Hèt blad voor de
   beroeps- en
   recreatievaart  
   van:
   Stoomboten,
   Sleepboten,
   Duwboten,
   (ex) Overheidsvaartuigen
BEDIENING KUNSTWERKEN BLIJFT IN DE PROVINCIES VEELAL VOLGENS WINTERMAANDEN REGIEM Tot 1 juni 2020Bericht: 19.03.2020
De maatregelen vanwege het Covid-19 hebben ook forse impact op de binnenvaart.
We zijn ons bewust van de noodzaak om verschillende regels op te schorten en zijn daar nationaal en internationaal mee bezig.

We onderzoeken de mogelijkheden om de geldigheid van allerlei bemanningsdocumenten, -certificaten en –(deel)examens te verlengen tot na de crisis.
Natuurlijk gaan we ook na of de technische inspecties doorgang kunnen vinden en onderzoeken we de mogelijkheden om tijdelijke certificaten te verstrekken of op een andere manier problemen met verlopen keuringen en certificaten op te lossen.
Vandaag hopen we een besluit te kunnen nemen in de CCR om de handhavende instanties op te roepen slechts te handhaven in die situaties waar de risico’s te groot zijn.

De aflossing van bemanning staat inmiddels ook onder druk.
Met de Europese Commissie is contact gezocht om te kijken of er een regeling voor het reizen van bemanningsleden gemaakt kan/moet worden.
Dit is al opgenomen in de richtlijnen die de Commissie gisteren publiceerde maar we bezien hoe dit in de praktijk uitgewerkt kan worden.

De infrastructuur en het transport over de binnenwateren is een vitaal proces dat we zo lang mogelijk zullen blijven ondersteunen.
Op dit moment is de ondersteuning van RWS nog 100% maar er wordt gewerkt aan een afschalingsmodel voor het geval er minder menskracht beschikbaar is.
Over de beschikbaarheid van de infrastructuur en aanverwante zaken zal RWS zelf de communicatie verzorgen.
Ook in de ons omringende landen is nog steeds voldoende capaciteit voor scheepvaartafwikkeling.
In Frankrijk wordt de mogelijkheid van beperking in bediening van 24 naar 16 uur per dag onderzocht. Relevante informatie wordt ook via de website van de CCR verspreid.

We zullen de informatieverstrekking op deze manier continueren op geschikte momenten.
Als er specifieke vragen zijn kunt u contact opnemen met mij of rechtstreeks met de relevante collega’s van mijn afdeling.

Ik wens u allen veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Lucia Luijten
afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen

Rijkswaterstaat.2020.02867.0
Haven van Marken;
mededeling; bijzondere voorzichtigheid
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Bijzondere voorzichtigheid Haven van Marken
· woensdag 8 april 2020 tot nader bericht
In verband met covid-19 is er tot nader bericht geen Havenmeester aanwezig.
(Midden Nederland , District Noord , 21/2020 , 08-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02537.1
Eem;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten Eem
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Per 1 april zou het recreatie- of vaarseizoen van start gaan.
De start van dit vaarseizoen is uitgesteld tot nader bericht.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02537.0 van 26-03-2020 is vervallen.
(Utrecht , 08-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02683.1
Vaartsche Rijn - Oude Gracht;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Weerdsluis
en bruggen in beheer gemeente Utrecht
· maandag 30 maart 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
· zaterdag 11 april 2020 tot nader bericht Zaterdag 09:00 tot 16:30
De winterbediening blijft van kracht. Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02683.0 van 31-03-2020 is vervallen.
(Utrecht , 07-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02533.1
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten in beheer waterschap Amstel, Gooi en Vecht
· dinsdag 31 maart t/m woensdag 8 april 2020
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag 09:00 tot 16:30
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag 09:00 tot 16:30
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zondag
Winterbediening vaarwegen waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) t/m 8 april 2020.
Bediening 9 april tot nader bericht ma-za 09:00-16:30, zondag en feestdagen geen bediening.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02533.0 van 26-03-2020 is vervallen.
