Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) OverheidsvaartuigenThe money is good and the marriage is bad
Varen op zee

Jaren op de Grote Handelsvaart in het algemeen en het zeeslepen en bergen van schepen in het bijzonder, in een tijd waarin veel veranderingen optreden.
De containerisatie, nu (2016) zo’n 50 jaar geleden in gang gezet, is één van de grootste economische uitvindingen van de 20e eeuw met zeer grote gevolgen voor de werkgelegenheid in de havens en op de vaart zelf.
Ter Haar doet in zijn boek enige malen een oproep tot behoud van het mooie begrip “zeemanschap”.
Een begrip wat in de wetten van de zeevaart dikwijls gebruikt wordt en waarop zeelui in geval van calamiteiten ook op aangesproken worden.
Het is een onderschat begrip geworden.

Maar wat altijd geldt is het oude gezegde:
“Al ziet men kerk en toren staan dan is de reis nog niet gedaan”.

Door zijn werkzaamheden bij, oa Smit Salvage, Smit Tak en Smit International Ocean towage and Salvage Company zag Jan ter Haar vele scheepvaart ongelukken.
Hij vertelt er over in zijn boek.


ISBN: 978-90-8616-265-9
Taal: NL
Formaat: 170 x 240 mm
Aantal pagina's: 352
Bindwijze: Gebonden
Auteur: Jan ter Haar
Prijs: € 27,95
Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370

Website
Memorabele Weltevredens
Een zeevarende familie

Als je een paar zeevarenden in de familie hebt is dat in Nederland niet zo bijzonder.
Indien je familie echter 33 zeevarenden telt en deze ook nog eens door hun opmerkelijke prestaties via een paar honderd krantenartikelen de publiciteit halen dan is dat toch wel bijzonder.
Het gaat hier om de familie Weltevre(e)de(n) die in het verre verleden ook nog een kaper kende die het na een schipbreuk op de kust van Korea tot adviseur van de koning van Korea bracht.
Dan waren er nog de twee broers Arie en Benjamin Christiaan Weltevrede(n) die in de tweede helft van de negentiende eeuw met veel succes deelnamen aan riskante reddingsoperaties bij gestrande schepen.
Zij werden hiervoor meermalen onderscheiden.
Heel opmerkelijk waren ook de belevenissen van de twee neven die na 1920 kapitein werden op verschillende zeeslepers van L. Smit & Co.
De oudste Benjamin Christiaan Weltevrede, bijgenaamd Blinde Ben overleefde ternauwernood de ramp met de “Schelde” in 1925 en de stranding met de “Witte Zee” in 1940.
Hij versleepte o.a. het Singaporedok en het Wellingtondok die tot de meest riskante ondernemingen in de geschiedenis van de sleepvaart werden gerekend.
Zijn jongere neef Benjamin Christiaan Weltevreden, bijgenaamd Ome Ben werd een van de bekendste en meest onderscheiden sleepbootkapiteins van Nederland.
Dit vooral dankzij zijn prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlog als kapitein op de sleepboot “Hudson”.
Aan voornoemde iconen van de zeesleepvaart en aan nog eens dertien andere leden van de familie wordt via ruim 215 foto’s en 30 krantenartikelen aandacht geschonken aan hun avonturen en prestaties.
Zonder overdrijving kan gesproken worden van “Memorabele Weltevredens”.


ISBN: 978-90-8616-114-0
Taal: Nederlands
Formaat: 165 x 230 mm
Aantal pagina's: 256
Bindwijze: Gebonden
Release datum: 09-2013
Auteur: Willem Pop
Prijs: € 24,95
Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370

Website
Expeditiebedrijf H. Braakman & Co.
De vaart op België met de Telegraaf-vloot.

Hoe schippersknecht Hermann Heinrich Brackmann aan het eind van de 18e eeuw in Mülheim aan de Ruhr wordt geboren en samen met zijn familieleden in de 19e eeuw in Rotterdam een schitterend expeditiebedrijf opbouwt.
Door het ontbreken van opvolgers komt het ‘Expeditiebedrijf H. Braakman & Co’ uiteindelijk in de jaren dertig van de 20e eeuw geheel in handen van ‘Ruys & Co’, die de zaken voortzet.
Zij gaat op haar beurt in 1970 op in de ‘Koninklijke Nedlloyd’.
In de daartussen liggende jaren zijn vele bedrijfsonderdelen van HBC al opgenomen in diverse werkmaatschappijen van Ruys.
In 1988 wordt ‘Braakman Autovervoer B.V.’ als laatste werkmaatschappij met de naam van haar oprichter verkocht aan de Franse maatschappij ‘Chargeurs S.A.’.
In 1989 verdwijnt de naam Braakman uit de Registers van de Nederlandse Kamer van Koophandel.
Wie heden ten dage in Rotterdam vraagt naar het bedrijf krijgt daarop nauwelijks een adequaat antwoord.
Het lijkt wel of er nooit een firma met de naam ‘Braakman’ heeft bestaan.
Daarmee lijkt de cirkel rond.
Dat is echter bedrieglijk en zou velen te kort doen.

