maakte prachtige tekeningen en aquarellen van planten, dieren en mensen die hij daar aantrof.
Het werk van Stedman geeeft niet alleen een goede kijk op de strijd tegen weggelopen slaven, maar levert daarnaast een zeer boeiend beeld op van Suriname aan het einde van de achttiende eeuw.


In 1772 nam John Gabriël Stedman, zoon van een Schotse vader en een Nederlandse moeder, dienst als huurling in een expeditieleger dat onder bevel stond van de Zwitserse kolonel Fourgeoud.
Dit huurlingenleger werd door de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden naar Suriname gestuurd om een opstand onder weggelopen negerslaven te onderdrukken en het voortbestaan van het Nederlands gezag in de kolonie te verzekeren.
Gedurende zijn verblijf in de Nederlandse koloni e, van 1772 tot 1777, hield Stedman een dagboek bij van zijn leven in Suriname.
Op basis van dit dagboek verscheen in 1796 in Engeland een boek van zijn hand dat van grote invloed zou zijn op de discussie over de afschaffing van de slavernij.
Nu pas werd de wrede behandeling van de slaven in Suriname echt duidelijk.
Het boek droeg er toe bij dat men in Europa anders over slavernij ging denken.
Naast ‘de strijd’ tegen de weggelopen slaven geeft het boek ook een interessante inkijk in het alledaagse Surinaamse leven in de tijd van Stedman.
De beschrijving van zijn relatie met de slavin Joanna, bij wie hij een zoon verwekt, boeit van begin tot eind.
Al met al laat het boek een onthullend beeld zien van Suriname en de daar heersende slavernij aan het eind van de 18e eeuw.
Met deze verkorte versie in een moderne vertaling komt een van de boeiendste verslagen uit eerste hand over het Nederlands koloniaal verleden weer tot leven.

Michaël Ietswaart (1964) studeerde notarieel- en Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam.
Via Curaçao kwam hij in 1992 voor het eerst in Suriname waar hij, verdeeld over diverse periodes, vier jaar woonde.
Vanuit Suriname bereisde hij grote delen van Zuid- Amerika.
Als liefhebber van historische verhalen met een avontuurlijke inslag besloot hij een van de mooiste werken op dat gebied nieuw leven in te blazen.

Uitgave
Moderne vertaling door Michaël Ietswaart, Reize naar Surinamen.
Dagboek van John Gabriël Stedman uit 1772-1777,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.969.4,
prijs € 24,95 – 304 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
KOOPMAN IN KENNIS
De uitgever Willem Jansz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638)

Blaeu was ‘seer uutnemende in sijn hantwerck’, schrijft e en tijdgenoot en voegt eraan toe, ‘daer van hy gheen cleyn ghewin treckt’.
Ging het Blaeu om de wetenschap of vooral om de winst?
In Koopman in kennis presenteert Djoeke van Netten de persoon Willem Jansz Blaeu en zijn productie en geeft inzicht in de communicatie in de wetenschappelijke wereld van toen.
Zij vertelt over de verhouding tussen ‘money en morals’, tussen geld en geleerdheid, tussen koopmanschap en kennisverspreiding.
Koopman en kennis verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers te Zutphen en zal op 27 maart 2014 feestelijk gepresenteerd worden in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Deze uitgave verschijnt als deel 15 in de nieuwe reeks Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB).


Er is geen drukker in Nederland zo bekend als Willem Jansz Blaeu (1571-1638).
De atlas van Blaeu geldt wereldwijd als het hoogtepunt van de historische cartografie.
Maar de Amsterdamse drukker was in zijn eigen tijd ook tot ver buiten de landsgrenzen beroemd als astronoom, wiskundige en uitgever van wetenschappelijke werken.

Deze ten onrechte onderbelichte kant van Blaeu staat centraal in Koopman in kennis.
Historica Djoeke van Netten laat zien hoe de Amsterdammer zich bewoog in een internationaal netwerk van geleerden.
Blaeu handelde in kennis.
In een tijd waarin auteursrechten en intellectueel eigendom nagenoeg onbekend waren, had hij veel invloed op de presentatie en verspreiding van kennis.
Voor Blaeu waren boeken koopwaar.
Hij was een koopman die zijn leven lang bouwde aan een wetenschappelijk en commercieel netwerk, als onderdeel van zijn verkoopstrategie.
Zijn fonds bestaat voornamelijk uit kwaliteitsdrukwerk.
Ook daarin toont hij zijn wereldklasse.

Koopman in kennis toont het culturele en intellectuele leven in de Republiek in de vroege Gouden Eeuw.
Uitgevers speelden daarin een belangrijke rol.
Dit boek is de handelseditie van het proefschrift dat Djoeke van Netten in 2012 aan de Rijksuniversiteit Groningen verdedigde.

Djoeke van Netten (1980) is historica en werkt momenteel als Universitair Docent Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.
Haar onderzoek beweegt zich op het snijvlak van wetenschapsgeschiedenis, boekgeschiedenis en maritieme geschiedenis.

Uitgave
Djoeke van Netten, Koopman in kennis.
De uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638) in de geleerde wereld
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.879.6,
prijs € 29,50 – 320 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
GESCHIEDENIS VAN SCHEVENINGEN
Vroegste tijd tot 1875

Op de historische datum 30 november 2013, precies twee eeuwen na de landing van de Prins van Oranje op Scheveningen en de oprichting van het Koninkrijk der Nederlanden verschijnt bij Uitgeverij Walburg Pers te Zutphen het boek Geschiedenis van Scheveningen - Vroegste tijd tot 1875.
Dit boek is tot stand gekomen op initiatief van de Stichting Geschiedschrijving Scheveningen.
De feestelijke presentatie van het boek vindt plaatst op zaterdag 30 november in Muzee Scheveningen.


Geschiedenis van Scheveningen begint in de prehistorie.
Al lang vóór het ontstaan van vissersdorp en stad woonden er al mensen op de strandwallen.
De Romeinen arriveerden en trokken weer weg.
Het graafschap Holland ontstond. De oorsprong van de naam Scheveningen ligt in de 13de eeuw.
Maar waar komt die naam vandaan? Wie waren er eigenlijk eerder, de Scheveningers in Scheveningen of de graaf en zijn hovelingen op het Binnenhof?
Scheveningen is ontstaan als gehucht in Haagambacht en groeide dankzij de ‘export’ van vis naar Den Haag.
De vi sserij bracht gevaren met zich mee, maar ook het leven aan de wal was zwaar door de vaak slechte woonomstandigheden en gebrekkige hygiëne.
De betrokkenheid met de buitenwereld was nodig voor het voortbestaan, maar voerde de spanning in de geïsoleerde en besloten gemeenschap hoog op.
Zee en strand groeiden in de 19de eeuw uit tot toeristische attractie.
Het strand was ook het toneel van vorstelijk vertrek (1795) en vorstelijke terugkeer (1813).
De stichting van de badplaats was een Schevenings initiatief, maar werd door Den Haag overgenomen.
Dat leidde tot grote ruimtelijke veranderingen, zoals ontginningen, nieuwe wegen en railverbindingen, het Kanaal en de binnenhaven.

Een team van deskundige auteurs heeft een tweedelige uitgave geschreven, waarvan Geschiedenis van Scheveningen - Vroegste tijd tot 1875 het eerste deel is.
Het tweede deel Geschiedenis van Scheveningen - Van 1875 tot heden verschijnt november 2014.

Dit boek staat onder redactie van Maarten van Doorn, Henk Grootveld, Paul de Kievit en Kees Stal.
De redactie wordt terzijde gestaan door een groep van gespecialiseerde auteurs.

Uitgave
Geschiedenis van Scheveningen
Vroegste tijd tot 1875,v Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.954.0,
prijs € 39,50 – 320 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
NEDERLAND IN 7 OVERSTROMINGEN
De strijd tegen het water in verleden, heden en toekomst

Op 20 november 2013 verschijnt bij Uitgeverij Walburg Pers te Zutp hen het boek Nederland in 7 overstromingen van de hand van Leontine van de Stadt met een voorwoord van Frank Westerman.
Het rijk geïllustreerde boek maakt deel uit van een project dat o.a. bestaat uit een 7-delige TV-serie van de NTR en een tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen.
De TV-serie Nederland in 7 overstromingen wordt gepresenteerd door Frank Westerman en is vanaf 13 december 2013, elke vrijdag om 21.10 uur te zien bij de NTR op Nederland 2.


Voor Nederlanders ligt de watersnoodramp uit 1953 nog vers in het geheugen.
Deze stormvloed is echter de meest recente in een lange reeks overstromingen die Nederland hebben gevormd.
Door overstromingen werd Texel een eiland, ontstonden de Biesbosch en de Zuiderzee, verdween de helft van Friesland en verloor Dordrecht haar positie aan Amsterdam.
Van Zeeland tot Groningen en van Nijmegen tot Roermond: overal heeft het water zijn sporen achter gelaten.
Het vormt een onlosmakelijk deel van ons culturele erfgoed.

In 7 hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste overstromingen van de afgelopen 1000 jaar.
Beginnend met de Allerheiligenvloed van 1170 die de Zuiderzee vormde en eindigend bij de EDO, de Ergst Denkbare Overstroming in de toekomst, die de waterbeheerders hanteren om Nederland veilig en droog te houden.
Met het naar boven halen van talloze vergeten aspecten van de Nederlandse watersnoodcultuur wordt geprobeerd te achterhalen hoe en in hoeverre de strijd tegen het water de identiteit van de Nederlanders heeft bepaald.

Leontine van de Stadt is televisieprogrammamaker en kunsthistorica.
Zij schrijft televisieconcepten over natuur, landschap en cultuur.
Zij schreef ook het concept voor de televisieserie Nederland in 7 overstromingen.

Uitgave
Leontine van de Stadt,
Nederland in 7 overstromingen,
Uitgeversmaatschappij Walburg P ers,
ISBN 978.90.5730.953.3,
prijs € 29,95 – 176 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
HOOGTIJ
Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak

Hoogtij.
Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak onder redactie van Sjoerd de Meer en Joost Schokkenbroek is een gezamenlijke productie van het Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaartmuseum Amsterdam wordt uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
De feestelijke presentatie van het boek vindt plaats op 29 november 2013 tijdens de 21ste editie van het Museumsymposium in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.


De belangstelling voor de geschiedenis van ons eigen land, stad of familie is zeer groot.
Wij willen weten wie we zijn en hoe we dat zijn geworden.
Meer dan ooit lijkt het ongrijpbare begrip ‘identiteit’ op diverse niveaus aandacht te genieten.
Genealogische verenigingen floreren door de populariteit van familiegebonden onderzoek.
Op nationaal niveau lijkt eveneens sprake te zijn van toenemende belangstelling voor enerzijds het ‘typisch Nederlandse’ en anderzijds de rol van dat typische Nederlandse in een bredere internationale context.

Nederland is een waterland.
Maritieme activiteiten zijn altijd van groot belang geweest voor de Nederlandse economie, maar ook in cultureel opzicht – in gebruiken, uitdrukkingen, aspecten van het dagelijks leven - heeft de scheepvaart tastbare sporen achtergelaten.

Conservatoren van Het Scheepvaartmuseum en Maritiem Museum Rotterdam behandelen in deze bundel voorbeelden van maritieme feesten en vermaak aan de wal en op zee.
Aan bod komen ondermeer de feestelijke opening van het Noordzeekanaal in 1874, de feesten rondom onze zeeheld Michiel De Ruyter, de feestelijkheden rond een tewaterlating, en ook het vermaak van bemanningsleden en passagiers aan boord.
In hoeverre zijn deze feesten en dit vermaak typisch Nederlands?
En zegt dat typisch Nederlandse dan ook iets over de Nederlandse volksaard?

Sjoerd de Meer (1958) is als conservator verbonden aan het Maritiem Museum Rotterdam
Joost C.A. Schokkenbroek (1961) is hoofdconservat or Wetenschapsprogramma’s bij Het Scheepvaartmuseum en hoogleraar Maritieme Geschiedenis en Maritiem Erfgoed aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Uitgave
onder redactie van Sjoerd de Meer en Joost Schokkenbroek,
Hoogtij. Maritieme identiteit in feesten, tradities en vermaak,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.940.3,
prijs € 24,95 – 128 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
MACHTSSTRIJD OM MALAKKA
De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608

In november 2013 verschijnt bij Uitgeverij Walbur g Pers te Zutphen het boek Machtsstrijd om Malakka.
De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608 ingeleid en bezorgd door maritiem historicus Leo Akveld.
De uitgave wordt gepresenteerd op zaterdag 16 november in het Havenmuseum te Rotterdam.
Machtsstrijd om Malakka is een uitgave van de Linschoten-Vereeniging en Uitgeverij Walburg Pers en verschijnt als deel 112 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.


Cornelis Cornelisz. Matelief werd rond 1570 geboren in Rotterdam.
Zijn familie verdiende haar geld in handel en scheepvaart; goede contacten met vertegenwoordigers van stedelijke en gewestelijke overheden kwamen daarbij uitstekend van pas.
Binnen dat netwerk van invloedrijke en vermogende families groeide de interesse voor de plannen tot oprichting van een organisatie die zich zou richten op de handel met Azië.
Matelief was in 1602 één van de oprichters van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
In mei 1605 vertrok hij als admiraal van een vloot van elf schepen naar Azië met de opdracht de Spaans-Portugese vijand in dat verre werelddeel zoveel mogelijk schade toe te brengen en een voet tussen de deur te krijgen bij de winstgevende handel in specerijen en andere producten uit de regio.
Matelief ging voortvarend te werk.
Hij belegerde Malakka, een centrum van de Portugese macht in Azië, leverde slag met een sterke Portugese vloot, probeerde de greep van de VOC op de Molukken te vergroten en deed zijn best handelsrelaties met China aan te knopen.
Zijn ervaringen legde hij vast in een uitvoerig en spannend geschreven verslag. In september 1608 was hij terug in Rotterdam.
Hij overleed in die stad in 1632.

De Linschoten-Vereeniging is genoemd naar de ontdekkingsreiziger Jan Huygen van Linschoten (1562-1611).
De Vereeniging bevordert de belangstelling voor het historische reisverhaal en geeft sinds 1908 j aarlijks een uniek scheepsjournaal of reisverslag uit.
WEBSITE

Leo Akveld (1937) studeerde (maritieme) geschiedenis aan de Universiteit Leiden, was vele jaren werkzaam als conservator bij het Maritiem Museum Rotterdam en publiceerde over maritiem-historische en –museale onderwerpen.

Uitgave
Leo Akveld, Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.942.7,
prijs € 49,50 – 400 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
BUITGEMAAKT EN TERUGGEVONDEN
Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief

Op 19 november 2013 verschijnt een nieuw deel in de reeks Saili ng Letters met de titel Buitgemaakt en teruggevonden.
Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief.
In dit dubbeldikke vijfde en laatste deel komt een veelheid aan verloren gewaande brieven en scheepspapieren aan bod.
Zo is er een verslag van het vertrek van de Hollanders uit Nieuw-Amsterdam, een relaas van de opstand aan boord van een Zeeuws slavenschip, uniek drukwerk van het Bataviaas Genootschap en een onbekend gedicht uit Suriname, de beschrijving van de vracht van het laatste porseleinschip uit China en de perikelen rondom een saluutincident op de Antillen, alles buitgemaakt en teruggevonden in een Engels archief.


Nederland en Engeland hebben nogal wat zeeslagen met elkaar uitgevochten.
Over en weer werden schepen tot zinken gebracht of veroverd.
Scheepsladingen werden, samen met de aanwezige post, tot ‘prijs’ verklaard.
De Engelsen maakten keurige beschrijvingen van de Nederlandse buit en de bemanningen van de gekaapte schepen werden uitvoerig verhoord.
De verslagen daarvan werden – samen met honderdduizenden in beslag genomen papieren – eeuwenlang bewaard, aanvankelijk in de donkere kelders en tochtige zolders van de Tower of London en later in The National Archives.
Niemand keek ooit om naar deze unieke verzameling, die meer dan 38.000 zakelijke en persoonlijke brieven bevat van en aan Nederlandse zeelieden, kooplieden en hun familie.
Veel van deze brieven bereikten nooit hun bestemming. Sommige zijn tot op de dag van vandaag niet eens geopend.
Pas in 1980 werden deze Prize Papers door een Nederlandse onderzoeker ontdekt.
De omvang van het materiaal is indrukwekkend en uniek en de brieven zelf geven een goed beeld van het alledaagse leven in de 17de en 18de eeuw.

Het project Sailing Letters is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Nationaal Archief, de Universiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen.
Ieder Sail ing Letters Journaal bevat transcripties van opmerkelijke brieven en documenten met afbeeldingen op de bijbehorende dvd.

Erik van der Doe (1957), Perry Moree (1960) en Dirk J. Tang (1947) zijn allen maritiem-historici.

Uitgave
Erik van der Doe, Perry Moree & Dirk J. Tang (red.) m.m.v. Peter de Bode,
Buitgemaakt en teruggevonden.
Nederlandse brieven en scheepspapieren in een Engels archief, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.918.2,
prijs € 24,95 – 352 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
SLAVERNIJ EN VRIJHEID OP CURAÇAO
De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt

In oktober 2013 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek Slavernij en vrijheid op Curaçao.
De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt van Han Jordaan.
In de achttiende eeuw leefden op Curaçao niet alleen zwarte slaven en blanke slavenhouders maar ook een gestaag groeiende groep vrije niet-blanken.
Han Jordaan beschrijft de interactie en spanningen tussen deze bevolkingsgroepen.
Tijdens de revolutionaire onrust rond 1795 werd hieraan een extra aspect toegevoegd.