(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 07-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02853.0
Roompot;
mededeling; oponthoud
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Oponthoud maximaal 1 u Zeelandbrug
· dinsdag 7 april t/m zondag 31 mei 2020
Maximaal 1 keer per uur bediening van de Zeelandbrug.
(Zee en Delta , District Noord , 2020/ 41 , 07-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02513.2
Blauwediep - Slochterdiep - Damsterdiep - Groeve, noordelijk gedeelte - Groeve - Vaarwater naar Oostmahorn - Rensel - Winschoterdiep - A.G. Wildervanckkanaal - Oude Eemskanaal - Aduarderdiep - Noord-Willemskanaal - Reitdiep - Reitdiep, Binnenhaven te Zoutkamp;
mededeling; stremming
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Stremming alle richtingen recreatievaart Blauwediepsluis
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Stremming alle richtingen recreatievaart Slochtersluis
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Stremming alle richtingen recreatievaart Jan B. Bronssluis
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Stremming alle richtingen recreatievaart Groevesluis-Noord
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Stremming alle richtingen recreatievaart Groevesluis-Zuid
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Stremming alle richtingen recreatievaart Robbengatsluis
· donderdag 9 april 2020 00:01 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Rensel
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Rensel
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Winschoterdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Winschoterdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart A.G. Wildervanckkanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart A.G. Wildervanckkanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Oude Eemskanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Oude Eemskanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Aduarderdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Aduarderdiep
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Noord-Willemskanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Noord-Willemskanaal
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Plataanbrug tot Dorkwerdersluis
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Plataanbrug tot Dorkwerdersluis
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen recreatievaart Platvoetbrug tot Reitdiepbrug
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag
- Gedeeltelijke stremming alle richtingen recreatievaart Platvoetbrug tot Reitdiepbrug
· donderdag 9 april 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag
Recreatievaart die gebruik wil maken van de vaarwegen Rensel, Winschoterdiep, A.G. Wildervanckkanaal, Oude Eemskanaal, Aduarderdiep, Noord-Willemskanaal en Reitdiep dient zich 72 uur van tevoren op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.00 uur aan te melden op telefoonnummer 06-11741667.
Brug en sluisbediening voor de recreatievaart vindt alleen plaats op werkdagen.
In het weekend kan de recreatievaart op deze vaarwegen geen gebruik maken van brug- en sluisbediening.
(Groningen , Inspectie Scheepvaart , 07-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02774.0
Kanaal door Walcheren;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Kanaal door Walcheren
· vrijdag 3 april t/m zondag 31 mei 2020
Een bekendmaking betreffende gewijzigde bedieningstijden objecten over het kanaal door Walcheren ivm Covid-19 is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=2583447883
Informatie:
- informatiepunt telefoon 0628904021, NC Vlissingen
(Zeeland , 6 , 03-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02805.0
Dintel;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Prinsenlandsebrug
· maandag 6 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag 06:00 tot 22:00
· maandag 6 april 2020 tot nader bericht Zaterdag 08:30 tot 17:00
Zondag geen bediening
(Brabantse Delta , 06-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02825.0
Algemeen Nederland; mededeling; geen bediening
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Geen bediening Objecten in beheer provincie Drenthe
· maandag 13 april 2020 ivm 2e Paasdag
(Drenthe , 06-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.00855.1
Wim Thomassenhaven;
bericht ingetrokken; geen bediening
Ivm overige geldt het volgende:
- Geen bediening Schiethavenbrug
· woensdag 5 februari 11:51 tot maandag 6 april 2020 06:00
Onderdoor vaart blijft mogelijk Kanaal peil +5.35 M Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.00855.0 van 05-02-2020 is vervallen.