Dit boek is bedoeld om een schets te geven van het ‘Expeditiebedrijf H. Braakman & Co’ en al die personen die gedurende de 177 jaren tussen 1811 en 1988 hun beste krachten hebben gegeven aan dit boeiende cargadoors- en expeditiebedrijf aan de Rotterdamse waterkant.
Het was voor de auteur een uiterst avontuurlijke reis, die hij zonder de enthousiaste hulp van velen nimmer had kunnen maken.
Daarvoor past hier een welgemeend woord van dank.
Hij spreekt daarbij de hoop en wens uit dat velen hem zullen volgen op die zwerftocht langs de oevers van de Maas.

Met een uitgebreide vlootlijst van alle schepen.ISBN: 978-90-8616-122-5
Taal: Nederlands / English summary
Formaat: 210 x 275 mm
Aantal pagina's: 334
Bindwijze: Gebonden
Release datum: 08-2013
Auteur: Rinze Mast
Prijs: € 39,95
Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370

Website
Zeesleper Thames
In de Tweede Wereldoorlog

Bijna 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog wordt de geschiedenis van de sleepboot Thames in de vijf oorlogsjaren in boekvorm uitgegeven.
Vele schepelingen waren in de jaren 40-45 betrokken bij onder meer de konvooivaart.
Het was een harde en zware tijd, als men het er al levend afbracht.
Dat gold ook voor de bemanningen van de Nederlandse sleepboten die bij het uitbreken van de oorlog buiten Nederland waren.
De schepen kwamen al snel onder het bewind van de Britse Admiraliteit.
Onder meer kregen deze slepers de opdracht getorpedeerde of op andere wijze beschadigde schepen en hun opvarenden die in nood verkeerden, in veiligheid te brengen.
Eén van die sleepboten was de nog bijna nieuwe Thames van Smit & Co. Eerste stuurman op de Thames was leendert Westdijk sr Over zijn ervaringen in de oorlog heeft hij vrijwel nooit gesproken en zijn oudste zoon, leendert jr .. heeft deze onbekendheid trachten op te lossen.
Hij is daar jaren mee bezig geweest, mede omdat veel documenten pas na lange tijd door de Engelse overheid werden vrijgegeven.

Eerste machinist van de Thames, Cornelis Flikweert, heeft een persoonlijk dagboek bijgehouden waarin hij vele gebeurtenissen heeft vastgelegd.v Dat was een bron voor veel informatie.
Daarnaast heeft ook het Nationaal Sleepvaart Museum veel informatie en foto's aangedragen. Toen leen Westdijk jr., die ook als gezagvoerder bij Smit heeft gevaren, zijn chronologische rapportage gereed had, ontstond het idee dit als boek uit te geven.
Zijn verhaal moest worden geredigeerd en waar nodig herschreven.
Dat is gedaan door Pieter Spits in samenwerking met Rien van Felius.
Het boek "Zeesleper Thames in de Tweede Wereldoorlog" geeft een duidelijk beeld van de omstandigheden waaronder werd gevaren en het belangrijke werk dat door de Thamesbemanning is gedaan.
Onder grote spanning hebben ze assistenties verleend en bergingen verricht.
Aanvankelijk in de Western Approaches, het zeegebied ten westen van Engeland, vervolgens is vanuit Gibraltar geopereerd en daarna aan de oostkust van Afrika.
In 1943 is een grote reis gemaakt over het zuidelijk halfrond met een in twee delen gesplitst droogdok, van Montevideo naar Dakar De Roode Zee (een jaar daarna met man en muis vergaan) sleepte het andere deel.
De Thames werd vervolgens gestationeerd in Freetown, klimatologisch gezien niet bepaald een 'place to be' Nadien is de Thames teruggekeerd naar Engeland om mede te worden ingezet voor de Operatie Overlord, de invasie van Normandië in juni 1944.
Pas in juli 1945 keerde de Thames behouden terug in Maassluis.
Het boek eindigt met de persoonlijke herinneringen die leen Westdijk jr en Jo Flikweert aan deze thuiskomst hebben bewaardZeesleper Thames
148 pagina's, 210 x 270 gebonden Rijk gelliustreerd, deels in kleur
ISBN 978-90-8616-104-1
De verkoopsprijs is € 32,95.
Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370