Curaçao bleek ongeschikt voor tropische plantagelandbouw.
Met de slavenhandel als motor ontwikkelde het eiland zich tot een Atlantisch handelsknooppunt.
De concentratie van de bevolking in het stedelijk gebied rond de haven, waar ook de helft van de slaven woonde, weerspiegelt deze economische gerichtheid.
Stad en haven boden goede mogelijkheden voor slaven om geld te verdienen en daarmee zichzelf en vooral hun kinderen vrij te kopen.
Bijna de helft van de gemanumitteerden (vrijgelaten slaven) was kind.
Gedurende de achttiende eeuw groeide de bevolkingsgroep van vrijgelaten slaven en hun vrijgeboren nakomelingen snel.
Omstreeks 1790 waren de aantallen vrije niet-blanken en blanken vergelijkbaar.
De blanken beschouwden de vrije zwarten en kleurlingen met een mengeling van verachting, achterdocht en angst.
In blanke ogen vormden zij met de slaven één groep.
Dit kwam tot uiting in repressieve lokale wetgeving en leidde tot misstanden bij onder meer de rechtspraak.
Desondanks wisten vrije niet-blanken een stevige positie binnen de Curaçaose economie te verwerven.
En zij werden onmisbaar bij interne ordehandhaving en defensie.
Er ontstond een spanningsveld tussen het gouvernement, de blanke bevolking en de vrije niet-blanke groep.
Aan het spanningsveld tussen de bevolkingsgroepen werd een dimensie toegevoegd toen het eiland eind achttiende eeuw werd meegezogen in een regionale maalstroom van maatschappelijke onrust en geweld op de schokgolven van de Franse en Haïtiaanse revoluties.

Han Jordaan (1954) promoveerde als historicus.
Hij heeft verschillende publicaties op zijn naam staan over de vroegmoderne geschiedenis van de voormalige Nederlandse koloniën in de Antillen.

Uitgave
Han Jordaan, Slavernij en vrijheid op Curaçao.
De dynamiek van een achttiende-eeuws Atlantisch handelsknooppunt,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.923.6,
prijs € 39,50 – 320 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
SLAVENSCHIP LEUSDEN
Moord aan de monding van de Marowijnerivier

In de maand juli verschijnt de publiekseditie van Leo Balai’s dissertatie Slavenschip Leusden.
Moord aan de monding van de Marowijnerivier.
Hoewel het ongetwijfeld de grootste tragedie is uit de Nederlandse scheepvaarthistorie, is deze ramp vrijwel onbekend.
Er is tot nog toe bijzonder weinig onderzoek gedaan naar de specifieke schepen die de transatlantische slavenhandel mogelijk maakten.
Wellicht heeft de morele verontwaardiging – dan wel schaamte – over het fenomeen slavernij objectief onderzoek altijd in de weg gestaan.
Leo Balai ontdekte echter diverse tot nog toe onbekende bronnen, waarin over het feitelijke reilen en zeilen aan boord van slavenschepen wordt verhaald.


Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden, eigendom van de West-Indische Compagnie (WIC), met aan boord 800 Afrikaanse gevangenen, op het moment van de ramp bevonden zich 680 gevangenen aan boord, waarvan er slechts 16 de ramp overleefden.
Het schip, gebouwd in Amsterdam in 1719, hee ft tot aan haar ondergang in 1738 tien slaventochten uitgevoerd.
In totaal werden 6564 gevangenen in Afrika ingescheept, waarvan 4925 mensen de overtocht overleefden.
De geschiedenis van de Leusden confronteert ons met alle facetten van de trans-Atlantische slavenhandel: opstanden, ziekten en tenslotte de moord op 664 van de 800 gevangenen door de bemanning tijdens de ondergang van het schip.
Deze scheepsramp, die geldt als de grootste moordpartij tijdens de gehele periode van de slavenhandel, is tot nu toe onbesproken gebleven.
De beschrijving van de geschiedenis van dit schip brengt ons dichter bij een periode waar wij liever niet aan herinnerd willen worden.

Leo Balai is met zijn onderzoek naar de Leusden in 2011 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Dit boek is een bewerking van zijn proefschrift.
Van zijn hand verscheen tevens Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel (Zutphen 2013).


Uitgave
Leo Balai, Slavenschip Leusde n. Moord aan de monding van de Marowijnerivier, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.951.9, prijs €19,95 – 176 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
SLAVERNIJ
Slavernijgeschiedenis door de eeuwen heen

Op 1 juli 2013 is het precies 150 jaar geleden dat de slavernij in de toenmalige Nederlandse koloniën Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft.
In het kader van de herdenking verschijnt op 15 juni 2013 bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek Slavernij.
Een geschiedenis van Dirk J. Tang. Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam – Bijzondere collecties.
De feestelijke presentatie van het boek vindt plaats op 15 juni 2013 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam waar het eerste exemplaar zal worden overhandigen aan Kenneth Boumann, verzamelaar van West- Indische geschiedenis.


De auteur beschrijft de lange wordingsgeschiedenis van slavernij en slavenhandel.
Hoe kan het dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die zo hartstochtelijk vecht tegen de Spaanse overheersing en voor de vrijheid, mee gaat doen aan de internationale slavenhandel?
Hoe sussen kooplieden, huisvrouwen en dominees hun geweten tijdens de kerkdienst op zondag?
Was Nederland de grootste en wreedste slavenhandelaar van het westelijk halfrond?
Hebben wij onze prachtige Gouden Eeuw te danken aan de gekromde ruggen van miljoenen Afrikaanse slaven?
Het zijn vragen die in talloze variaties worden gesteld wanneer het Nederlandse slavernijverleden ter sprake komt.
Wat het betekent voor mensen die tot slaaf worden gemaakt en alles van waarde verliezen.
Hoe en wanneer inwoners van de Republiek deel gaan uitmaken van een handelssysteem dat op perfide wijze winstmaximalisatie nastreeft.
Hoe het alledaagse leven er in Nederlands grootste slavenkolonie, Suriname, uit ziet.
Waarom trotse Afrikanen in opstand komen tegen uitbuiting en vernedering.
Dat sommige mensen rijk worden en velen niet.
Hoe de slavernij en de slavenhandel uiteindelijk moeizaam en langzaam verdwijnt uit Nederland en de Nederlandse koloniën.
De tekst is geschreven voor een breed publiek, fraai geïllustreerd en voorzien van een beredeneerde bibliografie, die uitnodigt tot verdere verdie ping.
Dirk J. Tang (1947) is historicus en als gastonderzoeker verbonden aan de Artis-Bibliotheek van Bijzondere Collecties van de UvA.


Uitgave
Dirk J. Tang, Slavernij. Een geschiedenis, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.905.2, prijs €34,50 – 240 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
GESCHIEDENIS VAN DE WIC
WIC-standaardwerk in een nieuw jasje

In het kader van de herdenking van 150 jaar afschaffing van de slavernij verschijnt in mei 2013 bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen een compleet herziene editie van Geschiedenis van de WIC van Henk den Heijer.

De verovering van de zilvervloot door Piet Heyn is bij de meeste Nederlanders wel bekend.
Maar veel verder gaat de kennis van de West-Indische Compagnie (WIC) meestal niet.
Onterecht, zoals dit boek laat zien.
Want de opkomst, bloei en ondergang van de WIC vormen een fascinerende episode in de Nederlandse geschiedenis.
Vanaf de oprichting in 1621 bouwde de WIC voortvarend een imperium op, dat zich uitstrekte over Brazilië, de Caribische eilanden en delen van West-Afrika.
Via een uitgebreid netwerk van forten en factorijen bedreef deze Compagnie intensieve goederen- en slavenhandel.
De Nederlanders gingen oorlogen tegen de Spanjaarden en Portugezen niet uit de weg.

In Geschiedenis van de WIC kijkt historicus Henk den Heijer verder dan de wapenfeiten.
Hij belicht uitvoerig de organisatie van de WIC in Nederland, evenals het beheer van de koloniën in Amerika en de handelsactiviteiten in Afrika.
Uiteraard komen ook de tegenslagen aan bod, die uiteindelijk leidden tot de roemloze opheffing van de Compagnie in 1791.
Geschiedenis van de WIC is een standaardwerk over het roerige bestaan van deze belangrijke handelsorganisatie.
Samen met De geschiedenis van de VOC schetst dit boek een compleet beeld over het ontstaan van de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Henk den Heijer (1950) is hoogleraar Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Zijn specialisatie is Atlantische geschiedenis, waarover hij diverse boeken en artikelen publiceerde.


Uitgave
Henk den Heijer, Geschiedenis van de WIC .
Opkomst, bloei en ondergang,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.891.8,
prijs € 34,50 – 208 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
ROTTERDAMSCHE LLOYD
Rederijgeschiedenis in woord en beeld

In de derde week van maart 2013 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen he t boek Rotterdamsche Lloyd - Schepen van ‘De Lloyd’ in beeld van Ronald van Rikxoort en Nico Guns.
De geschiedenis van de Rotterdamsche Lloyd blijft intrigeren.
Ook al bestaat de rederij als zodanig niet meer, toch hebben veel mensen nog steeds grote belangstelling voor wat er onder de directie van ‘de heeren Ruys’ in Rotterdam en op diverse plaatsen elders ter wereld allemaal werd gepresteerd.

Die interesse is niet zo verwonderlijk, want het was een krachtig ‘familiebedrijf’ met een fascinerende, langdurige historie en met tal van prachtige, gevarieerde schepen.
De ‘mail- en cargabooten’ van de Rotterdamsche Lloyd en later de vracht- en passagiersschepen van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd hadden weliswaar een ietwat grijze uitstraling door hun rompbeschildering.
Evenwel, het fris-contrasterende wit-zwart-rose van hun opbouw, schoor-stenen en masten, alsmede het dapper wapperende rood-wit-b lauw van hun blokjesvlag, en voorts hun kleurrijke maritieme belevenissen maakten veel goed.
Daarom zijn zij nog steeds dankbare onderwerpen om te schilderen en te beschrijven.
Dit boek gaat over veertig van die interessante schepen uit de boeiende historie van de (Koninklijke) Rotterdamsche Lloyd (K)RL.
Zij zijn als Lloyd-representanten gelijkmatig over de gehele geschiedenislijn van de rederij(en) verspreid.
Aan de hand van veertig momentopnamen in aquarelvorm en evenzovele beknopte scheepsbiografieën vormen zij samen een kleurrijke Lloyd-vlootschouw.
En tussen de regels door komt er ook nog heel wat rederijgeschiedenis aan de orde.

Ronald van Rikxoort studeerde aan de kunstacademie.
Al vele jaren maakt hij toonaangevende maritieme kunst.
Zijn werk, dat impressionistische invloeden bevat, brengt de sfeer van de haven en de zee kleurrijk tot leven.

Nico Guns werd in 1948 in Bussum geboren.
Hij studeerde sociale w etenschappen in Leiden.
Zijn maritieme belangstelling gaat vooral uit naar de Nederlandse koopvaardij in de 19e en 20e eeuw.
Hij woont in Rijswijk.


Uitgave
onder redactie Ronald van Rikxoort en Nico Guns,
Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. Schepen van ‘De Lloyd’ in beeld
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.887.1
prijs € 24,95 – 96 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
NOORDZEE
Nederlandse kustcultuur in woord en beeld

Van de Eemshaven in Groningen tot aan Het Zwin in Zeeuws-Vlaanderen telt Nederland ruim 450 kilometer Noordzeekust.
Het landschap langs de kust is verrassend en veelsoortig.
Het varieert van brede zandstranden, hoge duinen, kunstmatige zeeweringen en rivierdelta’s tot havenmondingen.
Net zo afwisselend zijn de activiteiten die mensen al eeuwenlang aan de kust ontplooien.

Noordzee - Nederlandse kustcultuur in woord en beeld - onder redactie van Joost Schokkenbroek en Ron Brand – is een gezamenlijke productie van het Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaartmuseum Amsterdam en wordt uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
De feestelijke presentatie van het boek vindt plaats op 7 december 2012 tijdens de 20ste editie van het Museumsymposium in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.

Boezemden de zee en de kust aanvankelijk angst in en waren het voornamelijk de werkterreinen van vissers, later trok de kust ook andere mensen aan en werd het naast een economische factor een belangrijke plek voor recreatie.
Als maar even de zon schijnt, trekken de Nederlanders tegenwoordig massaal naar de goudgele stranden waar men bruin hoopt te worden. Kustcultuur is het onderwerp van dit boek.
Boeken waarin de kust en de cultuur - of aspecten daarvan - worden belicht, zijn niet nieuw.
Nog niet eerder werd de kust echter benaderd vanuit het standpunt van de maritieme musea van Amsterdam en Rotterdam.
De rijke collecties van beide musea vormen daarbij het uitgangspunt.
Ruim twintig verschillende bijdragen bieden een caleidoscoop van onderwerpen die de lezer in woord en beeld naar de kust trekken.
Deskundige auteurs gaan in op een veelheid van thema’s en kwesties.
Zo passeren verschillende Nederlandse kust- en badplaatsen de revue, gaan schrijvers in op de interactie tussen de zee en de kustgemeenschap, en behandelen zij factoren die het maritieme landschap bepalen.

Dr. J.C.A. Schokkenbroek (1961) is hoofdcon servator van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Hij publiceert veelvuldig over de Nederlandse maritieme geschiedenis, met name over admiraliteiten, VOC en walvisvaart.

Drs Ron Brand (1960) is conservator van het Maritiem Museum Rotterdam.
Hij publiceert met enige regelmaat over maritiem-historische en kunsthistorische onderwerpen.


Uitgave
onder redactie Joost Schokkenbroek en Ron Brand,
Noordzee - Nederlandse kustcultuur in woord en beeld,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.869.7
prijs € 24,95 – 128 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
DE GOUDEN EEUW
Een proeftuin voor het heden

In december 2012 publiceert Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek De Gouden Eeuw - Proeftuin van onze wereld van Hans Goedkoop en Kees Zandvliet.
Het rijk geïllustreerde boek verschijnt samen met de gelijknamige 13- delige tv-serie van de NTR en de VPRO die vanaf 11 december 2012 wekelijks te zien is op Nederland 2 en de tentoonstelling De Gouden Eeuw in het Amsterdam Museum.

Nederland is in de Gouden Eeuw onherkenbaar anders dan nu – en toch ook niet.
Vluchtelingen zoeken er een veilig thuis.
Migranten doen het zware werk.
Jongeren scheppen een jeugdcultuur.
Consumenten willen met de mode mee.
Spaarders kopen aandelen en grote aandeelhouders gaan gevaarlijk speculeren.

Het verhaal van het zeventiende-eeuwse Nederland blijft een mirakel.
Een ratjetoe aan gewesten komt in opstand tegen de Spaanse koning, bouwt met vallen en opstaan aan een nieuwe staat en groeit uit tot een experiment zoals de wereld nooit heeft gezien.
Een samenleving die geleid wordt door de burger zelf.
Met ongekende vrijheden en allerlei geloven door elkaar.
Met schepen die de wereld overgaan en handelsposten van Indonesië tot Brazilië.
Met wetenschappers die de wonderen van de natuur ontraadselen en schilders die de werkelijkheid als nieuw laten zien.

Hoe kijk je naar zo’n mirakel?
Dit boek beziet de Gouden Eeuw als proeftuin voor onze eigen tijd.
Een periode waarin Nederland, en dan vooral Holland en Amsterdam, het laboratorium wordt waar de wereld proefondervindelijk onderzoek doet naar globalisering, migratie, tolerantie, consumentisme, beurs- en mediahypes en nog veel meer moderns.

Hans Goedkoop (1963) is historicus.
Hij promoveerde op de biografie van Herman Heijermans en schreef essays over literatuur.
Hij presenteert het televisieprogramma Andere Tijden en bedacht het concept voor de tv-serie De Gouden Eeuw.

Kees Zandvliet (1953) is historicus en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij promoveerde op de cartografische dimensie van de wereld overzee.
Hij maakte voor het Amsterdam Museum de tentoonstelling De Gouden Eeuw.


Uitgave
Hans Goedkoop en Kees Zandvliet, De Gouden Eeuw.
De proeftuin van onze wereld,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.880.2,
prijs € 29,95 – 192 pagina's.
Verschijnt ook in het Engels, The Dutch Golden Age
ISBN 978.90.5730.890.1,
prijs € 29,95
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
VOOR ZILVER EN ZEEUWS BELANG
Uniek verslag van een rampzalige Zuidzee-expeditie, 1724-1727

Op zaterdag 3 november 2012 wordt het boek Voor zilver en Zeeu ws belang.
De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727 gepresenteerd in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg tijdens de studiemiddag Nederlandse Zuidzee-expedities en de Zeeuwse betrokkenheid in de vroegmoderne tijd.
Het boek is bezorgd en ingeleid door Dr. Ruud Paesie, maritiem historicus.
Voor zilver en Zeeuws belang is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers en verschijnt als deel 111 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.

In 1724 organiseerde de kort daarvoor opgerichte Middelburgse Commercie Compagnie een handelsexpeditie naar de Stille Zuidzee.
Het doel van de reis was de westkust van Zuid-Amerika: een verboden gebied met rijke zilvermijnen, dat onder Spaans gezag viel.
Bij Kaap Hoorn kwamen de schepen in problemen. Door hevige stormen keerden twee schepen naar Brazilië terug.
Alleen de Don Louis wist uiteindelijk Kaap Hoorn te ronden.
Daarbij liep het fregat zware averij op .
Ook nam het aantal sterfgevallen onder de bemanning snel toe.
Na een verblijf van zes maanden in ‘Baai de Blijde Hoop’, een afgelegen fjord aan de zuidkust van Chili, zette het Zeeuwse schip de reis naar Peru voort.
Daar werd het op 31 december 1725 met hulp van enkele muitende opvarenden door een Spaans schip genomen.
Na een maandenlange gevangenschap, gevolgd door een tocht over de landengte van Panama en een zeereis naar Europa, arriveerde de onderstuurman Hubregt Kempe op 1 mei 1727 in Middelburg.
Hij was een van de weinige overlevenden van deze rampzalige Zuidzee-expeditie.

In zijn reisverslag beschrijft Kempe het verloop van de expeditie vol tegenslagen en ontberingen.
De onderstuur- man geeft een goed beeld van het harde zeemansbestaan, de oplopende spanningen tussen de zeelieden en het dagelijkse gevecht om te overleven in een onbekend en verafgelegen gebied op de wereld.

De Linschoten-Vereeniging is genoemd naar de ontdekkingsreiz iger Jan Huygen van Linschoten (1562-1611).
De Vereeniging bevordert de belangstelling voor het historische reisverhaal en geeft sinds 1908 jaarlijks een uniek scheepsjournaal of reisverslag uit. www.linschoten-vereeniging.nl


Uitgave
Bezorgd en ingeleid door Ruud Paesie, Voor zilver en Zeeuws belang.
De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727
ISBN 978.90.5730.845.1,
prijs €29,50 – 240 pagina's.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
DE LAATSTE TRAAN
Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964

Op 2 november 2012 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek De laatste traan – Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964 van Prof. Dr. Jaap R. Bruijn en Dr. Joost C.A. Schokkenbroek.
De boekpresentatie vindt plaats op 2 november 2012 om 14.00 uur in Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan de heer A. J. Veldkamp, oud-stuurman van de Willem Barendsz.