(Zaanstad , 06-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02784.1
Algemeen Nederland; mededeling; geen bediening
Ivm overige geldt het volgende:
- Geen bediening alle richtingen recreatievaart Vaarwegen/objecten in beheer gem. Amsterdam
· zondag 5 april 2020 07:00 tot 21:00
- Geen bediening alle richtingen passagiersschepen Vaarwegen/objecten in beheer gem. Amsterdam
· zondag 5 april 2020 07:00 tot 21:00
Met uitzondering van de Kostverlorenvaart route (Westerkanaal, Kattensloot, Kostverlorenvaart, Schinkel, Nieuwe Meer) en de Amstel route (Oosterdok, Marinedok, Nieuwe Herengracht, Binnen Amstel, Amstel)
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02784.0 van 04-04-2020 is vervallen.
(Amsterdam , Programma Varen , 05-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02707.1
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Provinciale bruggen sluizen Friesland
· dinsdag 31 maart 2020 tot nader bericht
IVM gezondheidsrisico (COVID-19) geldt voor diverse vaarwegen in Nederland tot nader bericht winterbediening.
Voor detailinformatie voor de provincie Friesland zie https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=2584951358
Volg verder de berichtgeving op www.vaarweginformatie.nl of NOS teletext pagina 721.
(Fryslan , Provinciale Waterstaat , 05-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02292.2
Noorder Buiten-Spaarne - Binnen-Spaarne - Zuider Buiten-Spaarne;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm overige geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Vaarwegen gemeente Haarlem
· dinsdag 17 maart 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengt tot nader bericht: Noorder Buiten Spaarne, Spaarne, Binnen Spaarne en het Zuider Buiten Spaarne.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02292.1 van 01-04-2020 is vervallen.
(Haarlem , 03-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02777.0
Algemeen Nederland; mededeling; stremming
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Stremming alle richtingen recreatievaart Vaarwegen/Objecten HHNK
· vrijdag 3 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen beroepsvaart Vaarwegen/Objecten HHNK
· vrijdag 3 april 2020 tot nader bericht
In verband met het Coronavirus: - Wordt de start van het vaarseizoen van de vaarwegen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier tot nader order uitgesteld.
Alleen voor beroepsvaart wordt voor bruggen en sluizen de winterbediening verlengd.
(Hollands Noorderkwartier , 03-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02666.1
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Ojecten in Beheer bij Port of Harlingen
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
In verband met gezondheidsrisico’s (COVID-19): -Gewijzigde bediening objecten in beheer bij Port of Harlingen
-Dit geldt van woensdag 1 april tot nader bericht
Informatie: -Bediening volgens winterregime
(Port of Harlingen , 03-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02535.1
Schiedamsche Schie;
mededeling; stremming Ivm overige geldt het volgende: - Stremming Noorderbrug, Schiedam
· donderdag 26 maart 2020 09:08 tot nader bericht
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02535.0 van 26-03-2020 is vervallen.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 22, havendienst Schiedam
- informatiepunt telefoon 0106315300, havendienst Schiedam
(Schiedam , 03-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02746.0
Buiten-IJ, Open-IJ;
informatieservice;
Ivm gewijzigde markering geldt het volgende:
In verband met beperkte capaciteit van de vaarwegmarkeringsdienst blijft de aanvullende markering voor de recreatievaart op het Afgesloten IJ en Buiten IJ opgenomen vanaf 1 april 2020 tot nader bericht.
(Midden Nederland , District Noord , 20/2020 , 02-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02734.0
Gekanaliseerde Hollandsche IJssel;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm overige geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen beroepsvaart Hoenkoopsebrug
· donderdag 2 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden alle richtingen beroepsvaart Wilhelmina van Pruisenbrug
· dinsdag 7 april 2020 tot nader bericht
Op afroep alleen voor beroepsvaart, bellen 24 uur van te voren, tijdens kantoortijden.
(Stichtse Rijnlanden , 02-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02442.1
Nauernasche Vaart - Voorzaan - Achterzaan of Binnenzaan;
mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Nauernasche Vaart
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Voorzaan Achterzaan of Binnenzaan
· woensdag 1 t/m zondag 5 april 2020
Winterbediening verlengd tot nader bericht.