Lees website
Zeesleper Elbe
Van woeste zeeën naar rustiger vaarwater

De zeesleepboot Elbe is een bijzonder schip.
Uniek is dat één schip in haar 50-jarig bestaan zoveel imponerende belevenissen en avonturen meemaakt… en het overleeft.
Ze werd gebouwd in 1959, juist in een tijd waarin grote vraag ontstond naar zwaardere zeeslepers.
Dit had onder andere te maken met de opkomst van grote objecten zoals mammoettankers en boorplatforms, die over de gehele wereld versleept moesten worden.
Daar was vermogen voor nodig, veel vermogen.
De Elbe met in eerste instantie haar 4000 pk voldeed aan deze eis.

Ze heeft in dienst van L. Smit & Co’s Internationale Sleepdienst veel grote en grootse opdrachten tot een goed einde gebracht.
Eind jaren zeventig werd de zeesleper in opdracht van de Amerikaanse Association of Maryland Pilots verbouwd tot loodsboot.
Daarna werd ze in 1985 werd aangekocht door de milieuorganisatie Greenpeace die haar wereldwijd inzette bij vele acties.

Uiteindelijk zou het schip in 2002 worden overgedragen voor restauratie tot museumschip.
Een ingrijpende metamorfose die gepaard ging met de nodige tegenslagen.
Tegenwoordig is de Elbe het vlaggenschip van de Sleepboothaven Maassluis en eigendom van de Stichting Maritieme Collecties Rijnmond.


ISBN: 978-90-8616-084-6
Taal: NL
Formaat: 210 x 270 mm
Aantal pagina's: 176
Bindwijze: gebonden
Opmerkingen: In kleur
Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370

Lees website
SLEEPSCHEPEN
Herinneringen van een schippersjongen aan de riviersleepvaart

Circa 1860 nam de riviersleepvaart in belangrijk mate toe en was het sleepschip tot rond 1960 in de meerderheid tot opzichte van het bijna verdwenen zeilvrachtschip en het sterk opkomende motorvrachtschip.
Ruim een eeuw domineerde het sleepschip op de rivieren en kanalen.
Dit type binnenvaartschip was gebouwd en bestemd is om te worden gesleept en had dan ook geen eigen motor voor de voortstuwing.


Auteur Rinus de Jongh groeide als schippersjongen op aan boord van verschillende sleepschepen.
Hij vertelt over de schepen, de reizen en zijn ervaringen.

ISBN: 978-90-8616-103-4
Taal: NL
Formaat: 225 x 290
Aantal pagina's: 208
Bindwijze: gebonden
Opmerkingen: deels in kleur
Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370

Lees website
Maritieme Kalender 2010

Ondanks dat de rederij Smit-Lloyd al jaren geleden met haar werkzaamheden is gestopt, heeft het nog steeds een geweldige reputatie.
Dat bleek ook door de enorme belangstelling voor de boeken De Smit-Lloyd Story van Nico J. Ouwehand (ISBN 978-90-9616-041-9) en het recent verschenen Potjestijd de verhalen bundel door Ian Ouwendijk (ISBN 978-90-9616-050-1).

Op Internet is er een druk bezochte website over dezxe rederij.
De initiator van deze website is Jaap Kooi en hij stelde voor Lanasta een speciale 2010 Smit-Lloyd kalender samen, waarmee hij de dynamiek van Smit-Lloyd en haar schepen in beeld brengt.
Maar liefst 14 groot formaat foto's en 12 kleine foto's laten de kleinde handelsvaart zien in al zijn facetten, schepen van nu en die van weleer.