Traan heeft niets te maken met de beruchte levertraan van vroeger.
Walvistraan werd voor margarine gebruikt.
Nederland had in 1945 voor zijn bevolking een levensgrote behoefte aan vetten, maar had bijna geen deviezen om ze te kopen. Eigen walvisvangst bracht traan, kostte geen deviezen en leverde werkgelegenheid op.
Een Amsterdams initiatief werd door Haagse ministeriële instanties omarmd.
De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvisvaart onder directie van Vinke & Co stuurde achttien keer achtereen tussen 1946 en 1964 het fabrieksschip de Willem Barendsz I en II , vergezeld van vangstboten, naar het Zuidpoolgebied om de grootste baleinwalvissen te vangen.

Er is veel traan aangevoerd en tot margarine verwerkt, maar miljoenen aan staatssteun was daarbij onmisbaar.
Toen die steun in 1961 wegviel, was het gauw gedaan met de Nederlandse walvisvangst.
De walvispopulaties waren veel kleiner geworden.
Ook andere landen moesten stoppen.
In de International Whaling Commission nam Nederland vaak een geheel eigen plaats in.
In totaal zijn er door de Willem Barendsz, het bekende schip met een gat achterin, 24.000 baleinwalvissen en 3.500 potvissen gevangen.
Het schieten van deze dieren door Noorse gunners, de verwerking in de fabriek en de uiteindelijke financiële baten komen in dit boek uitgebreid aan de orde.
En daarnaast de samenstelling van de bemanningen en het scheepsleven in Antarctische wateren.

Prof. dr. Jaap R. Bruijn (1938) emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis Universiteit Leiden
Dr. Joost C.A. Schokkenbr oek (1961) is hoofdconservator van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.


Uitgave
Jaap R. Bruijn/Joost C.A. Schokkenbroek,
De laatste traan.
Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964,
ISBN 978.90.5730.844.4,
prijs € 29,95 – 272 pagina's.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
DE GEDICHTEN VAN VOC-CHIRURGIJN WOUTER SCHOUTEN
Donderdag 4 oktober aanstaande verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers de uitgave Wouter Schouten, dichter en VOC-Chirurgijn, 36 gedichten bij de Oos t-Indische voyagie, geschreven door Marijke Barend-van Haeften en Hetty Plekenpol. De boekpresentatie vindt plaats in de Doelenzaal van de Universiteit van Amsterdam, na afloop van het colloquium van het Amsterdam Centre for the Study of the Golden Age.

In 1676 verscheen de Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten, een meeslepend verslag van de reizen die hij als jonge chirurgijn in dienst van de VOC had gemaakt.
Schrijven kon hij wel, deze reislustige Haarlemmer die gezegend was met een verbluffende energie, een scherp observatievermogen en een behoorlijke portie geluk.
Zijn reistekst werd vaak herdrukt en fungeerde destijds als documentaire over onbekende landen, mensen en godsdiensten.
Zo gaf de chirurgijn niet alleen een ooggetuigenverslag van expedities tegen de inheemse bevolking en de Portugezen, ook vertelde hij geanimeerd over zijn bezoeken aan boeddhistische tempels, zijn discussies met aanhangers van de islam en de voorouderver ering op Buru, waar de Nederlanders tot ontzetting van de bevolking hun heilige krokodillen doodsloegen. Wat godsdienstige opvattingen betreft is zijn thematiek nog altijd actueel.
Door zijn levendige verteltrant wist Schouten in 2003 opnieuw een groot lezerspubliek te bereiken toen Michael Breet een moderne bewerking liet verschijnen.
Minder bekend is, dat Wouter Schouten ook dichter was.
Bij elk hoofdstuk van zijn Oost-Indische voyagie schreef hij een gedicht waarin hij reflecteert op de gebeurtenissen in zijn reisbeschrijving.
Dat hij dat deed vanuit zijn eurocentrische en gereformeerde levensbeschouwing, is voor die tijd niet uitzonderlijk.
Wel uitzonderlijk zijn de kwaliteit van zijn gedichten en de combinatie met de reisbeschrijving.
Met deze uitgave verschijnen de gedichten van Schouten voor het eerst in druk.

Dr. Marijke Barend- van Haeften (1947) werkte tot 2006 als universitair docent bij de leerstoelgroep Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam; tot augustus 2012 is zij daar gastonderzoeker.
Drs. Hetty Plekenpol (1949) werkt als zelfstandig tekstschrijver en redacteur.


Uitgave
Marijke Barend-Van Haeften en Hetty Plekenpol, Wouter Schouten, dichter en VOC-chirurgijn.
36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
geïllustreerd in zwart-wit,
genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.709.6,
prijs € 29,50
192 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart
Deel 4 van het Sailing Letters Journaal

Woensdag 23 november 2011 wordt het vierde deel van het Sailing Letters Journaal, getiteld De gekaapte kaper.
Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart gepresenteerd in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Het boek is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
Ieder Sailing Letters Journaal bevat transcripties van opmerkelijke brieven en documenten, voorafgegaan door een uitgebreide toelichting.
Afbeeldingen van de originele brieven en documenten zijn te vinden op de bijbehorende dvd.
De journaals tonen de gevoelens van bevolkingsgroepen waarvan nauwelijks geschreven materiaal bewaard bleef.
De gekaapte kaper is geheel gewijd aan de Europese vaart, met onder andere verhalen over de handel op Riga, Turkije en Marokko, walvisvaart en kreeftenhandel.
In dit journaal worden vooral zakelijke documenten gebruikt en zijn de transcripties zoveel mogelijk in de lopende tekst verwerkt.

Nederland en Engeland hebben nogal wat zeeslagen met elkaar uitgevochten.
Over en weer werden schepen tot zinken gebracht of veroverd. Scheepsladingen werden, samen met de aanwezige post, tot ‘prijs’ verklaard.
De Engelsen maakten keurige beschrijvingen van de Nederlandse buit en de bemanningen van de gekaapte schepen werden uitvoerig verhoord.
De verslagen daarvan werden – samen met honderdduizenden in beslag genomen papieren – eeuwenlang bewaard, aanvankelijk in de donkere kelders en tochtige zolders van de Tower of London en later in The National Archives.
Niemand keek ooit om naar deze unieke verzameling, die meer dan 38.000 zakelijke en persoonlijke brieven bevat van en aan Nederlandse zeelieden, kooplieden en hun familie.
Veel van deze brieven bereikten nooit hun bestemming.
Sommige zijn tot op de dag van vandaag niet eens geopend.

Pas in 1980 werden deze Prize Papers door een Nederlandse onderzoeker ontdekt.
Het bestaan van deze archiefschat bleef echter slechts in kleine kring bekend.
Het project Sailing Letters wil daarin verandering brengen.
De omvang van het materiaal is indrukwekkend en uniek en de brieven zelf geven een goed beeld van het alledaagse leven in de 17de en 18de eeuw.

Eerder verschenen delen: De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen (1), De smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West (2), De voortvarende zeemans- vrouw.
Openhartige brieven aan geliefden op zee (3) Het project Sailing Letters is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Nationaal Archief, de Universiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen.


Uitgave
Onder redactie van Erik van der Doe, Perry Moree en Dirk J. Tang, m.m.v. Peter de Bode, De gekaapte kaper.
Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart,
Uitgeverij Walburg Pers,
geïllustreerd in kleur en zwart-wit,
genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.772.0,
prijs € 19,95 – 144 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
Hertaling eerste zeemanswoordenboek van het Nederlands

De Seeman (1681), samengesteld door Wigardus à Winschooten, is het eerste volwaardige zeemanswoordenboek van het Nederlands en tevens een van de geestigste en boeiendste woordenboeken van onze taal.
De Seeman bevat een keur aan woorden uit vaktalen, zeker niet alleen uit het zeewezen.
Op woensdag 23 november aanstaande wordt de hertaling in modern Nederlands, getiteld Seeman. Maritiem Woordenboek van Wigardus à Winschooten vanaf 13.30 uur gepresenteerd in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
De hertaling is verzorgd door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs en wordt uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
Bij de hertaling is gestreefd naar een prettige leesbaarheid voor een eigentijds publiek zonder dat de toon van het origineel verloren is gegaan.
Het rijk geïllustreerde boek is voorzien van trefwoordenregisters en een uitvoerige inleiding over leven en werk van de auteur.
Het boek bevat ook een cd-rom, waarop de hertaling, een diplomatische transcriptie en foto’s van de originele druk van de Seeman uit 1681 staan.
De Seeman is een uniek cultureel document, een spiegel van Nederland in de 17de eeuw.

De 17de-eeuwse geleerde schoolmeester Wigardus à Winschooten gaat in de Seeman op zoek naar de maritieme wortels van het Nederlands.
Hij leidt als eerste een groot aantal woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden van de vaktaal der zeelui af.
Daardoor is de Seeman veel meer dan een praktisch naslagwerk voor zeelieden en scheepsbouwers.
Bij ieder woord worden afleidingen en samenstellingen vermeld, alsmede tal van vermakelijke uitdrukkingen en spreekwoorden.
Ook staat de auteur stil bij folklore en ambachten, bij dialecten en groepstalen, bijvoorbeeld van vrouwen.
Daardoor bevat de Seeman meer taalkundige informatie over het Nederlands dan enig ander woordenboek uit de renaissance

De cd-rom die bij het boek hoort bevat tevens de latere maritieme woordenlijsten en -boeken van onder andere Nicolaas Witsen (1690), Georgius van Zonhoven (1740) , J.P Sprenger van Eyk (1835 -1836), Jacob van Lennep (1856) en J. Pan (1857). Alle belangrijke oude bronnen van het nautische Nederlands zijn daarmee voor het eerst bijeengebracht en toegankelijk gemaakt: een schat aan informatie over onze taal, maar ook over scheepsbouw en scheepvaart.

Bij het boek hoort de site www.seeman.nl, waar de lezer de mogelijkheid heeft, drie eeuwen zeemanswoordenschat zelf vergelijkend te onderzoeken.


Uitgave
Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en, Nicoline van der Sijs, Seeman.
Maritiem Woordenboek van Wigardus à Winschooten,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit,
genaaid gebonden + cd-rom,
ISBN 978.90.5730.722.5,
prijs € 39,50 – 328 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
Dirk Hendrik Kolff (1761-1835)
Een maritiem zelfportret

Zaterdagmiddag 5 november 2011 wordt het boek Driftig van spraak, levendig van gang.
Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835) om 14.00 uur gepresenteerd in Muzee Scheveningen te Den Haag.
Het boek is bezorgd en ingeleid door Vincent A.J. Klooster en Dirk H.A. Kolff.
Dirk Hendrik Kolff werd in 1779 adelborst bij de Admiraliteit van Amsterdam, maakte in 1782 zijn?eerste zeereis, verkreeg in 1797 de rang van kapitein-ter-zee en verliet in 1817, eerder dan hijzelf wilde, de zeedienst.
In de slotfase van zijn leven zette hij op papier hoe zijn loopbaan bij de marine verlopen was.
De tekst is levendig geschreven en de auteur is daarin open over zijn eigen zwakheden en momenten van ongelukkig handelen.
De nadagen van de Republiek, de Bataafs-Franse tijd en het herstel van de onafhankelijkheid trekken aan de lezer voorbij.
Driftig van spraak, levendig van gang is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers en verschijnt als deel 110 in de reeks Werken van de Linschoten-Vereeniging.


Dit maritieme zelfportret van Dirk Hendrik Kolff (1761-1835) bestrijkt zijn 38 actieve jaren in dienst van de zeemacht van achtereenvolgens de Republiek onder stadhouder Willem V, de Bataafse Republiek, de nieuwe soevereine staat van 1813 en het Koninkrijk van 1815.
Kolff legde op levendige wijze zijn meest curieuze herinneringen vast: als jong luitenant met het eskader van Van Braam naar Indië, aan de gevechten in Maleisië en Riouw, aan Java en Ceylon en aan zijn latere belevenissen op de rede van het Ottomaanse Smyrna.
Hij vertelt over zijn eigen rol bij de dramatische gebeurtenissen van de jaren 1794-1795, als de oude Republiek ineenstort.
Hij beschrijft de slag bij Kamperduin in 1797, die hij als commandant meemaakte, en doet verslag van de overgave in 1799 van het eskader in de Vlieter aan de Engelsen.
Uit deze cruciale periode uit de geschiedenis van Nederland als zeevarende natie zijn vrijwel geen persoonlijke verhalen bekend.
Boeiend is ook het relaas van Kolffs ontsnapping uit gevangenschap wegens vermeend hoogverraad en Oranjegezindheid tijdens de Vlieterepisode.
Maar er zijn ook lichtere momenten: zijn vriendschap met de olifanten Hans en Parkie die zijn schip in 1786 voor de menagerie van prins Willem V meebracht uit Ceylon en zijn verbazing over de snelheid waarmee enkele van zijn beschermelingen van lage rang in deze revolutionaire tijd de politieke top bereiken.

Vincent A.J. Klooster (1957) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht.
Hij is eigenaar van het bureau voor archiefbewerking Lias te Den Haag.
Dirk H.A. Kolff (1938) studeerde geschiedenis, promoveerde op een studie naar de prekoloniale militaire arbeidsmarkt in Noord-India en was tot 2003 hoogleraar Geschiedenis van Zuid-Azië aan de Universiteit Leiden.
Hij is archivaris van de Familievereniging Kolff.


Uitgave
Bezorgd en ingeleid door Vincent A.J. Klooster en Dirk H.A Kolff, Driftig van spraak, levendig van gang.
Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835),
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.724.9,
prijs € 29,95 – 224 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
Vier eeuwen vreedzame Nederlands-Engelse maritieme interactie

Wapengekletter, kanonnengebulder en economische concurrentie.
De maritieme band tussen Nederland en Engeland lijkt in de literatuur vaak alleen te bestaan uit oorlogvoering of competitie tussen de VOC en de East-India Company.
De uitgave Nederland-Engeland.
Reflecties over zee neemt voor de verandering niet de strijd onder de loep, maar uiteenlopende vormen van samenwerking tussen beider landen van de 17de tot en met de 20ste eeuw. Want die is het bekijken waard!


Nederland-Engeland – onder redactie van Irene Jacobs en Joost Schokkenbroek – is een gezamenlijke productie van het Maritiem Museum Rotterdam en Het Scheepvaart- museum en wordt uitgegeven door Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
Op vrijdagmiddag 11 november 2011 wordt het boek gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Museumsymposium van Het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
De uitgave vormt een podium voor de uitmuntende museale collecties èn voor de deskundigheid van de conservatoren van beide musea.
Opmerkelijke, kleurrijke en unieke museumstukken zijn het uitgangspunt voor zeventien boeiende bijdragen over vier eeuwen vreedzame Nederlands-Engelse maritieme interactie.

Vraag een willekeurige voorbijganger op straat wat hij of zij weet over de maritieme relaties tussen Nederland en Engeland en de kans is erg groot dat hij eerder de overwinningen van De Ruyter noemt dan de grote invloed die Engelse scheepsbouwmeesters aan het begin van de achttiende eeuw op de ontwikkelingen in de Nederlandse scheepsbouw hebben gehad.
In ieder geval zal men niet snel bedenken dat tussen de buurlanden – slechts gescheiden door een betrekkelijk smal stuk Noordzee – naast enkele jaren van intense, bittere strijd op zee, langere periodes zijn geweest van vreedzame interactie.
De twee maritieme naties beïnvloedden elkaar in tijden van vrede én oorlog op cultureel, economisch en wetenschappelijk gebied.
Van de Hollandse zeeschilder Willem van de Velde tot de Schotse ingenieur Duncan Christie - schilders, schrijvers, cartografen, scheepsbouwers, vissers, technici en (Olympische) watersporters weten elkaar te vinden en wisselen kennis, expertise en vaardigheden uit.
Beide landen spiegelen zich aan elkaar.
Dit verklaart de dubbelzinnigheid in de subtitel van dit nieuwe Jaarboek: die reflecties gingen over zee, heen en weer.
Echter, reflecties in de engere betekenis – gedachten, overpeinzingen, ideeën – waarin de zee een prominente plaats inneemt, komen evenzeer aan bod.Uitgave
Onder redactie van Irene Jacobs en Joost Schokkenbroek, Nederland - Engeland.
Reflecties over zee,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.773.7,
prijs € 24,95 – 128 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
Nederlands-Brazilië in kaart
Belangrijke manuscriptatlas voor het eerst gepubliceerd

Op donderdag 3 november 2011 organiseert het Nationaal Archief The Atlantic Day in het West Indisch Huis aan de Herenmarkt in Amsterdam.
Deze dag wordt georganiseerd ter ere van het feit dat de archieven van de West-Indische Compagnie (WIC) zijn toegevoegd aan het UNESCO Memory of the World Register – de lijst waarop documentair erfgoed staat met een uitzonderlijke betekenis voor de wereld.
In het kader hiervan wordt tijdens de Atlantische dag het boek Nederlands-Brazilië in kaart.
Nederlanders in het Atlantisch gebied, 1600-1650 gepresenteerd.
Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan mevrouw Elizabeth-Sophie Mazzella di Bosco Balsa, afgevaardigde van de Ambassade van Brazilië.


De in dit boek gepresenteerde hydrografische atlas van Nederlands-Brazilië is een onbekende manuscriptatlas die zich in het Nationaal Archief te Den Haag bevindt en lange tijd aan de aandacht van historici is ontsnapt.
Deze atlas bevat een aantal gedetailleerde hydrografische kaarten, aanzichten en beschrijvingen van de Braziliaanse kust.
In Nederlands-Brazilië in kaart wordt deze unieke manuscriptatlas voor het eerst gepubliceerd.
Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de Nederlandse aanwezigheid in Brazilië en de schat aan kennis die dat heeft opgeleverd.
Het boek is geschreven door Henk den Heijer, hoogleraar Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, en Ben Teensma, deskundige op het gebied van Nederlands Brazilië.