(Zaanstad , 01-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02723.0
Overlekerkanaal - Westerhaven, Dokhaven te Medemblik - Westfriesche Vaart;
informatieservice; gewijzigde bedieningstijden
Ivm overige geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Westerhavensluis, Medemblik, brug over bovenhoofd
· woensdag 1 april 2020 16:50 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Kwikkelsbrug
· woensdag 1 april 2020 16:50 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Overlekersluis, brug in N-240
· woensdag 1 april 2020 16:50 tot nader bericht
Aangepaste bedientijden: 08:00 uur tot 18:00 uur
(Medemblik , Havenmeester Medemblik , 01-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02707.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Provinciale bruggen sluizen Friesland
· dinsdag 31 maart 2020 tot nader bericht
IVM coronavirus geldt voor diverse vaarwegen in Nederland tot nader bericht winterbediening.
Voor Detailinformatie hierover zie de berichtgeving op www.vaarweginformatie.nl of NOS teletext pagina 721.
(Fryslan , Provinciale Waterstaat , 01-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02711.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Bruggen Gem Maassluis
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengd:Ma tot vrij Van 6:00 tot 7:00 en 8:30 tot 17:00 en van 18:00 tot 20:00 Za 8:00 tot 9:00 ( op afroep)
Zo 20:00 tot 21:00 ( op afroep)
Informatie:
- informatiepunt telefoon 0105912852 Haven van Maassluis
- informatiepunt marifoonkanaal 68 Haven van Maassluis
(Maassluis , 01-04-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02697.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden diverse vaarwegen Nederland
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Ivm coronavirus geldt voor diverse vaarwegen in Nederland tot nader bericht winterbediening.
Voor detailinformatie hierover zie de berichtgeving op www.vaarweginformatie.nl of NOS teletekstpagina 721.
(VWM , Waterkamer , 31-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02696.0
Oude Rijn - Grecht - Lange Weidsche Boezem - Lange Linschoten; mededeling; stremming
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden sluis Bodegraven
· woensdag 15 april 2020 tot nader bericht
- Stremming Haanwijkerschutsluis
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Woerdense Verlaat
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Goejanverwellesluis
· woensdag 15 april 2020 tot nader bericht
- Stremming sluis Oudewater
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Winterbediening objecten in beheer van Hoogheemraadschao de Stichtse Rijnlanden met uitzondering van de Waaiersluis te Gouda.
(Stichtse Rijnlanden , 31-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02671.1
Algemeen Nederland; mededeling; stremming
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Stremming alle richtingen recreatievaart objecten in beheer gemeente Assen
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02671.0 van 30-03-2020 is vervallen.
(Assen , 31-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02683.0
Vaartsche Rijn - Oude Gracht; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Weerdsluis en bruggen in beheer gemeente Utrecht
· maandag 30 maart 2020 tot nader bericht
De winterbediening blijft van kracht.
(Utrecht , 31-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02247.2
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden vaarwegen in beheer provincie Noord-Holland
· dinsdag 31 maart 2020 tot nader bericht
Winterbediening blijft van kracht, uitgezonderd het Noordhollandsch kanaal van Den Helder t/m Alkmaar vanaf 6 april omdat de Wilhelminasluis Zaandam 2 maanden in de stremming gaat.
(Noord-Holland , 31-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02335.1
Zijkanaal C - Kadewetering - Ziendevaart - Nieuwe Gouwe - Leidsche Vaart; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Rijnlandsluizen · woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Slikkendammersluis · woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Ziendesluis · woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Ir. De Kock van Leeuwensluis · woensdag 15 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Vroonlandse brug · woensdag 15 april 2020 tot nader bericht
Bedieningstijden vanaf 1 april: - grote sluis Spaarndam ma-vr 05:30-21:30 en za-zo 08:30-16:30; - Slikkendammer sluis en brug Woerdense verlaat ma-zo 09:00-18:00; - Ziendesluis Nieuwkoop ma-zo 09:00-18:00. Bedieningstijden vanaf 15 april: - Kock van Leeuwensluis Gouda ma-za 09:00-18:00, zo gesloten; - Vroonlandse brug Rijnsaterwoude ma-vr 10:00-20:00, za 10:00-17:00, zo gesloten.