ISBN: 90-816-070-9
Formaat 320 x 450 mm (320 x 225 mm gevouwen)
Prijs € 10,95Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370
Potjestijd, Smit-Lloyd verhalen

Smit-Lloyd was een Rotterdamse scheepvaartmaatschappij die zich bezig hield met het bevoorraden, verslepen en verankeren van booreilanden, platforms en ander drijvend materiaal voor de oliewinning op zee.
In de dertig jaar dat het bedrijf bestond was zij toonaangevend voor de offshore wereld.
Er heerste een sfeer van kameraadschap en gezelligheid, die de moderne zeeman, in zijn gecomputeriseerde wereldje van regels, wet jes, managementsystemen, audits en inspecties nauwelijks meer kan voorstellen.

Naar oud gebruik kwam de bemanning van een schip rond het middaguur bijeen om onder het genot van een lichte alcoholische verversing de gebeurtenissen van de dag door te nemen.
Deze vergaderingen op het middaguur waren een ingeslepen gewoonte.
De kok verzorgde een bitterhap waarvan de tafel doorboog, er werd een glaasje bier gedronken en er werden sterke verhalen verteld en de laatste nieuwtjes uitgewisseld.
Charteraars van de schepen, agenten, scheepshandelaren en andere lieden die wat het met het schip te maken hadden ontdekten hoe gezellig het rond het middaguur aan boord was en, als ze de kans kregen, namen zij in groten getale deel aan deze dagelijkse borrel wanneer het schip voor de kant lag.

AI snel werd het borreluur "potjestijd" genoemd naar de "potjes" bier die geconsumeerd werden.
Voor u ligt een verhalenbundel over Smit-Lloyd, als een soort hommage en in memoriam aan deze maatschappij. Verhalen met een knipoog, geschreven door lan Ouwendijk.
Geïllustreerd door Hadewych Ouwendijk.
De auteur:
lan Ouwendijk heeft ruim 25 jaar als stuurman en kapitein bij Smit-Lloyd gevaren. Een deel van de verhalen zijn dan ook autobiografisch.


POTJESTIJD, Smit Lloyd verhalen 228 pagina's,
15,0 x 22,5 cm, sof tc over
ISBN 978-90-8616-050-1 Lanasta
De verkoopsprijs is € 19.95.

Uitgeverij LANASTA
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen (NL)
website : www.lanasta.com
info@lanasta.com
T+ 31 (0)591 618747
F + 31 (0)591 648370
Scheepshistorie deel 6

Hoewel Scheepshistorie hoofdzakelijk is bedoeld voor de liefhebbers van het scheepsmodel als cultureel erfgoed en geïnteresseerden in onze vaderlandse maritieme historie, wordt de actieve scheepsmodelbouwer niet vergeten.
Van de betreffende schaalmodellen zijn bij de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers bouwtekeningen en bouwbeschrijvingen van de schaalmodellen te verkrijgen.
Zoals bekend staat in deze serie de historie centraal, aangevuld met enkele korte relevante of actuele berichten.
Buiten de kring van scheepsmodelbouwers is er sprake van een nog veel grotere groep van belangstellenden, die geïnteresseerd zijn in het scheepsmodel als visueel object en tastbare bewijs van onze maritieme historie.
Het scheepsmodel is bovendien een uitstekend hulpmiddel bij het aankweken van maritieme belangstelling bij de jeugd.
De scheepsmodellen hebben een geheel eigen, vooral nostalgische uitstraling, en zijn vaak een uitstekend hulpmiddel bij het bestuderen van oude scheepsconstructies.
Maar ook de recent gebouwde reconstructies van historische schepen zijn belangrijk, met name vanwege de bestudering van het oude handwerk van de scheepsbouwmeesters door de eeuwen heen.
Het gaat dus zeker om de reconstructie van een schip waarvan tijdens archeologische opgravingen slechts restanten zijn teruggevonden.
In deze editie de geschiedenis van de ZWARTE ZEE III, het grootste verlies van Behoudend Sleepvaart Nederland!
Dus nu zelf te bouwen
Met het verschijnen van dit nummer 6, is ook een Engels talige versie is verschenen.
Deze reeks heeft de naam Maritime History en is eveneens leverbaar in iedere goede boekhandel.

Auteur: Ing. Henk van der Biezen / ISBN 978-90-8616-032-6 ISBN 978-90-8616-0 15-0
Formaat: 21 x27,5 cm, 80 pagina's, genaaid gebrocheerd, prijs: € 17,95
Scheepshistorie 6, Maritime History 6,
Tel. 0318 640249 of 0653176229 e-mail.