Rietsuiker wordt ook wel beschouwd als het witte goud van de zeventiende eeuw.
De Portugese kolonie Brazilië was destijds ’s werelds belangrijkste producent van suikerriet, waarvan ter plaatse ruwe suiker voor de Europese markt werd gemaakt.
Voor zo’n product waren honderden plantages, duizenden werkkrachten, veel schepen en natuurlijk Europese afnemers nodig.
Zo waren Europa als consument, West-Afrika als slavenleverancier en Brazilië als suikerproducent nauw met elkaar verbonden.
De winstgevende suikerproductie had de begeerte van de West-Indische Compagnie opgewekt.
In 1630 veroverde de WIC de stad Recife, vanwaar zij haar macht over een groot deel van Noordoost-Brazilië wist uit te breiden.
Maar voor een lucratieve suikerproductie, een effectieve defensie, een doeltreffende administratie en goede scheepvaartverbindingen tussen de kustplaatsen van de kolonie en Europa was kennis van land en bevolking onontbeerlijk.
Zo ontstonden diverse handgeschreven Braziliaanse leeskaarten of routeboeken van de hoofdkaartenmaker Hessel Gerritsz en compagniedirecteur Johannes de Laet.

Nederlands-Brazilië in kaart is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen in samenwerking met het Nationaal Archief te Den Haag.


Uitgave
Henk den Heijer en Ben Teensma, Nederlands-Brazilië in kaart.
Nederlanders in het Atlantisch gebied, 1600-1650
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers
rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebonden
ISBN 978.90.5730.774.4
prijs € 29,95 – 192 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
Het slavenschip Leusden en de slavenhandelgeschiedenis van de WIC

Op vrijdag 21 oktober aanstaande om 10.00 uur hoopt Leo Balai te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam op zijn onderzoek naar de geschiedenis van het slavenschip Leusden.
Deze geschiedenis wordt beschreven aan de hand van de tien slaventochten die dit schip maakte en is onlosmakelijk verbonden met de slavenhandelgeschiedenis van de West-Indische Compagnie (WIC).
Het proefschrift van Leo Balai heeft geresulteerd in de uitgave Het slavenschip Leusden.
Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720-1738 en verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.

Op 1 januari 1738 verging voor de monding van de Marowijnerivier in Suriname het slavenschip Leusden van de West-Indische Compagnie (WIC).
Van de 716 in Afrika ingescheepte gevangenen overleefden er slechts 16 de ramp.
Hoewel het ongetwijfeld de grootste tragedie is uit de Nederlandse scheepvaarthistorie, is deze ramp vrijwel onbekend.
De Leusden was een van de laatste WIC-schepen die slaven vervoerden en bovendien het enige dat exclusief voor dit doel werd ingezet.
Per reis transporteerde het schip gemiddeld 660 slaven – geketend en dicht op elkaar liggend – naar het Caribisch gebied.
Eenmaal op zee waren slavenschepen varende gevangenissen, waar een wreed regime heerste.
Met name doordat ziekten vrij spel hadden in de ongezonde atmosfeer van de scheepsruimen, overleefden veel slaven de overtocht niet.
Van haar eerste reis in 1720 tot aan haar ondergang in 1738 voerde de Leusden in totaal 10 slaventochten uit, waarbij slechts 73% van de 6.564 ingescheepte slaven levend de overzijde bereikte.
Er is tot nog toe bijzonder weinig onderzoek gedaan naar de specifieke schepen die de transatlantische slavenhandel mogelijk maakten.
Anders dan tot nu toe aangenomen blijkt dat er in Nederland schepen werden gebouwd die speciaal bestemd waren voor de slavenhandel.
Leo Balai ontdekte diverse tot nog toe onbekende bronnen, waarin over het feitelijke reilen en zeilen aan boord van slavenschepen wordt verhaald.
Ook wordt ingegaan op de niet eerder beschreven rol van vrije Afrikanen aan boord van Nederlandse slavenschepen.

Leo Balai (Paramaribo, 1946) is na zijn juridische opleiding zowel als zelfstandig ondernemer als in dienstverband op verschillende gebieden werkzaam geweest.
Momenteel verzorgt hij diverse vaardigheidstrainingen.


Uitgave
Leo Balai, Het slavenschip Leusden.
Slavenschepen en de West-Indische Compagnie, 1720 -1738,
genaaid gebrocheerd, geïllustreerd in zwart-wit,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.729.4,
prijs € 34,50
368 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
De VOC in India
Een reis langs Nederlands erfgoed.

India en Nederland onderhouden al meer dan vierhonderd jaar intensieve handels- betrekkingen.
Uit deze handelsbetrekkingen ontstond geleidelijk een belangstelling voor de Indiase cultuur en vervolgens een uitwisseling en verbondenheid tussen beide culturen.
De overgebleven handelsposten, forten en archieven in India getuigen van de verbondenheid tussen beide culturen en zijn daarom van grote waarde.

In de rijk geïllustreerde uitgave De VOC in India.
Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen brengt onderzoeker en India-specialist Bauke van der Pol voor het eerst al dit VOC-erfgoed in India bijeen.
Het boek – een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – wordt gepresenteerd op vrijdagmiddag 21 oktober 2011 tijdens de India Erfgoeddag in het Nationaal Archief te Den Haag.
Deze dag wordt georganiseerd door het CIE – Centre for International Heritage Activities in samenwerking met het Nationaal Archief en Universiteit Leiden.
Judith van Kranendonk, directeur-generaal Cultuur en Media, Ministerie van OCW zal het eerste exemplaar van De VOC in India overhandigen aan Hare Excellentie Ms. Bhaswati Mukherjee, Ambassadeur van India in Nederland.

De Verenigde Oostindische Compagnie wordt vaak geassocieerd met Indonesië, China en Japan.
Maar in India bestreek de VOC een gebied, groter dan alle andere VOC-gebieden in Azië samen.
De Compagnie was van 1604 tot 1795 actief in India.
De Nederlandse handelsband met India is dan ook veel ouder dan die met bijvoorbeeld Australië of de VS.
Toch is lang niet bij iedereen bekend dat er rond de hele kustlijn, van Surat tot Calcutta, Nederlandse overblijfselen uit 17de en 18de eeuw te vinden zijn.

Als een gids leidt Van der Pol de lezer langs vestingen, buitenhuizen, pakhuizen, factorijen en prachtige begraafplaatsen met unieke grafmonumenten.
Aan de hand van oude afbeeldingen en hedendaagse foto’s laat hij zien hoe de Nederlandse vestingen eruit zagen en wat daarvan vandaag de dag nog terug te vinden is in het Indiase landschap.
Hij vertelt hoe de Nederlanders in de verschillende regio’s van India terechtkwamen en legt uit hoe hun relatie was met maharadja’s en andere Indiase machthebbers.
Hij beschrijft de kostbare handelswaar die de Nederlanders zo ver van huis bracht en laat zien hoe hedendaagse Indiërs omgaan met de sporen die deze vreemdelingen in hun land achterlieten.

Cultureel antropoloog Bauke van der Pol (1952) beschikt over ruim 35 jaar kennis en ervaring van India en legde zich toe op het onderzoek naar Nederlands cultureel erfgoed in dit land.


Uitgave
Bauke van der Pol, De VOC in India.
Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur,
genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.715.7,
prijs € 34,50 –
208 pagina's.

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet
Lees website
VOC-kunst in het Rijksmuseum
Aziatische kostbaarheden belicht in boekuitgave.

Dinsdag 11 oktober 2011 om 17.00 uur wordt de boekuitgave Aziatische Weelde.
VOC-kunst in het Rijksmuseum gepresenteerd in het academisch-cultureel centrum Spui25 te Amsterdam.
Het boek biedt een overzicht van de diverse typen Aziatische kostbaarheden – van authentieke gebruiksvoorwerpen tot verwesterde exportkunst – die schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in de 17de en 18e eeuw vanuit Azië naar Nederland brachten.
Aziatische Weelde is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen in samenwerking met het Rijksmuseum te Amsterdam en is geschreven door Jan van Campen, conservator Aziatische exportkunst, en Ebeltje Hartkamp-Jonix, voormalig conservator textiel.
Toen de VOC in 1602 werd opgericht, vestigde de onderneming in hoog tempo handels- posten in heel Azië.
Zij zorgde voor scheepvaartverbindingen – zowel tussen de landen onderling als met Nederland – en voerde in een constante stroom grote hoeveelheden specerijen, thee, porselein en Indiase katoen aan.
Deze ‘koopmanschappen’ uit Azië waren zeer in trek en hadden in Europa een blijvende invloed op eetgewoonten en het gebruik van kleding- en interieurstoffen.
Daarnaast hielden VOC-employees er niet zelden een privéhandeltje op na in uiteenlopende, relatief dure producten van Aziatische handwerkslieden.
Ze lieten deze vaak op bestelling maken om ze vervolgens – al dan niet als smokkelwaar – door VOC-schepen naar Nederland te laten vervoeren.
Dit kostbare oosterse kunsthandwerk oogstte zo veel bewondering dat vanuit heel Europa liefhebbers naar Nederland kwamen om deze exotische voorwerpen te bemachtigen.
Aziatische kunst was een bron van inspiratie voor westerse ambachtslieden en speelde bovendien een belangrijke rol in de Europese oriëntatie op de wereld.
Desondanks voelden Europeanen al snel de behoefte om het uiterlijk van de producten naar hun hand te zetten.
Zo ontstond een boeiende mengeling van culturen.
Het Rijksmuseum in Amsterdam beschikt over schitterende voorbeelden van kostbare privébestellingen uit China, Japan, India, Ceylon en Indonesië.
De mooiste daarvan worden belicht in Aziatische Weelde.
Van deze titel verschijnt eveneens een Engelstalige editie, Asian Splendour. Company Art in the Rijksmuseum.


Uitgave
Jan van Campen & Ebeltje Hartkamp-Jonxis, Aziatische Weelde.
VOC-kunst in het Rijksmuseum, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.741.6,
prijs € 24,95 – 96 pagina's.
Engelstalige editie: Asian Splendour.
Company Art in the Rijksmuseum,
ISBN 978.90.5730.742.3, prijs € 24,95.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
InternetLees website
Het Oosterdok - Verhalen van een Amsterdamse haven

De Vereniging Museumhaven Amsterdam (VMA) vormt al ruim 25 jaar een waardevolle en levende herinnering aan de eeuwenoude havenfunctie van het Oosterdok.
Het begon met het feit dat een groep enthousiaste eigenaren van historische vrachtschepen 25 jaar geleden de oostelijke tunnelpier tegenover het Scheepvaartmuseum kraakte en er met 20 varende monumenten de Museumhaven vestigde.
De schippers/eigenaren van de schepen zetten zich al jarenlang en met veel liefde in om hun schip in oorspronkelijke staat te herstellen, zodat ermee op de Nederlandse wateren gevaren kan worden.
De VMA is nu niet meer weg te denken uit het stadsgezicht van Amsterdam.
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de VMA verschijnt de rijk geïllustreerde boekuitgave Het Oosterdok.
Verhalen van een Amsterdamse haven.
In het boek wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het Oosterdok tot een belangrijke Amsterdamse haven ruimschoots beschreven.
De geschiedenis en betekenis van de VMA wordt verteld vanuit verschillende standpunten; de oprichter, de bewoner, de restaurateur en de visionair komen aan het woord.
En welke kansen bieden nieuwe stadsontwikkelingen voor de VMA?
Het Oosterdok – een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers – zal op vrijdagmiddag 13 mei worden gepresenteerd om 15.30 uur in het gebouw van ARCAM (Stichting Architectuurcentrum Amsterdam) aan de Prins Hendrikkade 600 te Amsterdam.
Het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan Maarten van Poelgeest, wethouder van Ruimtelijke Ordening, Bouw en Woningtoezicht, Grondzaken, Klimaat en Energie van Amsterdam.

Het Amsterdamse Oosterdok was oorspronkelijk een met palen omgeven deel van het IJ, waarbinnen zeeschepen veilig konden liggen en waar de kostbaarheden van de Oostindiëvaarders werden overgebracht naar de VOC-pakhuizen.
Op het 17de-eeuwse eiland Kattenburg kreeg de admiraliteit een vaste plaats.
Het eigenlijke Oosterdok ontstond in 1832 door de aanleg van de Oosterdoksdam, waardoor de haven geen last meer had van het getij van de Zuiderzee.
Met de opening van het Noordzeekanaal beleefde het dok zijn glorietijd als drukbezochte zeehaven.
Door de eeuwen heen drong de stad zich steeds verder op.
Het water van het huidige Oosterdok wordt omringd door een curieuze verzameling historische gebouwen en moderne architectuur.
De meest ingrijpende verandering was wel de aanleg van de IJ-tunnel, waardoor het dok zijn economische functie verloor en verwerd tot decor van de nieuwe entree van de stad.
Temidden van alle drukte en nieuwbouw hield het verleden echter stand.

Met bijdragen van Henk Dessens (Scheepvaartmuseum Amsterdam), Maarten Kloos (ARCAM), Jerzy Gawronski (stadsarcheoloog), Peter Prins (historicus), Jowi Schmitz (schrijver), Jan Pieter Nepveu (journalist) en Siemon Tuinstra (Museumhaven Amsterdam).

Uitgave
Onder redactie van Titus Dekker, Het Oosterdok. Verhalen van een Amsterdamse haven,
Rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.723.2, prijs € 19,95 – 96 pagina's.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nlDe voortvarende zeemansvrouw
Openhartige brieven aan geliefden op zee

Bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen verscheen het derde deel van de jaarlijks te verschijnen Sailing Letters Journaal, getiteld: De voortvarende zeemansvrouw.
Openhartige brieven aan geliefden op zee.
Ieder Sailing Letters Journaal bevat transcripties van opmerkelijke brieven en documenten, voorafgegaan door een uitgebreide toelichting.
Afbeeldingen van de originele brieven en documenten zijn te vinden op de bijbehorende dvd.
De journaals tonen de gevoelens van bevolkingsgroepen waarvan nauwelijks geschreven materiaal bewaard bleef.
Het derde deel laat zien hoe communicatie in het binnenland en later over zee plaatsvond en wat die communicatie inhield.
Het zijn egodocumenten die ons toegang geven tot de leefwereld van stuurlieden en hun achterblijvende echtgenotes.
Een goed voorbeeld is de vondst van de brieven die de jonge vrouwen De Cerff en Buijk aan hun zeevarende mannen stuurden.


Nederland en Engeland hebben nogal wat zeeslagen met elkaar uitgevochten.
Over en weer werden schepen tot zinken gebracht of veroverd.
Scheepsladingen werden, samen met de aanwezige post, tot ‘prijs’ verklaard.
De Engelsen maakten keurige beschrijvingen van de Nederlandse buit en de bemanningen van de gekaapte schepen werden uitvoerig verhoord.
De verslagen daarvan werden – samen met honderdduizenden in beslag genomen papieren – eeuwenlang bewaard, aanvankelijk in de donkere kelders en tochtige zolders van de Tower of London en later in The National Archives.
Niemand keek ooit om naar deze unieke verzameling, die meer dan 38.000 zakelijke en persoonlijke brieven bevat van en aan Nederlandse zeelieden, kooplieden en hun familie.
Veel van deze brieven bereikten nooit hun bestemming.
Sommige zijn tot op de dag van vandaag niet eens geopend.

Pas in 1980 werden deze Prize Papers door een Nederlandse onderzoeker ontdekt.
Het bestaan van deze archiefschat bleef echter slechts in kleine kring bekend.
Het project Sailing Letters wil daarin verandering brengen.
De omvang van het materiaal is indrukwekkend en uniek en de brieven zelf geven een goed beeld van het alledaagse leven in de 17de en 18de eeuw.

Het project Sailing Letters is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met het Nationaal Archief, de Universiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen.

Uitgave
Bezorgd door Marijke van der Wal, onder redactie van Dirk Tang, Erik van der Doe en Perry Moree, De voortvarende zeemansvrouw.
Openhartige brieven aan geliefden op zee,
geïllustreerd in kleur en zwart-wit, genaaid gebonden,
ISBN 978.90.5730.704.1, prijs € 19,95 – 160 pagina's.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nlAtlantisch avontuur
Onder redactie van Piet Emmer, Henk den Heijer & Louis Sicking

De Nederlandse expansie in het westen

In het Atlantisch gebied waren Nederland en Frankrijk in zekere zin de verliezers.
Dat verklaart waarom de publieke belangstelling voor de vroege Atlantische geschiedenis in Nederland en Frankrijk zo gering is.
Toch heeft het Atlantische verleden in Nederland en Frankrijk de laatste jaren aan populariteit gewonnen door de aanwezigheid van grote groepen migranten uit het Caribisch gebied.
Deze betreft echter bijna exclusief de geschiedenis van de slavenhandel en de slavernij.
Dat zijn uiteraard belangrijke onderwerpen, die in de uitgave Atlantisch avontuur.
De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het westen, 1500-1800 onder redactie van Piet Emmer, Henk den Heijer & Louis Sicking dan ook uitvoerig aan de orde komen, maar daarnaast laat deze uitgave zien dat de Nederlandse expansie veel meer thema's kent.
Het boek is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen en verschijnt in week 46.

In de loop van de 16de eeuw begon Europa met de exploitatie van gebieden rond de Atlantische oceaan.
Anders dan in Azië moesten Europeanen de productie van exportgoederen daar veelal zelf ter hand nemen.
In de Nieuwe Wereld kampten zij echter met een tekort aan arbeidskrachten.
Indianen stierven als vliegen aan de ziekten die de schepen meebrachten.
In Afrika was mankracht genoeg, maar daar hadden de Europeanen geen macht, omdat zij zelf niet bestand bleken tegen inheemse ziekten.
Deze paradox was zeer bepalend voor de ontwikkeling van de Atlantische economie tussen 1500 en 1800.
Van West-Afrika, Brazilië en de Caribische eilanden tot aan de oostkust van Noord-Amerika namen de Lage Landen actief deel aan de productie van en de handel in onder meer tabak, parels, bont, tropisch hout en slaven.
De kolonisatie lieten zij echter over aan Engelsen, Portugezen en Spanjaarden.
In de Atlantische economie waren Frankrijk en Nederland de minder sterke, en daarom op elkaar aangewezen partijen.
Zo waren Hollandse, Zeeuwse en Vlaamse schepen nodig voor het vervoer van suiker en koffie van de Franse Caribische plantages naar La Rochelle, Bordeaux en Marseille.
In deze rijk geïllustreerde uitgave wordt voor het eerst aandacht besteed aan deze economische verwevenheid, evenals aan de Atlantisch handelscontacten die Hugenoten en Portugese Joden – op hun vlucht voor geloofsvervolging – meenamen naar de Lage Landen.