(Rijnland , 31-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02678.0
Buiten Giessen - Buiten Giessen - Kanaal van Steenenhoek; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Peulensluis
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht Dagelijks 10:00 tot 12:00
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht Dagelijks 13:00 tot 15:00
- Gewijzigde bedieningstijden Damsluis
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag 12:15 tot 12:45
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht Zaterdag 12:15 tot 12:45
- Gewijzigde bedieningstijden G. Kolffgemaal
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht Dagelijks 09:00 tot 09:45
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht Dagelijks 15:15 tot 16:00
(Rivierenland , 30-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02666.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Objecten in Beheer bij Port of Harlingen
· woensdag 1 t/m maandag 6 april 2020
In verband met gezondheidsrisico’s (COVID-19): -Gewijzigde bediening objecten in beheer bij Port of Harlingen -Dit geldt van woensdag 1 april tot en met maandag 6 april
Informatie: -Bediening volgens winterregime -Prins Hendrikbrug en Havenbrug aanvullende bediening op zondagen 08.00-12.00h en 13.00-17.00h
(Port of Harlingen , 30-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02513.1
Algemeen Nederland; mededeling; oponthoud
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Oponthoud Objecten in beheer Provincie Groningen
· woensdag 25 maart 2020 14:20 tot nader bericht
Bedientijden in de winterperiode zijn verlengd tot nader bericht.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02513.0 van 25-03-2020 is vervallen.
(Groningen , Inspectie Scheepvaart , 30-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02625.0
Algemeen Nederland; informatieservice;
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende Bijkomende maatregelen Coronavirus is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=2579437667
Informatie:
- informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , 046 , 28-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02368.5
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten binnenwater Amsterdam in beheer Waternet · donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag 08:00 tot 22:00
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Zaterdag 00:00 tot 04:00
· vrijdag 27 maart 2020 tot nader bericht Zaterdag en zondag 10:00 tot 18:00
Waternet heeft voor de Amsterdamse objecten maatregelen getroffen om de dienstverlening op haar te bedienen objecten zoveel als mogelijk is in stand te houden.
Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken.
Ivm de huidige situatie rondom het Corona virus lukt het niet om de personele planning voor een 24 uurs rooster volledig te krijgen.
Van de staande mastroute via Haarlem wordt de Buitenhuizerbrug tot ca woensdag 1 april niet bediend.
(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 27-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02602.0
Algemeen Nederland; informatieservice;
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
Een bekendmaking betreffende Maatregelen COVID-19 Coronavirus is te downloaden via https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=2579415314
Informatie:
- informatiepunt internet www.vts-scheldt.net
(Zee en Delta , District Zuid , 045 , 27-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02546.0
Schie-Schiekanaal - Noorderkanaal - Hoge Boezem - Bergsche Voorplas - Rotte - Berkelsche Zweth - Achterhaven - Middenkous - Voorhaven - Aelbrechtskolk - Coolhaven - Delfshavense Schie - Delftse Schie - Schiedamsche Schie - Haringvliet - Scheepmakershaven; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Jonkersbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Bergsluis
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Kralingse Verlaat
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Berg en Broekse Verlaat
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Prinses Irenebrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Zwethbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Achterhavenbrug tot Piet Heynsbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Parksluizen tot Pieter de Hoochbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Hogebrug tot Spaansebrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Doenbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Oost-Abtsbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Spanjaardsbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
- Gewijzigde bedieningstijden Jan Kuitenbrug
· donderdag 26 maart t/m maandag 1 juni 2020
Genoemde objecten in beheer van gemeente Rotterdam blijven tot 1 juni in winterbediening.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 11, HCC
- informatiepunt telefoon 010-2521000, HCC
(Havenbedrijf Rotterdam NV , Gem. Rotterdam , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02571.0
Verbindingsvaartje naar Hollandsche IJssel; mededeling; gewijzigde bedieningstijden Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Snellesluis
· vrijdag 27 maart t/m maandag 6 april 2020
Bediening alleen op afspraak.