Inlichting:
Uitgeverij Lanasta
Slenerbrink 206
7812 HJ Emmen.
De Smit-Lloyd Story.
Anywhere. Anytime. Anyway

In 1964 werd Smit-Lloyd opgericht voor de exploitatie van platformbevoorradingsschepen voor de offshore.
De toenmalige joint venture beschikte aanvankelijk over slechts enkele schepen.
Maar daar kwam echter snel verandering in, en de vloot van Smit-Lloyd groeide in korte tijd uit tot een van de grootste ter wereld.
De bevoorradingsschepen van Smit-Lloyd voeren over alle wereldzeeën en hadden een grote naamsbekendheid en reputatie.
Mede doordat het varen met deze schepen een speciale kundigheden vereistte omdat men onder en bij booreilanden in moeilijke omstandigheden als het ware op de vierkante centimeter moest kunnen manoeuvreren.
In de hoogtijdagen was Smit-Lloyd dan ook een bedrijf waar iedereen trots op was.
Ze nam binnen het Smitconcern een bijzondere plek in, waar teamspirit en hart voor de zaak vanzelfsprekende begrippen waren.
Bovendien een plek om een mooie carrière op te bouwen. De rederij zou tot 1996 bestaan.

Nico Ouwehand geeft met dit rijk geillustreerde boek (272 pagina's geheel in full colorl), met veel nooit gepubliceerd fotomateriaal en talloze tekeningen, een brede kijk op de historie van dit bedrijf.
Een zeer compleet boek over een deel van de Smit-dynastie op het water, die inmiddels al wel buiten de naam SMIT opereert.
Prachtig kijk- en leesboek om de trots van Nederland ten aanzien van de offshore activiteiten eens helemaal op een rij te zien.
Vele van die oer degelijke Nederlandse vaartuigen zijn nog actief, ook dat wordt belicht in dit boek.
Kortom een compleet boek over een niet vergeten Nederlandse rederij.


De Smit-Lloyd Story Anywhere, Anytime, Anyway
ISBN 978-90-8616-041-9
formaat 210 x 270 mm,
272 pagina's, gebonden, rijk geïllustreerd, full color
Prijs: € 39,95
Auteur: Nico J. Ouwehand
Lanasta
De Maritieme uitgeverij - Emmen
VANAF DE BRUG GEZIEN

De auteur heeft het leven van Willem Pop Sr. als kapitein op een hele vloot zeeslepers bijelkaar verzameld in een boek.
Van matroos tot kapitein bevoer hij meer dan vijftig schepen, veelal in de zeesleepvaart.
Een beschrijving van het leven op zee in vrijwel de gehele vorige eeuw.
Vanaf 1914 tot 1960 een kleine 50 jaar vanaf de brug vastgelegd.
Zijn zoon ontdekte enkele jaren geleden de aantekeningen van Willem Pop Sr. en nam deze ter hand om er een leesbaar geheel van te maken.
Vele foto's uit die periode illustreren een tijdvak van 50 jaar zeevaart, ook die foto's behoren tot de familie collectie.
De verslagen zijn soms kort en bondig en op andere plekken weer wat langer.
Wel een zeer welkom stuk historie beschrijving.

Auteur: Willem Pop
ISBN 978 90 8616 030 3
204 pagina's - afm: 17 x 24 cm.

Inlichting: Lanasta - Slenerbrink 206 - 7812 HJ Emmen.
Scheepshistorie 3 -
Het schaalmodel als reconstructie.
Deze alweer derde uitgave in samenwerking met de Naderlandse Vereniging van Modelbouwers brengt ons de beschrijving van de UTRECHT, oorlogschip van 42 stukken, gebouwd in Zaandam in 1653.
Prachtige foto's van het hiervan gemaakte model met daarbij de beschrijving van de geschiedenis van de echte Utrecht.
Verder is er aandacht voor de bibliotheek van het Maritiem Museum Rotterdam en voor het model van de boeierpraam LUTINA.
Laatstgenoemd model werd enkele jaren geleden gebouwd als reconstructiemodel van het Overijssels vrachtschip LUTINA, dat nabij Swifterbant werd gevonden.
Zowel de beschrijvingen van het type Overijssels vrachtschip als omtrent de totstandkoming c.q. bouw van het reconstructiemodel zijn interessant vanuit historie en behoud.
De achterin het boek verklarende woordenlijst kan bijdragen tot het woordenboek van scheepvaart "Binnenvaart Encyclopedie"op het internet.

Uitgeverij Lanasta - ISBN 978-90-8616-028-0
Verkrijgbaar in de boekhandel.

Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2016