De oorspronkelijke, Franse uitgave Les Pays-Bas et L’Atlantique werd volledig bewerkt, herschreven en opnieuw geïllustreerd voor een Nederlandstalig publiek.
De uitgave bevat bijdragen van een keur aan Nederlandse en Franse deskundigen op het gebied van de Atlantische maritieme geschiedenis.
De redactieleden, prof. dr. P.C. Emmer, prof. dr. H.J. den Heijer en dr. L.H.J. Sicking zijn deskundigen op het gebied van de Nederlandse Atlantische geschiedenis en gespecialiseerd in respectievelijk de slavenhandel en het Caribisch gebied, de WIC en de Europese handel en scheepvaart.

Onder redactie van Piet Emmer, Henk den Heijer & Louis Sicking, Atlantisch avontuur.
De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500–1800,


Prijs: € 39,50 - na 01.07.2011 wordt de prijs € 49,50
256 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur
genaaid gebonden
ISBN 978.90.5730.681.5


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Het journaal van Henricus Nijgh over de tweede Atjehexpeditie bewerkt en gepubliceerd
Onder redactie van Herman Stapelkamp

De boekuitgave Oorlog in Atjeh.

Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874 is bezorgd en ingeleid door maritiem en koloniaal historicus Herman Stapelkamp.
Het manuscript is afkomstig uit de nalatenschap van de bekende dichter en liedjesschrijver Lennaert Nijgh (1945-2002).
Het journaal van Henricus Nijgh laat zien hoe hij als militair de harde werkelijkheid van de oorlog aan den lijve heeft ondervonden.
Oorlog in Atjeh bevat behalve Nijghs journaal een inleiding over met name de tweede Atjehexpeditie en over het leven van Henricus Nijgh, enkele kaartjes, een glossarium en diverse nog niet eerder gepubliceerde foto’s.
Deze uitgave verschijnt als deel 109 in de reeks Werken van de Linschoten- Vereeniging en wordt op zaterdag 6 november gepresenteerd in het museumrestaurant De Pappegay, gevestigd in het Schielandhuis te Rotterdam

Een belangrijk deel van zijn 34-jarige loopbaan bij de zeemacht verbleef luitenant-ter-zee Henricus Nijgh (1845-1917) in het roerige Atjeh, het onafhankelijke sultanaat waaraan Nederland in 1873 de oorlog verklaarde.
Het was de langste en wreedste oorlog die Nederland in drieëneenhalve eeuw koloniale heerschappij voerde.
Vele tienduizenden Europese en inheemse militairen en dwangarbeiders sneuvelden, raakten gewond of bezweken aan tropische ziekten.
De materiële schade in Atjeh was enorm. De Nederlandse regering schatte het aantal Atjehse doden op 60 à 70.000.
Vanuit eigen waarneming hield Nijgh een dagboek bij over deze nietsontziende oorlog.
Nijgh vervulde getrouw zijn plicht, maar was wel kritisch.
Waarachtig, Holland is te klein om oorlog te voeren!! noteerde hij.
Zijn journaal is uniek omdat het te velde is opgetekend én omdat aantekeningen van marineofficieren vrij zeldzaam zijn. Henricus Nijgh beschreef met veel treffende details de periode 10 augustus 1873 tot 10 januari 1874, toen hij na drie jaar onafgebroken dienst in Nederlands-Indië mocht repatriëren.
Hierdoor miste hij net de triomfantelijke verovering van de kraton van Atjeh, die veertien dagen later plaatsvond.

Herman Stapelkamp, Oorlog in Atjeh.
Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874,


Prijs: € 27,50
216 pagina's, geïllustreerd
genaaid gebonden met stofomslag
ISBN 978.90.5730.694.5


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Op walvisjacht in Spitsbergen
Onder redactie van Louwrens Hacquebord

De nadagen van de Nederlandse walvisvaart

In konvooi met zo’n 200 andere schepen voer Fedde Jansz Visser vier jaar achtereen naar het noorden.
Tijdens deze gevaarlijke tochten hield hij steeds een journaal bij, waarin hij boeiende verhalen optekende over het ijs, de weersomstandigheden, walvissen, schepen en mensen.
Drie van deze scheepsjournalen bleven bewaard en kwamen uiteindelijk terecht in museum In ’t Houten Huis in De Rijp.
Het boek Op walvisjacht naar Spitsbergen.
Een hachelijke onderneming in de Noordelijke IJszee, 1774-1778 is een authentieke weergave van deze journalen én Vissers memoriaal.
Een uitgebreide inleiding van Louwrens Hacquebord plaatst de documenten in de context van het 18de-eeuwse walvisvaartbedrijf.

Op walvisjacht naar Spitsbergen – een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers – wordt gepresenteerd tijdens de opening van de Poolnacht van Groningen op zaterdag 13 november aanstaande om 15.00 uur in de aula van de Rijksuniversiteit Groningen.
De Poolnacht van Groningen wordt georganiseerd om de poolgebieden onder de aandacht van het publiek te brengen en vindt plaats van 15 november 2010 tot 15 januari 2011 – de periode dat de zon op de Noordpool niet meer boven de horizon uitkomt.

Fedde Jansz Visser was 20 toen hij voor het eerst naar Spitsbergen afreisde om op walvissen te jagen.
Hij was nog maar net stuurman en bereidde zich voor op deze tocht door gegevens over de baaien van Spitsbergen uit de atlas van Johannes van Keulen over te schrijven in een memoriaal.
Gewapend met deze kennis voer hij uit met het schip Weltevreede, waarop Cornelis de Leeuw uit Den Helder commandeur was.
De walvis was door de jacht al behoorlijk schuw geworden en verdween in het pakijs zodra een walvisvaarder in de buurt kwam.
De schepen zeilden daarom steeds verder het ijs in.
Soms té ver, waardoor een schip door het ijs werd gekraakt.
In 1777 vergingen op deze manier 14 schepen en kwamen honderden opvarenden om.
De bundel manuscripten van Fedde Jansz Visser heeft een bijzonder waarde als tijdsdocument.
Het memoriaal geeft een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste baaien van Spitsbergen dat door de Nederlandse walvisvaarders is verkend.
In de drie journalen wordt van dag tot dag beschreven hoe en onder welke omstandigheden de walvisvangst bij Spitsbergen werd uitgevoerd en geven een goed beeld van de activiteiten van een walvisvaarder in de nadagen van de Nederlandse walvisvaart.


Louwrens Hacquebord (1947) is hoogleraar Arctische en Antarctische studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als geograaf en archeoloog doet hij al ruim 30 jaar onderzoek in de poolgebieden.


Prijs: € 29,50
160 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur en zwart wit
genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.693.8


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Kapers en piraten, schurken of helden?
Onder redactie van Joost Schokkenbroek en Jeroen ter Brugge

De beeldvorming over kaapvaart en piraterij door de eeuwen heen

In de boekuitgave Kapers & Piraten. Schurken of Helden?, een gezamenlijk project van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam, komen de verschillen aan de orde tussen kaapvaart en piraterij: gelegaliseerde versus illegale actie.
Het boek bestrijkt een periode van de oudheid tot nu, met als rode draad de vraag hoe er door de eeuwen heen tegen beide fenomenen werd aangekeken.
Welk imago hadden de kapers en piraten die Nederlandse schepen aanvielen?
En hoe was de beeldvorming over onze landgenoten die zelf als aanvaller optraden?
Kapers & Piraten is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen en wordt op donderdag 11 november 2010 gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Museumsymposium van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Kaapvaart en piraterij behoren zonder twijfel tot de meest populaire onderwerpen uit de maritieme geschiedenis.
Kapers en piraten zijn al jaren hot, niet alleen in buitenlandse publicaties (en kaskrakers uit Hollywood!), maar ook in meer populair-wetenschappelijke boeken en artikelen.
Over beide onderwerpen zijn boekenkasten vol geschreven.
Het boek Kapers & Piraten vormt een aangename uitzondering op de stroom van vaak stereotype boekwerken en artikelen over dit onderwerp.
Rode draad in dit boek is namelijk de beeldvorming over kaapvaart en piraterij – bedreven door of gericht tegen Nederlanders.
Dienen wij de hoofdrolspelers in de bijdragen te zien als Robin Hoods of als meedogenloze, door winstbejag gedreven criminelen?
Hoe deze helden of schurken vroeger en thans door hun eigen bevolking c.q. achterban werden en worden gezien, speelt hierbij een belangrijke rol.
Dat geldt uiteraard ook voor de andere partijen, de slachtoffers, die een heel ander perspectief hadden.
De rijke collecties van beide maritieme musea vormen het uitgangspunt voor dit boek.
Deskundige auteurs nemen de lezer mee in het kielzog van beroemde en minder beroemde zeerovers en kapers als Gillis Dornhoven, Piet Hein, Claas Compaen en Simon de Danser.
Op deze reis door de tijd worden ook de vele roversnesten ‘bezocht’.
Zo krijgt de lezer een kijkje in Duinkerken, het Caribische gebied, de Barbarijse staten, maar natuurlijk ook in Indonesië, de Zuid-Chinese Zee en het meest beruchte strijdtoneel van nu – Somalië.

Deze uitgave is samengesteld uit bijdragen van deskundigen, verbonden aan het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam, en van experts van buiten deze twee musea. Met tekstbijdragen van Jeroen ter Brugge, Remmelt Daalder, Maartje van Gelder, Henk den Heijer, Wouter Heijveld, Marc Houben, Irene Jacobs, Sjoerd de Meer, Henk Slechte, Elisabeth Spits, Adri van Vliet en Diederick Wildeman.


Prijs: € 19,95
128 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur
genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.685.3


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
‘Het stond je zo schattig’ door Ignaz Matthey
De geschiedenis van het matrozenpakje

25 september j.l. verscheen bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers de boekuitgave ‘Het stond je zo schattig’.
Cultuurgeschiedenis van het matrozenpakje, geschreven door Ignaz Matthey. Centraal in het boek staan de sociale aspecten van deze kindermode.
In hoeverre was het matrozenpakje leeftijd-, sekse- en klassespecifiek?
Bij welke gelegenheid werd het gedragen?
Welke emoties wekte het bij kinderen en volwassenen op? Waaraan dankte het pakje zijn enorme populariteit?
Is de matrozendracht uit de mode geraakt omdat men erop was uitgekeken of zat daar meer achter?
Kinderkleding gebaseerd op de dracht van matrozen bestaat al meer dan twee eeuwen.
Het matrozenpakje met de markante braniekraag (uit 1846) groeide internationaal uit tot de populairste kindermode ooit.
Maar in de loop der tijden zijn er aan dit kledingstuk zeer uiteenlopende betekenissen toegekend.
Vroeger vonden moeders matrozenpakjes zo schattig; tegenwoordig worden ze door Japanse kledingfetisjisten en in de westerse homoscene om heel andere redenen geapprecieerd.
In het Duitse Keizerrijk kreeg het pakje een militaristische lading, terwijl het in Nederland zijn vriendelijke uitstraling behield.
De nazi’s wezen het matrozenpakje af als burgerlijk en anarchist B. Traven beschouwde het als een smakeloos toonbeeld van kapitalisme.
Ook de Chinese communisten deden het in de ban, maar hun Russische geestverwanten bleven deze bourgeoismode trouw.
Juist omdat kleding op zichzelf betekenisloos is kan zij met tegenstrijdige belevingswaarden worden geladen.
Of het nu gaat om witte herensokken, hoofddoekjes of matrozenpakjes: wat we erin zien, hebben we er zelf eerst in gelegd.
In ’Het stond je zo schattig’ laat Ignaz Matthey zien welke factoren van invloed zijn geweest op het in en uit de mode raken van de matrozendracht.
Politiek, ideeën over kinderen, erotiek, de uitvinding van de fotografie, het strandvermaak, warenhuizen en de confectieindustrie – je vindt het allemaal terug in de geschiedenis van deze kindermode.
Vanaf 25 september 2010 tot en met 13 maart 2011 is er in het Maritiem Museum Rotterdam de tentoonstelling ‘Fashion Ahoy! Maritieme look in de mode’ te zien, over de invloed die de zee in de loop der eeuwen op de mode heeft gehad.

Ignaz Matthey (1947) is historicus en freelance redacteur/tekstschrijver. Hij publiceert regelmatig over cultuurhistorische onderwerpen. Momenteel werkt hij aan een boek over de geschiedenis van het duel in Nederland.


Prijs: € 24,95
128 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur
genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.682.2


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Het levensverhaal van schrijver Johan Been
door Jenneke Groeneveld


Half november 2010 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het levensverhaal van Johan Been, geboren in 1859 te Brielle.
Het boek – geschreven door Jenneke Groenveld – is getiteld, Johan Been.
Rasverteller uit Brielle (1859-1930). Johan Been was onderwijzer, archivaris en publicerend Briellenaar, maar vóór alles was hij een schrijver.
Zijn bekendste boek is Paddeltje, een boek dat nog steeds herdrukt wordt.
Daarnaast was Been actief verbonden met het sociale en het culturele leven van zijn geboorte- en woonplaats.
Johan Been was een vlot verteller, iemand die makkelijk schreef, met een groot improvisatietalent lezingen gaf en als spreker zijn gehoor wist te boeien.
Maar toen hem tijdens een interview ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag gevraagd werd hoeveel boeken hij had geschreven, moest hij – misschien wel voor het eerst in zijn leven – het antwoord schuldig blijven.
Been was bijzonder productief.
Hij was correspondent van landelijke kranten, leverde bijdragen aan literaire en vaktijdschriften, schreef proza, poëzie en drama.
Na een aantal romans en jeugdboeken onder het pseudoniem Hendrik Eben, brak Been in 1907 door met zijn eerste jongensavonturenboek: De drie matrozen van Michiel de Ruyter, geïllustreerd door J.H. Isings jr.
Een jaar later verscheen het tweede deel in deze cyclus: Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruyter.
Met dit boek zou Been voor altijd zijn naam vestigen als schrijver van maritiem-historische jongensboeken.
Paddeltje – die in 2008 zijn 100ste verjaardag vierde – werd een bestseller en een klassieker.
Hoewel het boek nog regelmatig voorkomt in de top 10 van de Nederlandse jeugdliteratuur, beleefde het tijdens Beens leven slechts vier drukken.
Maar misschien hield Been het aantal herdrukken helemaal niet bij.
Voor hem was Paddeltje slechts een van de vele boeken uit zijn zeer gevarieerde en omvangrijke oeuvre.

Jenneke Groeneveld (1943) studeerde Nederlands en was actief in het literatuuronderwijs.
Zij woont in Brielle, hetgeen haar aanzette tot een nadere kennismaking met stadsschrijver Johan Been.


Prijs: € 19,95
192 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur
genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.645.7


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Ruim 100 jaar VOC cartografie door Ruud Paesie
Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw

Vrijdag 8 oktober wordt het boek Zeeuwse kaarten voor de VOC.
Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw gepresenteerd in het Zeeuws Maritiem MuZEEum te Vlissingen.
Tevens wordt de gelijknamige tentoonstelling geopend, deze is te zien tot en met het voorjaar 2011.
De uitgave is geschreven door maritiem historicus Ruud Paesie en verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
In de 17de en 18de eeuw had de VOC kaartenmakers in dienst om haar zeelieden van nautische kaarten te voorzien.
Over de beroemde Amsterdamse kaartenmakers Blaeu en de Graaf is zoveel geschreven, dat haast de indruk zou ontstaan dat VOC-kaarten uitsluitend in Amsterdam werden vervaardigd.
Ook de Zeeuwse kamer had eigen cartografen in dienst, maar daarover is tot nog toe vrijwel niets gepubliceerd.
Ruud Paesie verrichtte geruime tijd onderzoek naar de kaartenmakers van de Kamer Zeeland.
Ruim honderd jaar onbekende Zeeuwse cartografie wordt hiermee aan de vergetelheid onttrokken.
Rond 1670 verzochten Zeeuwse VOC-bestuurders landmeter Arent Roggeveen om geheime zeekaarten voor hen te gaan tekenen.
Hij was een begaafd en veelzijdig man: cartograaf, wiskundige én astroloog.
Hij onderrichtte zeevaartkunde en was VOC-examinator van stuurlieden.
Bekendheid kreeg hij vooral door zijn expeditieplannen naar het ‘Onbekende Zuidland’, het huidige Australië.
Het was uiteindelijk zijn jongste zoon Jacob Roggeveen die deze plannen ten uitvoer bracht en tijdens die expeditie Paaseiland ontdekte.
Na het overlijden van Arent Roggeveen nam oudste zoon Johan zijn vaders cartografische werkzaamheden over.
Johan werkte ruim 40 jaar als kaartenmaker en werd op zijn beurt opgevolgd door Abraham Anias, van wie Paesie aantoont dat hij Johan Roggeveens stiefzoon was.
Drie generaties Zeeuwse kaartenmakers hebben de Compagnie tot in de tweede helft van de 18de eeuw van zeekaarten voorzien.
Net als bij de Amsterdamse familie Blaeu was er dus ook in Zeeland sprake van een familiebedrijf.
Zaterdag 20 november wordt er een symposium over Zeeuwse kaartenmakers in het Arsenaaltheater te Vlissingen georganiseerd door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in samenwerking met de Vereniging voor Zeegeschiedenis, waarbij tevens de mogelijkheid wordt geboden de tentoonstelling in het MuZEEum te bezoeken.
Maritiem historicus dr. Ruud Paesie (1956) ontdekte in 1997 het wrak van het Zeeuwse VOC-schip Ravesteyn (Malediven).
Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over VOCen WIC-gerelateerde onderwerpen.