010-4537200 (minimaal 24 uur van te voren).
(Schieland en Krimpenerwaard , 27-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02513.0
Algemeen Nederland; mededeling; oponthoud
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Oponthoud Objecten Provincie Groningen
· woensdag 25 maart 2020 14:20 tot nader bericht
Bedientijden in de winterperiode zijn verlengd tot nader bericht.
(Groningen , Inspectie Scheepvaart , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02536.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten in beheer waterschap Hunze en Aa's
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Waterschap Hunze en Aa's stelt het vaarseizoen op haar vaarwegen vanaf 1 april uit voor onbepaalde tijd.
(Hunze en Aa's , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02511.0
Overijsselsche Vecht;
mededeling; stremming
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Stremming sluis Vechterweerd
· woensdag 25 maart t/m zondag 31 mei 2020
- Stremming sluis Vilsteren
· woensdag 25 maart t/m zondag 31 mei 2020
Met het uitstellen van het vaarseizoen door de provincie Overijssel, blijven ook de schutsluizen in de Vecht bij Vechteweerd (Dalfsen) en Vilsteren gesloten.
Hierdoor is recreatievaart niet mogelijk tot 1 juni.
De sluizen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) worden alleen geopend voor hulpdiensten.
(Drents Overijsselse Delta , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02508.0
Verbindingskanaal te Nigtevecht; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Nigtevechtbrug
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Maandag tot vrijdag 08:00 tot 22:00
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht Zaterdag 08:00 tot 16:00
Zon- en feestdagen geen bediening
(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02537.0
Eem; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten Eem · woensdag 1 t/m donderdag 16 april 2020
Per 1 april zou het recreatie- of vaarseizoen van start gaan.
De start van dit vaarseizoen is uitgesteld.
(Utrecht , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02533.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten in beheer waterschap Amstel, Gooi en Vecht
· dinsdag 31 maart t/m donderdag 16 april 2020
Verlenging winterbediening vaarwegen waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02544.0
Westfriesche Vaart; mededeling; geen bediening
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Geen bediening Alkmaarse Brug
· donderdag 26 maart 2020 11:02 tot nader bericht
(Noord-Holland , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02252.2
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten Schiedam
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht
Bediening volgens winterdienstregeling.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.02252.1 van 17-03-2020 is vervallen.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 22, havendienst Schiedam
- informatiepunt telefoon 0106315300, havendienst Schiedam
(Schiedam , 26-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.01938.1
Koningshaven; bericht ingetrokken; geen bediening
Ivm overige geldt het volgende:
- Geen bediening Erasmusbrug
· vrijdag 27 maart 2020 01:45 tot 04:45
Ivm coronavirus komen de opnames te vervallen.
Het vorige bericht Rijkswaterstaat.2020.01938.0 van 06-03-2020 is vervallen.
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 11, HCC
- informatiepunt telefoon 010-2521000, HCC
(Havenbedrijf Rotterdam NV , 053/2020 , 24-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02502.0
Algemeen Nederland; mededeling; geen bediening
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Geen bediening bruggen en sluizen bediend door Waternet welke niet vallen onder de Kostverlorenvaartroute , Amstelroute en het Noord Hollandskanaal.
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht 's nachts 22:00 tot 08:00
(Amsterdam , Programma Varen , 25-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02481.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten in beheer provincie Overijssel
· dinsdag 24 maart 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengd tot nader bericht.
Uitgezonderd beroepsvaart en hulpdiensten.
(Overijssel , 24-03-2020)

Rijkswaterstaat.2020.02484.0
Schuitendiep; mededeling; geen bediening Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Geen bediening Poelebrug
· dinsdag 24 maart 2020 14:13 tot nader bericht
Informatie:
- informatiepunt marifoonkanaal 9, CP brugbediening
- informatiepunt telefoon 050-3188500, CP brugbediening
- informatiepunt telefoon 050-3678537, Havenkantoor
(Groningen , 2020-004 , 24-03-2020)

Bericht van Waternet aan de Waterkamer: Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden objecten binnenwater Amsterdam in beheer Waternet
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht dagelijks 08:00 tot 22:00
· donderdag 26 maart 2020 tot nader bericht zaterdag 00:00 tot 05:00
Waternet heeft voor de Amsterdamse objecten maatregelen getroffen om de dienstverlening op haar te bedienen objecten zoveel als mogelijk is in stand te houden.
Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken.
Ivm de huidige situatie rondom het Corona virus lukt het niet om de personele planning voor een 24 uurs rooster volledig te krijgen.
Naar informatie van de gemeente Haarlem is de staande mastroute via Haarlem, tot op heden nog niet beperkt.
( Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 24-03-2020)
Dit besluit heeft gevolg voor het beschikbaar zijn van de routes, conform het Route akkoord.
We hebben deze berichtgeving vertaald in de consequenties van deze berichtgeving richting de vaarweggebruikers en deze op de website van 'Varen doe je Samen!' geplaatst.


Rijkswaterstaat.2020.02338.1
Achterzaan of Binnenzaan;
bericht ingetrokken; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Vaarwegen Gemeente Zaanstad
· woensdag 18 maart 2020 12:17 tot nader bericht
Zie bericht Rijkswaterstaat.2020.02442.0
(Zaanstad , 24-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02403.0
Algemeen Nederland; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Objecten in beheer provincie Zuid-Holland
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Winterbediening wordt verlengd tnb.
Informatie: - informatiepunt telefoon 070 441 6611
(Zuid-Holland , 20-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02442.0
Nauernasche Vaart - Voorzaan - Achterzaan of Binnenzaan; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Nauernasche Vaart
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
- Gewijzigde bedieningstijden Voorzaan Achterzaan of Binnenzaan
· woensdag 1 april 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengd tot nader bericht.
(Zaanstad , 23-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02368.0
Algemeen Nederland; mededeling; oponthoud
Ivm gezondheidsgevaar geldt het volgende:
- Oponthoud objecten binnenwater Amsterdam in beheer Waternet
· donderdag 19 maart 2020 13:42 tot nader bericht
Waternet heeft voor de Amsterdamse objecten maatregelen getroffen om de dienstverlening op haar vaarwegen in stand te houden.
Dat betekent dat de inzet op de bediencentrale van moment tot moment wordt bekeken.
Hierdoor kan het voorkomen dat de wachttijden voor bruggen en sluizen langer zijn dan dat u gewend bent.

(Waternet , WS Amstel, Gooi en Vecht , 19-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02292.0
Noorder Buiten-Spaarne - Binnen-Spaarne - Zuider Buiten-Spaarne; mededeling; gewijzigde bedieningstijden
Ivm overige geldt het volgende:
- Gewijzigde bedieningstijden Vaarwegen gemeente Haarlem
· dinsdag 17 maart 2020 tot nader bericht
Winterbediening verlengt tot nader bericht:
Noorder Buiten Spaarne, Spaarne, Binnen Spaarne en het Zuider Buiten Spaarne.
(Haarlem, 17-03-2020)


Rijkswaterstaat.2020.02247.0
Noordhollandsch Kanaal - Huigenvaart - Amstel - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (oostelijk deel) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (zuidelijk deel) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (westelijk gedeelte) - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (noordelijk gedeelte); mededeling;
Ivm overige geldt het volgende:
De winterbediening wordt verlengd tot nader bericht.
(Noord-Holland , 16-03-2020)Stichting B.A.S.M. / SLEEP & DUWVAART © 2020