Ruud Paesie, Zeeuwse kaarten voor de VOC.
Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw,


Prijs: € 19,95
104 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur
genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.678.5


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
BELEEF DE IJSSEL door Paul van Gaalen
De mooiste rivier van Nederland

In Beleef De IJssel brengt de internationaal bekende natuur - fotograaf Paul van Gaalen de rivierloop op haar allermooist in beeld.
Deze hommage aan de IJssel toont de vele, gevarieerde gezichten van de rivier vanaf haar bron tot aan haar monding in Kampen, waar zij wordt opgeslokt door de watermassa van het Ketelmeer.
De fotograaf zocht ook de Duitse oorsprong op van het riviertje de Issel, dat via de Oude IJssel bij Doesburg in de IJssel uitmondt.
De lezer stroomt als het ware mee als een blad op het water, dat van elk hoofdstuk de spil vormt.
Naast het ont- staan en de betekenis van de IJssel komen onderwerpen aan de orde zoals de uiterwaarden door de seizoenen heen, bijzondere oeverterreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, watermanagement en de ontwikkeling van ‘nieuwe natuur’.
Hoewel de nadruk ligt op het landschap en de specifieke IJsselflora en -fauna, krijgen ook de recreatieve aspecten en de economische bedrijvigheid aan en op het water de nodige aan- dacht. Vanwege de historische verhalen en de gedegen achter- grondinformatie helpt deze schitterende uitgave elke bezoeker van de IJsselvallei met andere ogen te kijken naar de mooiste rivier van Nederland, haar oevers en markante achterland.
Natuurfotograaf Paul van Gaalen (1948) werd vooral bekend door zijn fotoboeken voor het Wereld Natuur Fonds en Natuurmonumenten.
Hij publiceert regelmatig in tijdschriften als Landlevenen Buitenleven.
—Tentoonstelling in Ecodrome te Zwolle van april tot en met december 2010
—Met een voorwoord van Jan Terlouw
Prijs: €29,95
128 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur
24,3 x 28,6 cm, genaaid gebonden
verschijnt april 2010
NUR 693 – ISBN 978.90.5730.659.4


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Rotterdam Oorlogshaven door Jac. J. Baart
Boekuitgave en tentoonstelling over de geschiedenis van de Rotterdamse haven in oorlogstijd

In mei 2010 is het zeventig jaar geleden dat de Duitsers ons land binnenvielen; tijd om het zwijgen van de direct betrokkenen te doorbreken en om de soms onaangename waarheid boven water te halen.
De boekuitgave Rotterdam Oorlogshaven, geschreven door Jac J. Baart, legt de nadruk op de maritieme aspecten van Europa’s grootste haven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De unieke po-sitie die het Waterweggebied tijdens de oorlogsjaren innam wordt belicht: als haven, marinebasis en wapensmidse, als doelwit voor veelal falende geallieerde bommenwerpers en als de zwaarst bewapende Festung aan de Noordzee.
Dit kleurrijke boek met bijzondere illustraties en meren-deels nog niet eerder gepubliceerde foto’s is een uitgave van Walburg Pers te Zutphen en zal in mei 2010 gepresenteerd worden tijdens een gelijknamige thema-expositie in het OorlogsVerzets-Museum Rotterdam aan de Coolhaven.
De expositie loopt van 4 maart tot en met 30 september.

Door het bombardement van mei 1940 raakten – in het toch al door werkloosheid geteisterde Rotterdam – 80.000 mensen dakloos en gingen vele honderden bedrijven in vlammen op.
De economie had zwaar te lijden onder het feit dat koopvaardij- en passagiersschepen wegbleven.
Tijdens de bezettingsjaren waren vele tienduizenden Rotterdammers dan ook min of meer afhankelijk van de belangrijkste werkgever in de regio: de Duitse Kriegsmarine.
In Nederland werden ruim 800 schepen voor Duitse rekening gebouwd en circa 2.000 vaartuigen omgebouwd voor oorlogsdoeleinden.
Rotterdam en omgeving leverden daaraan een aanzienlijke bijdrage.
Over deze ongewilde, maar bij wijlen ook begeerde samenwerking met de vijand door scheepswerven en aanverwante bedrijven, is tot op heden bijzonder weinig gepubliceerd. Onge-twijfeld is schaamte voor deze zwarte bladzijde in de Rotterdamse geschiedenis daarvan de oorzaak.
In Rotterdam Oorlogshaven wordt de onaangename, decennialang doodgezwegen waarheid echter boven water gehaald.
Naast de scheepsbouw komt ook de haven als handels- en overslagcentrum aan bod.
Ruimschoots aandacht krijgen de gespleten rederijen, met aan beide kanten schepen in de vaart.
Meer dan 1.500 opvarenden daarvan zouden niet terugkeren.
Uiteraard was er ook verzet; de productie van schepen werd gesaboteerd en het functioneren van de oorlogshaven belemmerd.
Door onverbloemd alle aspecten van de omstreden samenwerking met de vijand aan de kaak te stellen vormt deze spraakmakende uitgave een wezenlijke aanvulling op de Rotterdamse geschiedschrijving.

Jac. J. Baart (1943) voer geruime tijd als scheepswerktuigkundige en werkte daarna in het bedrijfsleven.
Zijn jarenlange onderzoek naar Rotterdam als oorlogshaven resulteerde al eerder in publicaties.
—Tijdelijke aanbieding: na 1 november 2010 wordt de prijs € 49,50
—Verschijnt bij de gelijknamige tentoonstelling in het OorlogsVerzetsMuseum te Rotterdam van mei tot en met december 2010
Voor meer informatie over de tentoonstelling kunt u contact opnemen met het OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, Coolhaven 375, 3015 GC Rotterdam, Tel: 010-4848931, Internet: www.ovmrotterdam.nl
—Maakt deel uit van de reeks Historische Publicaties Roterodamum
Prijs: € 39,50
320 pagina's, rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit
22,3 x 28,6 cm, genaaid gebonden
verschijnt mei 2010
NUR 688 – ISBN 978.90.5730.673.0


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Schatkamers vol erfgoed door Jan Daan Hillen e.a.
Een ontdekkingstocht door Zuid-Hollandse musea

Zuid-Holland bezit de grootste museumrijkdom van heel Nederland.
De provincie herbergt zo’n 220 musea, met een enorme verscheidenheid aan waardevolle collecties.
Van hedendaagse schilderkunst tot brandweervoertuigen, van aardwetenschappen tot architectuur, van schutterij tot jenever, van Archeon tot Panorama Mesdag.
Schatkamers zijn het, gevuld met juweeltjes van geschiedenis, kunst, nijverheid en natuur.
In deze uitgave brengt een tiental erfgoeddeskundigen verhalen samen over Zuid-Hollandse musea, variërend van anekdotes over een topstuk, het gebouw, de oprichter van het museum of de inzet van vrijwilligers.
Tezamen vormen deze verhalen een uniek beeld van de achtergronden van de cultuurschatten van Zuid-Holland, waarop iedere bezoeker zijn eigen keuze kan baseren.
De volgende musea komen in het boek voor:
Arboretum Trompenburg - Archeon - -Nederlands Architectuurinstituut -Nationaal Baggermuseum -Museum Beelden aan Zee -Belasting & Douane Museum -Museum Bisdom van Vliet -Museum Boerhaave -Nationaal Brandweermuseum -Chabot Museum -Louis Couperus Museum -Dordrechts Museum -Droogdok Jan Blanken -Kasteel Duivenvoorde -Escher in Het Paleis -Feyenoord Museum in De Kuip -Nederlands Fotomuseum -Gemeentemuseum Den Haag -Gemeentemuseum Maassluis -Museum De Gevangenpoort -Nationaal Glasmuseum -Gorcums Museum -Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum -Haags Historisch Museum -Haags Openbaar Vervoer Museum -Historisch Museum Den Briel -Historisch Museum Rotterdam -Huygensmuseum Hofwijck -Hortus Botanicus Leiden -Jenevermuseum -Katwijks Museum -Kinderboekenmuseum -Museum De Koperen Knop -Nederlands Kustverdedigingsmuseum -Legermuseum -Letterkundig Museum -Madurodam -Maritiem Museum Rotterdam -Mauritshuis -Museum Meermanno|Huis van het Boek -Museon -museumgoudA -Museummolen De Nieuwe Palmboom -Museum Oud-Overschie -Muzee Scheveningen -Museum De Schilpen -Naturalis -Natuurhistorisch Museum Rotterdam -OorlogsVerzetsMuseum -Panorama Mesdag -Museum Het Prinsenhof -Rijksmuseum van Oudheden -Museum Rijswijk -Museum RTM Ouddorp -SieboldHuis -Simon van Gijn – Museum aan Huis -Nationaal Sleepvaart Museum -Space Expo -Stadsmuseum Zoetermeer -Stedelijk Museum Schiedam -Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg -Streekmuseum Jan Anderson -Streekmuseum voor de Krimpenerwaard -Museum Paul Tétar van Elven -Verzetsmuseum Zuid-Holland -Visserij & Vlaardings Museum -Museum Volkenkunde -Wereldmuseum Rotterdam -Westlands Museum voor Streek- en Tuinbouwhistorie

ISBN 978.90.5730.643.3
Prijs: € 29,95
224 pagina's
17,3 x 24,6 cm
genaaid gebonden
rijk geïllustreerd in kleur


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
SUIKER, VERFHOUT & TABAK

Het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet uit 1637 voor het eerst in het Nederlands uitgegeven
Een in de vergetelheid geraakt Braziliaans routeboek met nauwkeurige beschrijvingen van de kustgebieden van Brazilië verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands.
Het betreft het boek Suiker, verfhout & tabak.
Het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet en is bezorgd en ingeleid door Ben N. Teensma.
Deze uitgave verschijnt als deel 108 in de Werken van de Linschoten Vereeniging.
Het bevat nieuwe feiten over vroeg-17de-eeuws Brazilië. Hoogwaardig inlichtingenwerk, dat ons een spannend beeld schetst van de Nederlandse expansie in Brazilië en de felle concurrentiestrijd met de Portugezen om de handel in suiker, verfhout en tabak.
Zaterdagmiddag 14 november 2009 werd het boek gepresenteerd in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
Suiker, verfhout & tabak is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.


De West-Indische Compagnie beschikte over een uitstekende inlichtingendienst.
In opdracht van hoofdkaartenmaker Hessel Gerritsz leverden uit de West terugkerende functionarissen hun logboeken in op het West-Indisch Huis in Amsterdam.
Daar werden alle nautische, geografische, militaire en economische details systematisch geïnventariseerd.
In 1629 werd daaruit een eerste Braziliaans Handboek samengesteld, bedoeld voor de commandanten van de invasiemacht die begin 1630 een bruggenhoofd in Pernambuco veroverde. Toen Hessel Gerritsz in 1632 overleed besefte WIC-directeur Johannes de Laet het belang van diens rijke archief.
De tijd voor een nieuw Braziliaans Handboek was rijp toen in 1636 graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen werd benoemd tot Gouverneur-Generaal van Nederlands Brazilië.
Om hem over zijn ambtsgebied te informeren stelde De Laet met spoed een nieuw Handboek samen, dat begin 1637 naar Pernambuco werd verscheept.
Sindsdien was de bundel uit het zicht verdwenen, totdat hij in 1977 – na vele omzwervingen – opdook in de John Carter Brown Library in Providence (USA).
Het Handboek wordt nu voor het eerst in het Nederlands uitgegeven.

Ben N. Teensma (1932) is lusitanist: kenner van de Portugese taal, letteren en cultuurgeschiedenis.
Hij heeft Brazilië diverse malen bezocht.

Bezorgd en ingeleid door Ben N. Teensma, Suiker, verfhout & tabak.
Het Braziliaanse Handboek van Johannes de Laet, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in zwart-wit, genaaid gebonden in linnen met stofomslag, ISBN 978.90.5730.584.9, prijs € 27,50 – 192 pagina's


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Geschiedenis van de Antillen

Rijk geïllustreerd en helder geschreven standaardwerk over de geschiedenis van de Antillen
Half november 2009 verscheen bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen de compleet herziene en geactualiseerde editie van de Geschiedenis van de Antillen over de geschiedenis van de eilanden in de Caraïbische Zee, die al eeuwenlang met Nederland verbonden zijn.

Geschiedenis van de Antillen brengt de complete geschiedenis tot leven van de eilanden in de Caraïbische Zee, die tot 1986 een eenheid vormden onder Nederlands bestuur.
Over de oorspronkelijke Indiaanse bewoners, de komst van de Spanjaarden en later van de Zeeuwen en Hollanders.
Over de afschaffing van de slavernij en het komen en gaan van olieraffinaderijen.
Uiteraard komt ook de ontwikkeling van kolonie tot rijksdeel en het verkrijgen van de ‘status aparte’ dan wel de status van Nederlandse gemeente aan bod.
Geschiedenis van de Antillen is de meest actuele uitgave over de bekendste eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao, maar ook de vaak verwaarloosde geschiedenis van de Bovenwindse eilanden Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius is in dit boek te vinden.
De gecompliceerde bevolkingssamenstelling, de onderlinge relaties tussen de zes eilanden en de betrekkingen met Nederland en andere landen worden belicht vanuit de Caraïbische context.
In deze compleet herziene editie komen niet alleen de economische, politieke en demografische aspecten aan bod.
Ruime aandacht krijgen ook het sociale en culturele leven en de natuur op de Antillen.
Een rijk geïllustreerd en helder geschreven standaardwerk over een geschiedenis die eeuwenlang nauw met de Nederlandse verbonden is geweest.
Un buki dushi pa un i tur.

Geschreven en verbeeld door een team van Antilliaanse en Nederlandse auteurs en fotografen, onder redactie van Leo Dalhuisen, Ronald Donk, Rosemarijn Hoefte en Frans Steegh.

Onder redactie van Leo Dalhuisen, Ronald Donk, Rosemarijn Hoefte en Frans Steegh, Geschiedenis van de Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit, ISBN 978.90.5730.628.0, prijs € 34,95; na 1 mei 2009 € 39,50 – 192 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Scheepswerven in Nederland

Betekenis en beeldbepalendheid van de scheepsbouw

In Nederland zijn tot in de verste uithoeken scheepswerven te vinden.
Zij zijn al vele eeuwen een bepalende factor voor wat er op het water te zien valt.
Maar hun effect draagt veel verder dan alleen het product: een schip.
De uitgave Scheepsbouw in perspectief.
Werven in Nederland 1870-2009 geeft de rol weer die werven speelden in de ruimtelijke ordening, economie, sociale verhoudingen, politiek en op het gebied van welzijn van de werknemers.
Scheepsbouw in perspectief verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen in samenwerking met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het Maritiem Museum Rotterdam.
Deze publicatie van de maritiem musea wordt op donderdag 5 november gepresenteerd tijdens het jaarlijkse museumsymposium.

Al zolang er gevaren wordt, worden er schepen gebouwd. Van oudsher gebeurde dat in of vlakbij dorpen en steden.
Geklop en gehamer, de geur van teer en gloeiend ijzer: het vaste repertoire van iedere maritieme gemeenschap.
Scheepswerven waren een essentieel onderdeel van veel plaatselijke economieën en het personeel vormde dikwijls een hechte gemeenschap. De vaak grote complexen waren nadrukkelijk aanwezig in de bebouwde omgeving.
Schaalvergroting en modernisering van technieken en materialen brachten echter een voortdurende zoektocht naar ruimte op gang en veroorzaakten een haat-liefdeverhouding met de omgeving.
In deze uitgave van het Maritiem Museum Rotterdam en het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam schetsen vooraanstaande maritiem-historici, onder wie conservatoren van beide musea, een gevarieerd beeld van de Nederlandse scheepsbouw.
Een dwarsdoorsnede, zowel wat geografische spreiding als wat werfgrootte betreft.
Welke invloed had de scheepsbouw op zijn omgeving; in ruimtelijke zin, maar ook in economisch, sociaal, politiek en cultureel perspectief?
Behalve de grote werven in Amsterdam, Rotterdam (en hun periferie), Groningen, Friesland en Zeeland komen ook de kleinere werven langs de binnenwateren aan bod.
Inmiddels zijn oude werven in veel gevallen volledig uit de omgeving verdwenen en daarmee uit het geheugen gewist.
Elders functioneren deze bedrijfsterreinen nog, of ze hebben met een andere bestemming een nieuw leven gekregen.

Deze uitgave bevat tekstbijdragen van Jeroen ter Brugge, Henk Dessens, Wouter Heijveld, Wicher Kerkmeijer, Jur Kingma, Joke Korteweg, Gerbrand Moeyes, Frits Niemeijer, Meindert Seffinga, Elisabeth Spits, Ernst Weber en Hans Wijn.
De redactie wordt gevoerd door Jeroen ter Brugge, Gerbrand Moeyes en Elisabeth Spits.

Onder redactie van Jeroen ter Brugge (eindredactie), Elisabeth Spits en Gerbrand Moeyes, Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland 1870-2009, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebrocheerd, ISBN 978.90.5730.586.0, prijs € 19,95 – 128 pagina's.


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
De maritieme canon: alles wat iedere Nederlander over onze waterrijke geschiedenis zou moeten weten

Gepubliceerd in combinatie met tentoonstelling in Maritiem Museum Rotterdam

Op 26 juni 2009 werd om 16.00 uur in het Maritiem Museum Rotterdam de uitgave Maritieme Geschiedenis. De Canon van ons maritiem verleden gepresenteerd.
In deze uitgave, naar analogie van de canon van de Nederlandse geschiedenis, is alles wat iedere Nederlander over onze waterrijke geschiedenis zou moeten weten samengevat in 50 toegankelijke, vlot geschreven en kleurrijk geïllustreerde hoofdstukken.

Bijna geen land ter wereld heeft zo’n rijke scheepvaartgeschiedenis als Nederland.
Eeuwenlang trotseerden handelaren, ontdekkingsreizigers en geleerden de risico’s van het zeemansbestaan, op zoek naar roem en rijkdom.
Te weinig Nederlanders realiseren zich echter hoe essentieel het water en de scheepvaart zijn geweest voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling van ons land.
Maar waar zou Nederland nu staan als De Ruyter, Barentsz en Piet Heyn er niet waren geweest?
En hoe anders zou onze taal zijn zonder al die sporen die de zeevaart erin achterliet?

Het Maritiem Museum Rotterdam formuleerde samen met vooraanstaande maritiem-historici de hoogtepunten uit onze waterrijke historie.
Elk van de 50 onderwerpen biedt aanknopingspunten voor boeiende verhalen over de haringvangst, de Hanze en de VOC en over de invloeden van Romeinen en Vikingen.
Over kustvaart en binnenvaart, over scheepsontwerpers en scheepsbouwers, over handels- en slavenvaart en emigrantenvervoer.
Vanaf de prehistorische kano van Pesse tot aan de moderne luchtgeleidingsfregatten. Van de oprichting van de Holland-Amerika Lijn tot de opening van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Maar ook de onmiskenbare rol van de dames van lichte zeden ontbreken in dit overzicht niet.
Onder redactie van Joke Korteweg, met tekstbijdragen van Jeroen ter Brugge, Henk Dessens, Femme Gaastra, Ferry de Goeij, Irene Jacobs, Susan Legêne en Thijs Maarleveld.

Deze uitgave verschijnt bij de opening van de semi-permanente tentoonstelling ‘Geen zee te hoog’ in het Maritiem Museum Rotterdam (Leuvehaven 1 te Rotterdam), waarin de 50 hoogtepunten uit de canon worden geïllustreerd met pareltjes uit de eeuwenoude collectie van het museum.

Joke Korteweg, Maritieme Geschiedenis. De CANON van ons maritiem verleden, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.593.1, € 29,95 – 192 pagina's gebonden, rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit


Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Hudsonjaar 2009: De stichting van Nieuw-Amsterdam, een 17de-eeuws Nederlands bolwerk

In het kader van het Hudsonjaar 2009 wordt op 6 juni 2009 tijdens de ledenvergadering de heruitgave van deel 26 in de reeks van de Werken van de Linschoten-Vereeniging gepresenteerd.
De Stichting van New York verschijnt bij Walburg Pers in Zutphen.
Het oorspronkelijke deel uit 1925 was al geruime tijd niet meer verkrijgbaar.
In 1609 arriveerde de Engelse ontdekkingsreiziger Henry Hudson met het VOC-schip de Halve Maen bij het eiland Manna Hattan.
De Nederlandse kolonisten die na hem kwamen, stichtten er in 1625 in opdracht van de West-Indische Compagnie de stad Nieuw-Amsterdam.
Dat werd de hoofdstad van de kolonie Nieuw-Nederland, gelegen in het stroomgebied van de Hudson.
Na de verovering van de kolonie door de Engelsen in 1664 werd Nieuw-Amsterdam omgedoopt in New York.
Over de stichting van Nieuw-Amsterdam was lange tijd weinig bekend, totdat in 1910 in Amsterdam de Van Rappard-documenten ter veiling werden aangeboden.
Een medewerker van het veilinghuis, Frederik Casparus Wieder (1874–1943), ontdekte dat deze waardevolle en tot dan toe onbekende documenten informatie bevatten over de ontstaansgeschiedenis van Nieuw-Amsterdam.
Ze maakten onder meer duidelijk welke instructies de kolonisten hadden gekregen.
In 1925 publiceerde Wieder de Van Rappard-documenten onder de titel De stichting van New York in juli 1625.
In zijn uitvoerige inleiding schetst Wieder haarfijn de wording van Nieuw-Amsterdam.
Van het oorspronkelijke fort, de huizen en de verdedigingswal van de stad is bijna niets meer terug te vinden, maar wie goed kijkt naar de oude kaarten die Wieder in zijn boek opnam, ontdekt dat het stratenplan van zuidelijk Manhattan – inclusief Broadway (Brede Weg), Wallstreet (Walstraat) en het voormalige tuinbouwgebied The Bowery (bouwerij/boerderij) – al in de 17de eeuw door Nederlandse kolonisten is uitgezet.
De Linschoten-Vereeniging richt zich sinds 1908 op de uitgave van zeldzame of ongepubliceerde verslagen van Nederlandse zee- en landreizen en landbeschrijvingen.


Voor informatie Walburg Pers
Dr. Frederik Casparus Wieder (bezorging en inleiding), De stichting van New York, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.594.8, 288 pagina’s, gebonden, geïllustreerd in zwart/wit, prijs € 39,95.Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522,
Fax algemeen: +31(0)575 -542289
E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159,
7200 BD Zutphen
Internet: www.walburgpers.nl
Geschedenis van de VOC
Van dit boek ontvingen wij alleen een .pdf file aankondiging

De aankondigingVoor informatie Walburg Pers
Een maritieme rariteit; achtergronden en werking van het fenomeen scheepskameel belicht in boekuitgave

Half maart 2009 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers het boek Scheepskamelen & Waterschepen.
‘Eene ellendige talmerij, doch lofflijk middel’ geschreven door Graddy Boven en Ab Hoving.
De scheepskameel kan in veel opzichten beschouwd worden als een maritieme rariteit, maar de Nederlandse koopvaardij en marine hebben veel profijt gehad van deze voorloper van de schepenlift.
Dit boek volgt de geschiedenis van dit vernuftige hulpmiddel en geeft inzicht in de technische aspecten ervan.
De scheepskameel van Meeuwis Meindertsz. Bakker; een wanschepsel met een wonderlijk figuur, een groot lastdragend vermogen en een wiegende beweging
Aan het einde van de 17de eeuw slibde de havenmond van Amsterdam dicht, met als gevolg dat grote schepen hun bestemming niet meer konden bereiken.
Dankzij de scheepskameel, een uitvinding van Meeuwis Meindertsz. Bakker, was het vanaf 1691 mogelijk om schepen over de ondiepte Pampus heen te tillen.
Bakkers oplossing bestond uit twee houten, met water gevulde pontons, die tegen de flanken van een schip werden bevestigd.
Vervolgens werden de twee delen (handmatig) leeggepompt, waardoor het schip hoger kwam te liggen en Marker waterschepen het geheel konden voortslepen.
Scheepsbouwer Cornelis van IJk noemde het ‘kamelen’ van schepen ‘een ellendige talmerij, doch lofflijk middel’.
Het was kostbaar en nam veel tijd in beslag, maar bood tegelijkertijd de enige mogelijkheid om de scheepswerven van de Admiraliteit en de Verenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam te bereiken.
Een revolutionaire technische toepassing, die navolging vond in het buitenland. Na de opening van het Noord-Hollands Kanaal in 1824 werd de scheepskameel, na 133 jaar trouwe dienst, overbodig.
Ab Hoving (1947) is hoofdrestaurator scheepsmodellen bij de Marinemodellenkamer van het Rijksmuseum.
Historicus Graddy Boven (1962) is conservator bij het Marinemuseum. Beiden publiceren regelmatig over maritieme onderwerpen.

Graddy Boven & Ab Hoving, Scheepskamelen & waterschepen.
‘Ellendige talmerij, doch lofflijk middel’,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit,
genaaid gebrocheerd,
ISBN 978.90.5730.603.7,
prijs € 24,95 – 96 pagina's.
Inlichtingen: Walburg Pers in Zutphen
Nieuwe uitgave over transportrevolutie en mobiliteitsexplosie

De ontwikkeling van transport en mobiliteit in Nederland in de 19de en 20ste eeuw
De boekuitgave Van transport naar mobiliteit – bestaande uit twee delen – werd gepresenteerd in het Spoorwegmuseum te Utrecht.
Het eerste deel beschrijft de transportrevolutie (1800-1900), het tweede deel omvat de mobiliteitsexplosie (1900-2000).
De boeken zijn geschreven door dr. ir. Ruud Filarski en dr. ing. Gijs Mom en verschijnen bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers in opdracht van Rijkswaterstaat onder auspiciën van de Stichting Historie der Techniek.
In Van transport naar mobiliteit gaan Ruud Filarski en Gijs Mom in op actuele vragen als, waarom worstelen steeds meer forensen dagelijks met overvolle treinen en lange files?
Hoe komt het dat Nederland een unieke plaats inneemt binnen Europa als het gaat om vrachtvervoer over onze waterwegen?
Waarom steggelen nu al twee generaties Nederlanders over de uitbreidingsplannen van Schiphol?
Is de fiets trouwens een typisch Nederlands vervoermiddel?
En stappen we naar Amerikaans voorbeeld steeds vaker in de auto?
Daartoe analyseren zij in hun twee eeuwen omvattende studie voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de langetermijnontwikkelingen van het Nederlandse verkeer en vervoer.
Het resultaat zijn twee boekdelen met veel nieuw onderzoek en nog niet eerder gepubliceerde feiten.
In het eerste deel, De transportrevolutie (1800-1900), komen de unieke 19de-eeuwse combinaties van stoomtreinen/paardenkracht en stoomboten/zeilschepen aan bod.
Tijdens de Industriële Revolutie ontstonden moderne, uitgebreide netwerken van spoor- en tramwegen, rivieren, kanalen en straatwegen, die geschikt waren voor het vervoer van goederen en mensen.
Belicht worden de gebruikers, ondernemers en tegenstanders van de nieuwe vervoersmiddelen, het overheidsbeleid, alsook de economische en ruimtelijke effecten.
In het tweede deel, De mobiliteitsexplosie (1900-2000), ligt het accent op nieuwe vervoersvormen als de fiets, de (vracht)auto, bestelwagen en bus.
Ook de luchtvaart en de modernisering van het spoorwegsysteem en de binnenvaart komen aan de orde.
Bijzondere aandacht krijgen de bloei en afkalving van het tramnetwerk en de strijd tussen weg en spoor in het Interbellum.
Daarnaast komt de gebruikscultuur van fiets en auto, inclusief de neerslag daarvan in de Nederlandse literatuur, ruim aan bod – van de eerste autobezitters tot de Amsterdamse brozems.

Boekgegevens:
Dr.ir. Ruud Filarski en dr.ing. Gijs Mom, Van transport naar mobiliteit.
Deel 1: De transportrevolutie (1800-1900).
Deel 2: De mobiliteitsexplosie (1900-2000), Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.530.6 (set),
ISBN 978.90.5730.450.7 (deel 1),
ISBN 978.90.5730.451.4 (deel 2),
prijs per deel € 49,50,
setprijs € 89,00 – 480 pagina's per deel.
Uitgeverij Walburg Pers
Havens van AMSTERDAM en ROTTERDAM sinds 1870

Jaarboek 2008 Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en Maritiem Museum Rotterdam

Boekgegevens:
128 pagina's
rijk geillustreerd in kleur
formaat 22,3 x 28,6 cm
speciale gelimiteerde editie in linnen gebonden
met de hand genummerd
isbn 978.90.5730.571.9
Euro 54.50

Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522, Fax algemeen: +31(0)575 -542289 E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159, 7200 BD Zutphen Internet: www.walburgpers.nl
DOOR DE EEUWEN HEEN
.
100 jaar Linschoten-Vereeniging Jubileumuitgave over de geschiedenis van Nederlands oudste, nog lopende boekenreeks
In 2008 viert de Linschoten-Vereeniging haar honderdste verjaardag.
Ter gelegenheid hiervan verschijnt zaterdag 14 juni de jubileumuitgave Reizen door de eeuwen heen.
100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008) onder redactie van Henk den Heijer en Cees van Romburgh.
In deze speciale uitgave belichten vooraanstaande maritiem- historici de geschiedenis van de Linschoten-Vereeniging en de ontwikkeling van het reisverhaal in de 17de eeuw.
Het boek bevat tevens een korte inhoudsbeschrijving van alle tot nog toe verschenen 'Werken'.
Reizen door de eeuwen heen is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
De Nederlanden hebben een rijke reisgeschiedenis.
De voorbije eeuwen hebben veel reizigers hun ervaringen opgetekend en vertellen ze ons over hun tochten over verre zeeën en vreemde continenten.
Reisliteratuur was in de 17de en 18de eeuw een populair genre waarmee het grote publiek zich kon informeren over exotische oorden en vreemde gebruiken.
In 1908 besloot een aantal historici en oud-zeevarenden om de belangrijkste journalen en reisverhalen van Nederlandse ontdekkingsreizigers uit de 16de en 17de eeuw in boekvorm uit te geven.
Zij richtten daarvoor de Linschoten-Vereeniging op. De naam van de vereniging ontleenden zij aan de koopman Jan Huygen van Linschoten, die eind 16de eeuw lange tijd in Azië woonde en reisde.
Na zijn terugkeer publiceerde deze Enkhuizer een boek over Azië, getiteld Itinerario; het beroemdste reisverhaal dat ooit door een Nederlander is geschreven.
Het Itinerario is een van de meer dan honderd reisverslagen die de Linschoten-Vereeniging in de afgelopen eeuw heeft doen verschijnen.
De vereniging is als honderdjarige nog springlevend.
Zij publiceert elk jaar een nieuw deel in de reeks ‘Werken van de Linschoten- Vereeniging’ die uitgroeide tot een unieke collectie reisverhalen in het Nederlandse taalgebied.
Het eeuwfeest van de vereniging wordt in 2008 gevierd met de heruitgave van de eerste delen en verschillende nieuwe publicaties.
Onder redactie van Henk den Heijer en Cees van Romburgh, Reizen door de eeuwen heen.
100 jaar Linschoten-Vereeniging (1908-2008), Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, ISBN 978.90.5730.564.1, geïllustreerd in zwart-wit, genaaid gebrocheerd, prijs € 14,95 144 pagina's.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522, Fax algemeen: +31(0)575 -542289 E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159, 7200 BD Zutphen Internet: www.walburgpers.nl
Overzichtswerk van alle sleepboottypen in Nederland
Begin juni verscheen bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek Slepen en sleepboten.
Nederlandse haven- en binnensleepvaart, geschreven door Sven O. Aarts.
Aarts legt in dit boek de grote lijnen vast van de verschuivingen in de binnensleepvaart.
De uitgave bevat een rijk geïllustreerd overzicht van alle sleepboottypen die op en in de Nederlandse binnenwateren en havens zijn aan te treffen.
Ruime aandacht krijgen specifieke zaken zoals de bouw, sleepbootkrommen en de sleepboot als hobby.
Op de Nederlandse binnenwateren en in havens vaart nog een grote variëteit aan historische sleepboten.
Een groeiend aandeel van deze circa 2500 exemplaren wordt vandaag de dag echter uitsluitend als hobbyvaartuig gebruikt.
De nog resterende beroepssleepboten zijn doorgaans geschikt gemaakt als duwsleepboot, met een groter vermogen en soms uitgerust met dekkraan, boegschroef, lier en hekrol.
Behalve voor sleep/duwwerk worden ze ingezet voor ijsbestrijding, hulpverlening, natte aannemerij en berging.
Het aanbod van te verslepen objecten op de binnenwateren betreft steeds groter materieel, waardoor de opleidingseisen voor het binnenschippersvak voortdurend naar boven worden bijgesteld.
Sleepboten moeten aan steeds strengere eisen voldoen ten aanzien van geluid en accommodatie.
Stijgende brandstofprijzen en personeelskosten vereisen een planmatiger aanpak, die geen ruimte meer biedt voor nostalgie.
Ondertussen neemt de gemiddelde leeftijd van de sleepboot toe; ruwweg 45 in de beroepsvaart en 75 jaar in de pleziervaart.
Specifieke sleepbootwerven zijn in de loop der tijd verdwenen en daarmee ook een groot deel van de knowhow van de werkvloer.
Sven O. Aarts (1946) is specialist op het gebied van sleepvaart, zwaar transport, anchor handling en berging.
Aarts Marine BV ontwikkelt nieuw materieel en werkmethoden voor de sleepvaart.
Sven O. Aarts, Slepen en sleepboten, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, rijk geïllustreerd in kleur en zwart-wit, genaaid gebrocheerd, ISBN 978.90.5730.505.4, prijs € 29,95 – 144 pagina's.
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
Tel algemeen: +31(0)575-510522, Fax algemeen: +31(0)575 -542289 E-mail: publiciteit@walburgpers.nl
Postbus 4159, 7200 BD Zutphen Internet: www.walburgpers.nl


NEDERLANSE JACHTEN
Ontwerp en bouw va Zeil- en Motorjachten 1875 - 1975
In het jaarboek 2007 van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum / Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam wordt deze historie gepubliceerd.
Alle belangrijke bouwers en ontwerpers uit de verslagperiode, zoals N.A. Bernard, J.P.G. Thiebout, G.A. Kroes & Zn, H.C.A. van Kampen, H.W. de Voogt, De Vries Lentsch, E.G. van der Stadt, etc etc komen aan de orde.
Het gehele boek staat vol met prachtige illustraties zowel historisch als hedendaags, van de vele vaartuigen die behouden zijn en worden.
Voor onze broeders en zusters van de zeil- en motorjachten Behoudclubs moet dit boek toch een prachtige aanvulling op de bibliotheek zijn.
Uitgeverij: Walburg Pers - Auteur: Elisabeth Spits
ISBN 978-90-5730-507-8
Verkrijgbaar in de boekhandel
HET ZEEKAARTEN BOEK

Oude zeekaarten zijn een lust voor het oog. Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een internationaal vermaarde kaartencollectie.
In 2006 werd de 'Corpus Christi Collectie' verworven, een unieke collectie van 30 kaarten, die sinds 1714 eigendom waren van het gelijknamige college te Oxford, UK.
Deze verwerving is tevens de reden om dit boek te laten verschijnen.
Sinds de oprichting van het museum in 1874 heeft men een belangrijke verzameling atlassen, kaarten en globes bijeengebracht.
Die collectie geeft een belangwekkende indruk van de maritieme cartografie, met name ook van de ontwikkeling daarvan in Nederland gedurende de zestiende en zeventiende eeuw.
De getoonde illustraties zijn prachtig als men beseft hoe dergelijke kaarten gemaakt werden, veelal handwerk en dan zo kleurrijk en fascinerend, maar ook punctueel.
Zelfs als kijkboek al een aanrader.

Uitgeverij: Walburg Pers - Auteur: Sjoerd van de Meer
ISBN 978-90-5730-475-0
Verkrijgbaar in de boekhandel.
Een eeuw Nederlandse jachten Ontwerp en bouw van zeil- en motorjachten
Vrijdag 9 november 2007 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers het boek Nederlandse Jachten (1875-1975).
Ontwerp en bouw van zeil- en motorjachten samengesteld door Elisabeth Spits, conservator van het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
Nederlandse jachten 1875-1975 geeft een overzicht van de zeil- en motorjachten, getekend door Nederlandse ontwerpers en gebouwd op Nederlandse werven.
Het merendeel van de besproken schepen was bedoeld voor het Nederlandse vaargebied.
Het waren bijna altijd toerjachten voor gezinnen, maar soms werd er ook een wedstrijd mee gezeild.
Aan bod komen de meest in het oog springende jachten van N. Bernhard, J.P.G. Thiebout, G.A. Kroes, H.C.A. van Kampen, H.W. de Voogt, G. de Vries Lentsch jr & sr en W. de Vries Lentsch jr & sr, G.W.W.C. baron van Höevell en E.G. van de Stadt.
Hun werk is representatief voor een eeuw moderne jachtbouw.
De periode 1875-1975 vormt het hoogtepunt van de Nederlandse moderne jachtbouw.
Tot halverwege de negentiende eeuw overheersten de traditionele ronde- en platbodemjachten.
Rond 1850 kwamen de eerste scherpe zeiljachten op het water en een halve eeuw later brak de motorboot door.
Het bezit van een jacht werd voor veel meer mensen bereikbaar. Steeds meer gezinnen brachten hun weekenden en vakanties op het water door.
Jachtbouwers en - ontwerpers stemden hun schepen af op deze nieuwe gebruikers.
In de loop van de jaren dertig van de 20ste eeuw nam gaandeweg het aanbod van handzame en betaalbare motor- en zeiljachten toe.
Door nieuwe bouwmaterialen, zoals polyester, raakte vanaf circa 1960 seriebouw steeds meer in zwang, waardoor jachten goedkoper geproduceerd konden worden.
De recreatiemarkt werd dan ook overspoeld met nieuwe zeil- en motorjachten, waarvan tot begin jaren zeventig het merendeel afkomstig was uit Nederland. Daarna ging de import van polyester jachten uit het buitenland overheersen.
De uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam.
E. Spits, Nederlandse Jachten (1875-1975).
Ontwerp en bouw van zeil- en motorjachten
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.507.8, prijs € 19,95 – 128 pagina's.
VOC-kaarten Maritiem Museum Rotterdam bijeengebracht in boekuitgave
Donderdag 15 november verschijnt het Zeekaartenboek.
Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam onder hoofdredactie van Sjoerd de Meer, conservator cartografie van het Maritiem Museum Rotterdam.
In dit boek staat de Nederlandse maritieme cartografie vanaf de zestiende tot in de achttiende eeuw centraal.
Uitgebreid wordt aandacht besteed aan de Corpus Christi collectie die onlangs door het Maritiem Museum Rotterdam is verworven.
Het Zeekaartenboek is een uitgave van Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen.
Oude zeekaarten zijn een lust voor het oog.
Vooral de met de hand getekende exemplaren op perkament of papier, voorzien van fraaie details, zoals kompasrozen, kompaslijnen en landverkenningen in de vorm van steden en bergen.
Voor de zeeman was een kaart echter vóór alles een onontbeerlijk hulpmiddel om veilig zijn bestemming te bereiken.
De bloeitijd van de Nederlandse maritieme cartografie neemt een aanvang met de eerste moderne zeeatlas van Lucas Jansz. Waghenaar uit 1584, genaamd Spieghel der Zeevaerdt.
Deze beperkt zich nog tot West-Europa, maar niet lang daarna verschijnen de eerste kaarten van niet-Europese wateren, samengesteld door Petrus Plancius.
De zeventiende eeuw wordt bepaald door het werk van het kaartenmakersgeslacht Blaeu; Willem Jansz. Blaeu en diens zoon en kleinzoon Joan Blaeu I en II.
Uitgevershuis Van Keulen is actief tot diep in de achttiende eeuw en sluit de bloeitijd van de maritieme cartografie af met de prachtigste zeekaarten van alle gebieden op aarde.
Het Zeekaartenboek toont de Nederlandse maritieme cartografie vanaf de zestiende tot en met de achttiende eeuw.
Voor de vele illustraties is er rijkelijk geput uit de internationaal vermaarde kaartencollectie van het Maritiem Museum Rotterdam.
Aanleiding voor deze uitgave vormt de terugkeer uit Engeland van de Corpus Christi Collectie: een verzameling unieke VOC-kaarten, die het MMR onlangs aan haar collectie wist toe te voegen.
Sjoerd de Meer, Het zeekaartenboek.
Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, rijk geïllustreerd in kleur, genaaid gebrocheerd
ISBN 9978.0.5730.475.0, prijs € 19,50 – 128 pagina's.
Pioniers van de Gouden Eeuw
Half november 2007 verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers het boek Pioniers van de Gouden Eeuw geschreven door Gerben Graddesz Hellinga.
In deze zeer rijk in kleur geïllustreerde uitgave komen spraakmakende personen aan bod, die ieder op hun eigen wijze hebben bijgedragen aan de expansie van ons land tot wereldmacht.
Van kaartenmaker tot handelaar, van ontdekkingsreiziger of avonturier tot gouverneur of ambtenaar.
Wie 'Gouden Eeuw' zegt, denkt aan de VOC, de welvaart door handel en nijverheid, de ontdekkingsreizen, de koloniale expansie en de ongekende bloei van kunst en wetenschappen.
Er is geen ander tijdperk in de Nederlandse geschiedenis waarin tegelijkertijd zo veel uitzonderlijk begaafde personen op een zo klein oppervlak bij elkaar leefden.
Barents en Coen, De Ruyter en Tasman, Huygens en Sweelinck, Vondel en Bredero, Rembrandt en Vermeer, Spinoza en Van Leeuwenhoek; een kleine greep uit de vele kopstukken van de Gouden Eeuw.
Bij deze voorspoed speelden natuurlijk politieke en economische factoren een rol, maar er was nog een factor van belang.
Juist in die tijd beschikte ons land over een aantal zeer ondernemende lieden, die nu nog onze bewondering verdienen voor hun moed, hun doorzettingsvermogen en hun vindingrijkheid.
Het is zeer boeiend om te zien hoe een handjevol ondernemende en avontuurlijk ingestelde mannen ervoor kon zorgen dat de Nederlandse vlag op de kusten van alle werelddelen wapperde.
Namen als Jan Pieterszoon Coen, Peter Stuyvesant, Jan van Riebeeck en Jacob van Heemskerck spreken nog steeds tot de verbeelding, maar ook andere, minder bekende maar even boeiende kleurrijke en soms controversiële mannen hebben, ieder op hun eigen wijze, bijgedragen aan de opbouw van het wereldrijk Nederland.
Aan de hand van de levens en daden van deze pioniers behandelt Gerben Graddesz Hellinga alle facetten van de koloniale expansie van ons land tijdens de meest tot de verbeelding sprekende eeuw uit onze geschiedenis.
Dr. Gerben Graddesz Hellinga (1938), van oorsprong psychiater, schrijft naast historische boeken (Zeehelden uit de Gouden Eeuw, Geschiedenis van Nederland) ook o.a. kinderboeken en science fiction.
Gerben Graddesz Hellinga, Pioniers van de Gouden Eeuw,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, rijk geïllustreerd in kleur, gebonden met stofomslag,
ISBN 978.90.5730.480.4, prijs € 24,95; vanaf 01.01.2008 € 29,50 – 176 pagina's.
* Bestemming New York
De bijzondere geschiedenis van ms Zaandam

Op 2 november is het 65 jaar geleden dat het Nederlandse koopvaardijschip Zaandam tot zinken werd gebracht.
Mede naar aanleiding hiervan verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek Bestemming New York.
De bijzondere geschiedenis van ms Zaandam, 1939-1942 van de hand van Henk Top.
De auteur reconstrueerde de belevenissen van de bemanning van de Zaandam aan de hand van brieven, dagboeken, krantenartikelen en gesprekken met nabestaanden.
Op levendige wijze belicht hij in deze uitgave de rol van de Nederlandse koopvaardij in oorlogstijd.
In 1939 wordt de Zaandam, een nieuw lijnschip van de Holland-Amerika Lijn (HAL) in gebruik genomen. De politieke spanningen in Europa zijn al voelbaar en de schepen van de HAL kunnen het aanbod van passagiers nauwelijks verwerken.
Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt halen Engelse, Franse en Duitse rederijen hun passagiersschepen uit de lijndiensten tussen Europa en de VS.
Hoewel de risico’s steeds groter worden varen de Nederlandse maatschappijen door.
De Zaandam wordt eind april 1940 naar Nederlands-Indië gedirigeerd, maar ook daar breekt de oorlog uit.
Kapitein Stamperius weet een aanval van Japanse Zerojagers af te slaan en ontsnapt – met honderden evacués aan boord – aan de Japanse omsingeling van Java.
Ook een hachelijke bevoorradingsmissie van het Britse leger in het Midden-Oosten brengt hij, ondanks de dreiging van Duitse U-boten, tot een goed einde.
Op de terugreis naar New York gaat het echter mis. In november 1942 wordt de Zaandam getorpedeerd op 400 mijl uit de Braziliaanse kust.
Stuurman Broekhof weet met 59 opvarenden in een lekke reddingsboot na acht dagen de kust van Brazilië te bereiken.
Drie andere schipbreukelingen worden na 83 dagen uit zee opgepikt.
Uiteindelijk blijken 134 bemanningsleden en passagiers van de Zaandam te zijn omgekomen.
Henk Top MSc (1952) werkt bij de Politieacademie, maar begon zijn carrière op zee en in de Rotterdamse haven (stuurman bij Nedlloyd, reserve-officier, milieu-inspecteur).
Maritieme geschiedenis blijft hem boeien.
Henk Top, Bestemming New York.
De bijzondere geschiedenis van ms Zaandam (1939 - 1942)
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in zwart-wit, genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.516.0, prijs € 19,95 – 208 pagina's.
* Strijd om de VOC-miljoenen
Slag in de haven van het Noorse bergen onderwerp van boekuitgave

Donderdag 18 oktober 2007 verscheen bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen – mede ter gelegenheid van het Michiel de Ruyterjaar – het boek Strijd om de VOC-miljoenen.
Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665 geschreven door Michael Breet.
De retourvloot onder commando van Pieter de Bitter was een van de rijkste uit de geschiedenis van de VOC.
Tijdens de thuisreis brak de Tweede Engelse Oorlog uit waardoor De Bitter moest uitwijken naar het Noorse Bergen, dat destijds in Deens bezit was.
In deze verondersteld neutrale haven wachtte hij op een escorte van admiraal Michiel de Ruyter.
De Engelse en Deense koningen sloten intussen echter een geheime overeenkomst.
Een Engels eskader zou de vloot binnen die haven veroveren.
De Noorse commandant zou geïnstrueerd worden om niet in te grijpen en de buit zou worden gedeeld.
De koerier van dit bericht arriveerde echter pas in Bergen toen de Engelsen de aanval al hadden geopend. Tot hun verbazing kreeg de retourvloot volop steun uit de Noorse vestingwerken.
Na vier uur hevige strijd sloegen de zwaargehavende Engelse schepen op de vlucht.
De uitgeputte retourvloot won de slag van de zich oppermachtig wanende Engelse oorlogsvloot!
Van deze opmerkelijke strijd bestaan diverse ooggetuigenverslagen.
Om begrijpelijke redenen is er van Engelse zijde niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar in Noorwegen en Nederland is er de nodige aandacht aan besteed.
Michael Breet raadpleegde alle beschikbare bronnen over dit fascinerende voorval en presenteert in deze uitgave op levendige wijze de hoofdrolspelers, achtergronden en nasleep van de slag in de haven van Bergen.
Michael Breet (1932) legde zich na zijn veelzijdige maritieme carrière toe op de maritieme en koloniale geschiedenis van Nederland.
Eerder hertaalde hij Wouter Schoutens ‘Oost- Indische voyagie’.
Michael Breet, Strijd om de VOC-miljoenen.
Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, geïllustreerd in zwart-wit, genaaid gebrocheerd
ISBN 978.90.5730.468.2, prijs € 19,50 – 176 pagina's.
Terugkeer naar Nova Zembla De laatste en tragische reis van Willem Barents
zomer 2007 ontvangen
In 2007 is het vierhonderd jaar geleden dat Jacob Heemskerck stierf als admiraal in de Slag bij Gibraltar, waarmee de Nederlandse Republiek in een klap de maritieme reputatie verwierf die de Gouden eeuw glans zou geven.
Heemskerck werd dan ook de eerste admiraal in een lange cultus en kreeg een praalgraf in de Oude Kerk in Amsterdam.
Jacob Heemskerck is beter bekend als de leider van de beroemde expeditie naar Nova Zembla, de expeditie die met Willem Barents overwinterde in het Behouden Huys (1596 -1597).
Het bekende, meer dan vierhonderd jaar oude verhaal van opvarende Gerrit de Veer beschrijft het wedervaren van de Nederlandse schipbreukelingen op de ijzige kust van het pooleiland.
Het bevat een rijkdom aan indrukken en geestigheden, en vele verwijzingen naar de eigenaardigheden van die tijd.
In de 21ste eeuw is het verhaal van de overwintering op Nova Zembla een monument voor de ijzige wildernis die het poolgebied in de afgelopen eeuwen was en die nu met het smelten van de poolkap dreigt te verdwijnen.
Bij gelegenheid van het Vierde Internationale Pooljaar (2007-2009) verschijnt eind september 2007 bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers te Zutphen het boek Terugkeer naar Nova Zembla.
De laatste en tragische reis van Willem Barents. In deze uitgave belicht JaapJan Zeeberg de motivatie van 16de-eeuwse ondernemers en wetenschappers om een vaarroute over de Noordpool naar Azie te ontdekken en de middelen die zij tot beschikking hadden.
Centraal staat de vraag wat het verhaal van Gerrit de Veer ons in de 21ste eeuw nog kan vertellen.
Hoe werd het in de afgelopen eeuwen gelezen, en hoe heeft het de poolreizigers beinvloed die na Willem Barents op zoek gingen naar de gedroomde verten?
Terugkeer naar Nova Zembla presenteert het originele, 16de-eeuwse verhaal met verschillende achtergronddocumenten en de resultaten van archeologisch onderzoek.
Hoewel de schipbreuk op Nova Zembla een ongeluk was – uit onderzoek blijkt dat het schip op de klippen is gelopen – waren de Nederlanders op een overwintering voorbereid. Mogelijk heeft het ontwerp van het Behouden Huys klaargelegen en waren ook extra bouwmaterialen aan boord.
JaapJan Zeeberg beschrijft de culturele dynamiek van het vroegmoderne Amsterdam, de rol van de ondernemers en dominees bij oprichting van de VOC, het lot van het schip, en het ‘Gulden Snede’ principe dat door de schipbreukelingen werd toegepast bij de bouw van het Behouden Huys.
De uitgave is rijk geillustreerd met historisch beeldmateriaal – zoals kaarten van Mercator, prenten en objecten – maar ook met moderne satellietbeelden, landschapsfoto's en reconstructietekeningen.
Dr. JaapJan Zeeberg (1967) promoveerde als fysisch geograaf in Chicago en werkte veelvuldig in het poolgebied.
Hij nam deel aan historisch-archeologische expedities naar Nova Zembla in 1995, 1998 en 2000.
JaapJan Zeeberg, Terugkeer naar Nova Zembla.
De laatste en tragische reis van Willem Barents,
Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, rijk geillustreerd in kleur en zwart-wit, gebonden met stofomslag,
ISBN 978.90.5730.489.7,
prijs Euro 24,95 – 256 pagina's.
Een eeuw dynamiek in de Rotterdamse haven Jubileumuitgave Scheepvaartvereniging Zuid
Zomer 2007 ontvangen
De Scheepvaartvereniging Zuid, Havenondernemersvereniging Rotterdam bestaat dit jaar honderd jaar.
Naar aanleiding van dit jubileum verschijnt de uitgave In het belang van de haven.
Een eeuw Scheepvaartvereniging Zuid van de hand van Matthijs Dicke, Paul van de Laar en Annelies van der Zouwen.
Het boek wordt donderdag 20 september 2007 in Rotterdam – op de dag af 100 jaar na de oprichtingsvergadering – gepresenteerd in gebouw ‘Las Palmas’ tijdens de unieke foto- en filmtentoonstelling ‘Port Images’, een expositie over de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.
De uitgave verschijnt bij Uitgeversmaatschappij Walburg Pers in samenwerking met onderzoeksbureau Stad en Bedrijf.
In 1907 richtten 23 Rotterdamse havenondernemers een belangenvereniging op. De Scheepvaartvereniging Zuid (SVZ) had in de eerste plaats als doel stakingen te voorkomen en geschillen tussen werkgevers en werknemers in goede banen te leiden.
In dit kader werd in 1908 de CAO – de eerste in Nederland – voor de haven geintroduceerd.
Enkele jaren later werd een havenpool voor losse arbeiders ingesteld.
De SVZ voerde een actief arbeidsvoorwaardenbeleid, vooral tijdens de wederopbouwperiode, toen er een groot tekort aan havenarbeiders heerste en een nieuwe visie op de arbeider ontstond.
De vereniging richtte onder meer een vakopleiding op en zette maatschappelijk werksters in bij de zorg voor havenarbeidersgezinnen.
In de jaren '60 verlegde de SVZ haar focus van sociale naar economische belangenbehartiging: infrastructuur en veiligheid, maar ook nieuwe onderwerpen als milieu, informatisering en de Europese concurrentiepositie.
Vandaag de dag werkt de SVZ samen met de Stichting Europoort/Botlek Belangen onder de naam Deltalinqs.
Deze rijk geillustreerde uitgave belicht de 100-jarige geschiedenis van de SVZ en plaatst haar uiteenlopende activiteiten in hun sociaal-economische context.
Een eeuw dynamiek in de Rotterdamse haven.
Matthijs Dicke, Paul van de Laar en Annelies van der Zouwen, In het belang van de haven.
Een eeuw Scheepvaartvereniging Zuid, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers,
ISBN 978.90.5730.506.1, prijs Euro 29,90 – 196 pagina’s.
HET ZEEKAARTEN BOEK

Oude zeekaarten zijn een lust voor het oog. Het Maritiem Museum Rotterdam heeft een internationaal vermaarde kaartencollectie.
In 2006 werd de 'Corpus Christi Collectie' verworven, een unieke collectie van 30 kaarten, die sinds 1714 eigendom waren van het gelijknamige college te Oxford, UK.
Deze verwerving is tevens de reden om dit boek te laten verschijnen.
Sinds de oprichting van het museum in 1874 heeft men een belangrijke verzameling atlassen, kaarten en globes bijeengebracht.
Die collectie geeft een belangwekkende indruk van de maritieme cartografie, met name ook van de ontwikkeling daarvan in Nederland gedurende de zestiende en zeventiende eeuw.
De getoonde illustraties zijn prachtig als men beseft hoe dergelijke kaarten gemaakt werden, veelal handwerk en dan zo kleurrijk en fascinerend, maar ook punctueel.
Zelfs als kijkboek al een aanrader.

Uitgeverij: Walburg Pers - Auteur: Sjoerd van de Meer
ISBN 978-90-5730-475-0
Verkrijgbaar in de boekhandel.

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2016